Ölkə

"İnamını və vicdanını itirmiş insan cəmiyyət üçün ən təhlükəli canlıdır"

17 İyul 2017 19:25
474 Şərh     Baxış: 10 649

Milli.Az İlkin İzzətin tanınmış yazıçı-filosof Rövşən Abdullaoğlu ilə müsahibəsini təqdim edir:  

- Əgər Allah yoxdursa, hər bir cinayət icazəli olurmu?

- Allaha möhkəm inam, düzgün ideologiya insanı tamamilə dəyişmək qüdrətinə malikdir. Beləsinin daxilində onun davranışlarına nəzarət edən bir qüvvə formalaşır. Bu qüvvə onu həmişə pis işlərdən çəkindirəcəkdir. Beləsi üçün cəza sisteminə də ehtiyac yoxdur. "Əgər Allah yoxdursa, hər şey icazəlidir" məşhur ifadəsi də bu məqama işarə edir.

Bir çoxları, hətta Jan Pol Sartr da bu ifadənin məhz Dostoyevskiyə məxsus olduğunu deyirlər. Fyodor Dostoyevskinin "Karamazov qardaşları" romanında belə ifadə vardır: "İnsanda özünün ölümsüzlüyünə olan inamı məhv edin, o andaca onda nəinki məhəbbət, hətta dünya həyatını davam etdirməsi üçün lazım olan hər bir canlı qüvvə də tükənəcəkdir. Bundan başqa, o zaman heç bir iş əxlaqsızlıq hesab edilməyəcək, hər şey icazəli olacaqdır, hətta antropofaqiya (adamyemək) belə".

Platon bu səbəbdən ateizmi cəmiyyət və dövlət üçün böyük bir təhlükə bilirdi. Onun fikrinə görə Allaha və ya "allahlara" inanmayan insanı cani kimi ən sərt cəzalarla, ölüm və ya zindanla cəzalandırmaq lazım idi. Platon deyirdi ki, Allaha inanan şəxs, əgər həqiqi inamı varsa, heç bir zaman qəsdən çirkin iş görməyəcəkdir.

Orta əsrlərdə nəinki inanclılar, hətta ziyalılar, filosoflar belə ateizm əleyhinə çıxırdı. Məsələn, Leybnis, Frensis Bekon, Con Lokk və başqaları. Ümumiyyətlə bir çox, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə ateistlərə qarşı hüquqi və sosial diskriminasiyanı görmək olar. Aparılmış araşdırmalara görə, bəzi ölkələrdə bəzi xidmət sahələrində ateistlərə daha az etimad edirlər. Belə ki, əksəriyyətin zehnində ateizm cinayət, əxlaqsızlıq, dünyapərəstlik kimi mənfi hallarla assosiasiya olunur.

- Həqiqətənmi bütün ateistlər əxlaqdan uzaqdırlar?

- Xeyr! Təbii ki, yox. İnsanı əxlaqi dəyərlərə sövq edən amillərdən biri və ən güclüsü həqiqi inamdır. Həmçinin, vicdan, ictimai qınaq, məsuliyyət, ölkəsinə bağlılıq hissi kimi amillər də vardır. Mümkündür ki, şəxs Allaha inanmır, ancaq digər amillərin təsirilə hərəkət edir.

Platon özünün "Qanunlar" əsərində ateistləri əxlaqi xüsusiyyətlərinə görə iki hissəyə bölür. Birincisi, pis davranışlardan çəkinən ateistlər, ikincisi, Allahı danmaqla yanaşı öz nəfsinin çirkin istəklərinin qarşısını almayanlar. Platon deyirdi ki, ikincilər mümkündür ki, güclü yaddaşa və hansısa elmləri qavrama xüsusiyyətinə malik olsun, ancaq bununla belə onlar şərdirlər. Platona görə tiranlar, demaqoqlar, qəddar hərbçilər məhz ikinci qism ateistlərin arasından çıxır.
 

- Məgər dinlərin iddialarına görə insanlar üçün əxlaqi dəyərləri, davranış qaydalarını yalnız dinlər təyin etmirmi? İnsan din olmadan bir şeyin pis və ya yaxşı olduğunu anlaya bilərmi?

- Hamının qəbul edəcəyi ümumbəşəri əxlaqi və ya hüquqi qanun üçün nə dinə ehtiyac var, nə də hansısa fəlsəfə və ateist məktəbinə. Yalanın pisliyini, oğurluğun çirkinliyini, xəyanətin, günahsız insanın qətlinin, zülmün pis olmasını hamı yekdilliklə qəbul edir. Hamı təvazökarlığı, mərdliyi, humanizmi gözəl hesab edir. Müqəddəs kitablar bu əxlaqi, hüquqi dəyərlər barədə danışmasaydı belə, bunu anlamaq üçün sadəcə sağlam insan ağlı da yetərli idi.

- Maraqlıdır, əgər insanlar bu qədər mövzularda müştərək düşünürlərsə, bəs bu qədər ixtilaf, zülmlər hardan qaynaqlanır?

- Problem onda deyil ki, biri zülmü yaxşı bilir, digəri pis, biri rüşvətxorluğu, korrupsiyanı yaxşı bilir, digəri yox. Problem bildiklərimizə əməl etməməkdədir. Əfsuslar olsun ki, insanlar əməldə düz bildiklərini şəxsi mənfəətlərinə, istəklərinə qurban verirlər. Biz məhz bu düyün nöqtəsinin üzərində işləməliyik.

- Bəs, onda cəmiyyət üçün təhlükəli olan nədir?

- Əslində cəmiyyət üçün təhlükəli olan məhz nəfsinə uymuş insandır. Bu insanın hansı inanca məxsus olması, ateist, yaxud teist olması elə də önəmli deyildir. İnsan səhv yolu daha məntiqli və dəlillərini daha əsaslı hesab etdiyinə görə seçmir. O, həmin yolla sadəcə öz istəklərilə daha uyğun gəldiyinə görə gedir. Həzrət Əlinin (ə.s.) məşhur bir kəlamı var: "Sizin üçün iki şeydən çox qorxuram. Onlardan biri nəfsani istəklərə uymaqdır. Belə ki, nəfsani istəklərə uymaq sizi düzgün yoldan uzaqlaşdırar, həqiqət ardınca getməyinizə mane olar". Bu insan yanlış yolu emosional olaraq seçdikdən sonra öz seçiminə bəraət qazandırmaq üçün "elmi arqumentlər" və məntiqi mülahizələr də uydurmağa başlayır.

- İnam və inamsızlığı müqayisə etdikdə ideologiya öz gücünü hansı məqamda göstərir?

- İnam və dini ideologiya məhz əməl məqamında çox effektlidir. O, insanı düzgün bildiklərinə əməl etməyə sövq edən çox böyük qüvvədir. Ateizm, deizm, aqnostisizm məhz bu məqamda gücsüzdür. Statistikaya görə, Çində ildə 5000 insan 50-ə yaxın maddə əsasında günahkar bilinərək öldürülür. Bu ölkədə ölüm hökmünün olmasına baxmayaraq, korrupsiyanın, cinayətin qarşısını hələ də almaq mümkün olmayıb. Dünyada törədilən cinayətlərin, qətlərin 80-90 %-i inancı olmayan, yaxud da çox zəif olan insanlar tərəfindən törədilir. Halbuki, bu insanlar düzgün ideologiya və möhkəm inama sahib olsaydılar, cinayətə heç bir bəhanə ilə qol qoymazdılar.

- Bir az əvvəl Platondan sitat gətirdiniz. Platonun dediyi kimi, ideoloji diskriminasiya həqiqətən lazımdırmı?

- Heç kəs mənim kimi düşünmək məcburiyyətində deyil, mən də başqa biri kimi düşünməyə məcbur deyiləm. İdeoloji mövqeyinə görə kimisə təhqir etmək, inanclıları, ateistləri və ya qeyrilərini təzyiqə məruz qoymaq yanlışdır. Ancaq fikir mübadiləsi etmək olar.

Ateist, yaxud da inanclı olmasından asılı olmayaraq, hansısa ideoloji məktəbin nümayəndəsini gələcəkdə cinayət edə bilmə ehtimalı ilə indidən cəzalandırmaq, təhqirə məruz qoymaq səhvdir. Bəzən olur ki, hansısa qrup barəsində onun bir neçə nümayəndəsinin mənfi hərəkəti əsasında ümumi stereotip formalaşdırırlar, daha sonra isə qurunun oduna yaşı da yandırırlar.

- Allaha inanan, mömin olan hər kəsi vicdanlı və əxlaqlı hesab etmək olarmı?

- Xeyr!

- Bəs bir insanda həm imanın, həm də əxlaqsızlığın cəmləşməsi paradoks deyilmi?

- Yox, deyil. Siz dedikləriniz kamil imanla cəmləşə bilməz, ancaq bəzilərindəki naqis imanla hər şey birləşə bilər. Quranda Yusif surəsinin 102-ci ayəsində deyilir: "Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha iman etmişlər". Əgər bir qəlbdə imanla şirk cəm ola bilirsə, onda hər şey naqis imanla cəm ola bilər. İnsan çirkin işlərdən imanı kamilləşdiyi həddə uzaqlaşır. Platon da "Qanunlar" əsərində Allaha inanan insanın pis iş tuta bilməsinin mümkünlüyünü deyir, lakin belə bir şəxs Allahın insanların həyatına təsir qoya bildiyini tamlığı ilə qəbul etməyib. Platona görə, Allahı layiqincə tanıyan çirkin iş tuta bilməz.

- Sizcə Allaha inamın psixoloji effekti necə, varmı?

- Uilyam Ceyms, Viktor Emil Frankl, Karl Qustav Yunq, Deyl Karnegi kimi tanınmış psixoloqlar, Dostoyevski, Tolstoy, Kant kimi şəxsiyyətlər inamın psixoloji zəruriliyini, bunun insanın əxlaqi davranışlarına təsirini artıq vurğulayıblar. Lakin Tanrıya inamın faydası sadəcə psixoloji cəhətlərlə məhdudlaşmır.
 

- Rövşən müəllim, əgər Allah olmasaydı, onu uydurardınızmı?

- Xeyr, qətiyyən! Allaha  inamın praktik, əxlaqi, fərdi və ictimai faydalarının olmasına rəğmən, belə bir məsələdə yalandan istifadə etməyi qətiyyən düzgün bilmirəm. Çünki inam heç zaman yalan üzərində çox dayana bilməz. İnam yalnız və yalnız elmi yəqinlik üzərində qurulmalıdır. Elmi yəqinlik olmadıqda heç bir inamdan söhbət gedə bilməz.

- Hansı ideologiyanı və ya dini terrorizmə daha yaxın görürsünüz?

- Terrorizmin dini, milləti olmaz. Ona görə də belə bir yanaşmanı səhv hesab edirəm.

Bəzən deyirlər ki, İslam və ümumiyyətlə inanclı olmaq cəmiyyət üçün təhlükədir, ateistdə isə bu ictimai təhlükə yoxdur, çünki inancsız biri daha çox humanist olur, cəmiyyətini daha çox düşünür. Bu düşüncə ilə də razılaşmıram. Ən azından ona görə ki, mən sizə cəmiyyəti məhv etmiş çoxlu ateist, dinsiz şəxsləri misal çəkə bilərəm. Elə götürək Sovet İttifaqını. Stalin ateizmin qatı tərəfdarlarından və ən güclü təbliğatçılarından idi. Qeyd edilən iddiaya görə, o, dünyanın ən humanist insanı olmalı idi. Rus tarixçisi, Nobel mükafatçısı Aleksandr İsayeviç Soljenitsının "Qulaq arxipelaqı" əsərində yazdıqlarına görə, 1917-1959-cu illərdə Sovetlər birliyində rejim tərəfindən aclıqdan, həbs düşərgələrində, sürgünlərdə, terrordan 66 milyondan çox insan öldürülüb.

Stalinin məqsədyönlü daxili siyasəti nəticəsində SSRİ-də, əsasən də Ukraynada, Belarusiyada, Cənubi Uralda, Şimali Qafqazda, Qazaxıstanda bir neçə dəfə böyük aclıq yaranmışdı. Təkcə 1932-1933-cü illərdə baş vermiş kütləvi aclıq nəticəsində SSRİ-də 7-8 milyon insan aclıqdan ölüb. Ukraynada 1932-33-cü illər aclığı ukraynalılarının məqsədyönlü soyqırımı kimi qəbul edilir. 

Gəlin 18-ci əsrdə baş vermiş Böyük Fransız inqilabını götürək. Bu inqilab zamanı ateistlər və deistlər köhnə ictimai quruluşla mübarizə adı altında keşişləri, inanclı kütlələri və zadəganları kütləvi şəkildə qırdılar. Bu inqilab zamanı bəziləri ən azı 600 000 insanın öldürüldüyünü deyir. Fransız tarixçiləri isə qeyd edirlər ki, bu inqilabın qurbanlarının həqiqi sayını biz heç bir zaman öyrənə bilməyəcəyik. Minlərlə keşişin, rahiblərin gilyotinada başları kəsilib. Fransız inqilabı ilə bağlı belə bir anlayış var - böyük terror dövrü. Yəni inqilabçıların fikirlərini qəbul etməyən şəxslərin kütləvi surətdə qətli. Yakobinlərin ölkə daxilində həyata keçirdikləri radikal fəaliyyətləri, kütləvi terrorları.

1931-39-cu illərdə II İspaniya respublikası dövründə respublikaçılar hakimiyyətə gəldikləri zaman inanclı insanlara qarşı kütləvi qətllər törətməyə başladılar. Bu dövrlərdə 50-ə yaxın kilsə yandırıldı, 7 000 -ə yaxın keşiş və rahib qətlə yetirildi. Ateist respublikaçıların vəhşilikləri adi inanclılara qarşı da yönəlmişdi. Belə ki, bunlar on minlərlə insanı sadəcə hansısa müqəddəs atribut daşıdıqlarına görə öldürmüşdülər. Bu qətllər xüsusi amansızlıqla törədilirdi. Onların qulaqları kəsilir, xaçları udmağa məcbur edilir, tonqalda yüzlərlə keşiş və rahibələr yandırılır, rahibələrə cinsi təcavüz edilır, inanclıları çarmışa çəkirdilər. Onların hakimiyyəti məhkəməsiz qətllər, müxaliflərə qarşı xüsusi amansızlığı ilə yadda qalıb. Bunlar üçün insanın inanclı, yaxud keşiş, dinlə hər hansı bir əlasinin olması məhkəməsiz edam edilməsi üçün kifayət idi. Qırmızı terror adı ilə tanınan bu hadisələrdə yalnız inanclılara deyil, siyasətçilərə, zadəganlara, böyük mülkləri olan şəxslərə, sənayeçilərə belə hücumlar olunurdu. Bunun nəticəsində çox ziyalılar ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldılar.

Yaxud da gəlin Çində dinsiz Mao Tsedunun hakimiyyət illərini götürək. O, "böyük sıçrayış" və "mədəni inqilab" adı altında iki geniş miqyaslı islahatlar həyata keçirirdi. Bunu əslində xalqın üzərində aparılmış təcrübə, xalqın soyqırımı kimi qəbul etmək daha düzgün olardı. Nəticədə kütləvi aclıq, ziyalı təbəqənin terroru, repressiyalar başladı. Bu "islahat" on milyona yaxın günahsız insanın ölümü ilə nəticələndi. "Mədəni inqilab" adı ilə 53 000 alim, 3000-ə yaxın yazıçı, incəsənət xadimi, 142 000 müəllim və çoxlu sayda müxtəlif məsul vəzifələr tutmuş insanlar qətlə yetirildi. Ay ərzində fərqli məntəqələrdə yüz min insan qətlə yetirilirdi. Mao ona qarşı etiraz etmə ehtimalı olan partiyalardan 5 milyon insanı öldürdü, yerinə özünə müti insanları gətizdirdi. Əksər mənbələr Maonun hakimiyyətindən zərərçəkmişlərin 100 milyon nəfər olduğunu deyir. İnanmaq çox çətindir, ancaq Maonun hakimiyyəti illərində inqilab düşmənlərinin bədən üzvlərini yemək partiyaya, Maoya olan sevgi və fədakarlıq hesab olunurdu. Bir çoxları bu yolla öz sədaqətlərini göstərir və vəzifə pilləsində irəli gedirdilər.

Siyahı bununla bitmir. Kambocada Pol Potun rejimini misal çəkək. Pol Pot da nə Allaha inanır, nə də dinləri qəbul edirdi. Onun üzərində iki milyona yaxın əhalinin qanı vardır. Pol Pot müasirliyə, ziyalılığa, elmə düşmən idi, çünki onlara burjuaziya dəyərlərinin qalığı, rejimin düşməni kimi baxırdı. Ona görə də ziyalıları, həkimləri, müəllimləri, alimləri kütləvi surətdə qətlə yetirirdi. Hakim rejim kitabxanaları dağıdır, hər növ incəsənətə qarşı çıxır, müsiqini, oynamağı, bayramları qadağan edirdi. Pol Pot bütöv bir xalqın bütün mədəniyyətini, düşünən beyinlərini, elmi-mədəni irsini məhv etdi. O, kəndli həyatına üstünlük verdiyindən bütün ölkəni aqrar sosializmə çevirmək haqda qanunlar qəbul edirdi. Şəhər camaatını belə zorla kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa məcbur edirdilər.

Elə bilməyin ki, Pol Pot savadsız, təhsilsiz biri idi. Xeyr, o, Paris Universitetini bitirmiş ali təhsilli şəxs idi. Pol Potun əsgərlərini uşaqlıqdan yetişdirir, onlara insan qanı içizdirirdilər. Bununla onları amansız etmək istəyirdilər.

Görəsən, bu insanlar dini inanclı olmadıqları halda niyə bu qədər qəddar işlər göürdülər? Onlarda insanlara qarşı bu qədər nifrət hardan idi? Bu insanlar dinə zidd, onu qəbul etməyən şəxslər olublar, ancaq ateist olmaları onları humanist etməyib. Deməli, humanizm insanın ateist olması ilə əlaqəli deyildir. Əksinə, insan Tanrıya inamını itirdikdə ən təhlükəli canlıya çevrilir. Tarix və müşahidələr də bunu isbat edir.

Adətən buddizmi daha humanist din hesab edirlər, çünki buddizmdə insanı öldürmək böyük günahdır, onun qanunları insansevərliyə daha çox köklənib. Məgər İslamda, yaxud da digər səmavi dinlərdə insan öldürmək günah deyil?! İnsan qətli nəinki buddizmdə, bütün dinlərdə ən böyük günah hesab edilir. Bütün dinlər zülmü pis bilir. İslamın bütün qanunları haqq və hüquq məsələsinə həssaslıqla yanaşır.

Buddistdən terrorçu çıxmaz kimi düşünənlər yəqin ki, yer planetinə yeni gəlmişlər. Belələri "buddist terroru" adı ilə ən azı internetdə, xəbər portallarında bir axtarış etsinlər.  Mümkündür ki, buddizmi ənənəvi olaraq ən humanist din, davamçılarını da ən sülhməramlı kimi bilsinlər. Əgər buddizm insanı ən humanist şəxsiyyətə çevirirdisə, o zaman buddizmin geniş surətdə yayılmış olduğu ölkələr dünyanın ən az cinayətlər törədiliən, ən az müharibə edən ölkələri olmalı idi. Bu ölkələr Çin, Butan, Yaponiya, Hindistan, Kamboca, Koreya, Laos, Monqolustan, Myanma, Nepal, Tailand, Şir-Lanka və sairədir. Bu ölkələrin bəzilərinin əhalisinin mütləq əksəriyyəti, yəni 80-95 %-i buddistdir, bəzilərində isə onlar əksəriyyət təşkil edir. Amma bu ölkələrin tarixinə nəzər salsaq, necə dəhşətli və amansız müharibələrə imza atdıqlarının şahidi olarıq. Cinayət və adam qətllərinin sayına görə də bu ölkələr öndə gedirlər. Burada ən çirkin və amansız qətllər məhz buddist inanclıların əli ilə törədilib. Bəs, görəsən onların humanist buddizmi niyə bütün bu cinayətlərin qarşısını almadı?

Bunlar bir kənara qalsın. Gəlin bir qədər də buddist rahiblərin etdiklərindən danışaq. Aşin Viratu buddistlərin lideri idi. O, 14 yaşından bəri buddist rahibidir. Məhz o, səbəb olmuşdur ki, buddist rahibləri Myanmada müsəlman kəndlərinə hücum edib onları qətlə yetirsinlər, evlərini yandırsınlar. Onun göstərişi ilə buddistlər məscidlərə hücum edir, müsəlmanların alış-veriş mərkəzlərini dağıdırdılar. Dünya mətbuatı Viratunu "buddist terrorunun siması", "Birmanın Hitleri", "Buddist Bin Ladeni" kimi ləqəblərlə adlandırır. Onun yaratdığı "969" radikal təşkilatının hədəfi ölkədən bütün müsəlmanlarını yer üzündən silmək idi. O və onun tələbələri bütün ölkədə kin, nifrət və qəzəb yayan çıxışlar edirdilər.

Həmçinin Şri Lankada da "Bodu Bala Sena" (Buddist gücü) adlı başqa bir buddist terror təşkilatı var. Onlar da ölkədə həm müsəlman, həm də xristianlara qarşı qətllər törədir, onların ticarət mərkəzlərini, ibadət yerlərini dağıdırlar. Bu təşkilatın ən azı on minlərlə üzvü vardır ki, onların da bir qismi məhz rahiblərdir.

Bu sıralamaya Yaponiyada fəaliyyət göstərən "Aum Sinrikyo" buddist terrorist təşkilatını da aid etmək olar. Bu təşkilat Tokioda metronun partladılmasından tutmuş bir sıra qətllərə səbəb olub. Bu, dünyada ilk terrorist təşkilatıdır ki, adi, mülki vətəndaşlara qarşı kimyəvi silahdan istifadə edib.

Burada həmçinin, Hindistan və Koreyadakı buddist terrorlarından da danışmaq olar. Hindistan racalarının buddizmi insanlara qəbul etdirmək üçün törətdikləri qətlləri də yada salmaqda fayda vardır. Eramızdan 3 əsr əvvəl padşah Aşoka buddizmi Hindistanın rəsmi dövlət dini etməyə cəhd etdi. Aşoka buddist hökmlərinə tabe olmayanları öldürür, başqa inanclılara qarşı amansızlıq göstərirdi. Oxşar addımı bir çox buddist racaların fəaliyyətlərində də müşahidə edirik.

- Nəticədə ən təhlükəli insan kimi hesab edə bilərik?

- Ən təhlükəli insan nə Tanrısı, nə də vicdanı olandır. Belə birisi ateist, deist, müsəlman, xristian, buddist kimi fərqli simalarda peyda ola bilər. Oksford professoru Alister Makqrat bir məqaləsində yazır ki, "zamanla ateizmdə istənilən dindəki qədər fırıldaqçı, psixopat və vəzifəpərəstlər əmələ gəldi". Fırıldaqçı üçün hansı ad altında fəaliyyət göstərməsi mühüm deyildir. Beləsi hansısa dünyagörüşünü ona səmimiyyətlə inandığına görə deyil, sadəcə hansısa şəxsi maraqlarına, yaxud da psixoloji durumuna uyğun gəldiyi üçün seçir.

- Sizcə cəzaları sərtləşdirməklə cinayətin kökünü kəsmək mümkündürmü?

- Mən deyərdim ki, bu qismən effektlidir. Nəfsinin çirkin istəklərini həyata keçirmək istəyən şəxs qanunun əli çatmayan yer tapdığı ilk anda həmin işi icra edəcəkdir. Vay o gündən ki, həmin şəxsin özü qanun başına keçə. Bu zaman onun sui-istifadələrinin qarşısını daha heç kəs ala bilməyəcəkdir. Biz cinayətin mənbəyini qurutmalıyıq. Yəni, insanların düşüncələrində, qəlblərində inqilab etməliyik. Hər bir insan bütün varlığı ilə cinayətin bütün növlərinə nifrət etməlidir. Bu zaman qanunun əli çatmayan yerlərdə belə cinayət törədilməyəcəkdir.
 

- Nəzəriyyəyə görə, İslam kamil din olaraq müsəlmanların hərtərəfli tərəqqisinə gətirib çıxarmalıdır. Bəs, onda niyə bunu bütün müsəlmanlarda görmürük?

- Belə deyək, səbəbin öz təsirini göstərə bilməsi üçün iki şərtin olması və bir də maneənin yoxluğu vacibdir. Məsələn, buğda toxumunun buğda olması üçün onun torpağa əkilməsi, vaxtında suvarılması, gübrə verilməsi şərtdir. Əlbəttə ki, şiddətli şaxta kimi maneənin olmaması da zəruridir. İlahi hökmlərin, mənəvi əməllərin insanları ucaltmaq təsiri vardır. Ancaq bu təsirin insanda, cəmiyyətdə, ölkədə, dünyada özünü göstərməsi üçün lazım olan şərtlər və maneələri də nəzərə almaq lazımdır. Əgər şərtlər hasil olsa və arada heç bir maneə də olmazsa, qeyd olunan müsbət nəticələr qaçılmazdır. Savadlı, zəhmətkeş müəllimin bacarıqsız, oxumaq istəməyən şagirləri heç bir nəticəyə varmırlarsa, bundan müəllimin təsirsiz, savadsız olduğu nəticəsini çıxartmaq düzgün deyil axı. Əgər bundan sonra 100 il də eyni formada ötsə və həmin müəllimin şagirdləri tənbəl olaraq qalsalar, yenə də müəllim müqəssir deyildir. Bu, çox sadə bir məntiqdir. Hətta məsələni bir qədər də dərinləşdirək. Əgər hətta bütün müsəlman ölkələri Afrika tayfaları kimi inkişafdan, mədəniyyətdən kənar yaşasaydılar belə, yenə də buradan Quranın, İslamın yanlışlığı nəticəsinə gəlmək çox gülünc olardı. Universitetin bütün tələbələri tənlik əsasında səhv hesablama aparsalar belə, tənlik səhvdir nəticəsinə gəlinməz. Tənliyin düzgün və ya səhv olduğunu düşünürsənsə, tənliyin özündə araşdırma aparmaq lazımdır.

- Bəzən deyirlər ki, bəzi müsəlman ölkələrinin acınacaqlı vəziyyəti onları inancları ilə əlaqəlidir. Bu həqiqətən də belədir?

- Biz eyni məntiqsiz yanaşma ilə belə bir nəticə də çıxarda bilərik: Əgər müsəlman olmamaq ölkənin və ya insanın mədəni olmasına və inkişaf etməyinə birbaşa təsir edirsə, o zaman gərək Mərkəzi Afrika Respublikası dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən olaydı. Halbuki əhalisinin 80-85 %-ni xristianlar təşkil edən MAR dünyada ən kasıb və geridə qalmış, QİÇS xəstəliyinin yayılmasına görə isə öndə gedən ölkələrdəndir. Zambiyanın da əksəriyyəti xristiandır, yalnız 5% əhalisi müsəlmandır. Ancaq xristian olmaları onları da bir ağ günə çıxartmayıb. Eyni şeyi əhalisi bütpərəst, ateist olan ölkələrə də şamil etmək olar. Vyetnam və Estoniyanın da əhalisinin əksəriyyəti ateistlərdir. Ancaq orada da vəd olunan fövqəladə tərəqqi və sivilizasiyanı görmürük.

- Bəziləri deyir ki, müasir dövr ateizmə məxsusdur. Sizcə bu belədir?

- Ateizm XX əsrin birinci yarısına qədər aktual idi. 70-80-cı illərdə də öz aktuallığında qalırdı. Dünyada baş verən bəzi siyasi, elmi və cəmiyyətin dünyagörüşündəki dəyişikliklər ateizmi aktuallıqdan saldı. Ateizm artıq müasir cəmiyyət üçün maraqlı deyildir. Günümüzdə bir çox elmi dairələr ateizmi əvvəllər olduğu kimi elə də qabartmır.  Demək olar ki, ateizm artıq dəbdən düşür. Mənə görə bu dəbdən düşməyə əsl səbəb elmi yetərsizlikdir, bəziləri bura əxlaq və mənəviyyat yetərsizliyini də əlavə ediblər. Oksford Univsersitetinin professoru Alister Makqrat Amerika jurnallarının birindəki müsahibəsində yazırdı ki, gələcəkdə ateizm kəskin azalacaqdır. O, bu azalmanı iki faktorla əlaqələndirir: Birincisi, elmi bünövrənin, ikincisi, ateistlərin yüksək əxlaqi dəyərlərə sahib olmaması.

- O zaman hazırda hansı fəlsəfi məktəbi dinə rəqib görürsünüz?

- Deizmi və aqnostisizmi. Müasir dünyada bu iki dünyagörüş hardasa populyarlaşır. Ateizm elm və düşüncə aləmində yaranmış bir çox suallara cavab verməkdə aciz olduğuna görə, hazırda bir çox elm adamları və insanlar daha çox deizmə və aqnostisizmə yönəlirlər. Tomas Nagel kimi bəzi ateist elm adamları müasir elmi nəzəriyyələrin bir çox elmi suallara cavab verməkdə aciz olduğunu etiraf edirlər. Amerikanın milli səhiyyə institutlarının (NIH) rəhbəri, genetik Frensis Sellers Kollinz isə sonradan ateist mövqeyini dəyişib, hətta Tanrının mövcudluğu barədə "Allahın dili: Bir alim Allaha inanmaq üçün dəlillər təqdim edir" adlı kitab da yazıb. Eynilə dünyada müasir ateizmin ən güclü ideoloqlarından sayılan tanınmış ingilis filosofu Entoni Flyu da ömrünün sonuna 6 il qalmış Tanrıya inandığını elan edib. Bu, etiraf böyük ək-sədaya səbəb olmuşdu.

- Sizcə gələcəkdə cəmiyyət əsasən hansı məktəbin təsiri altında olacaq?

- Deizm də ateizm kimi bir müddətdən sonra elm adamları, cəmiyyət üçün marağını itirəcəkdir. Çox güman ki, başqa yeni bir cərəyan gündəmə gələcək. Hər halda cəbhəni boş qoymazlar və inanc məktəblərinin müqabilində nəsə yaradarlar. İlahi inanc məktəbinin qarşısında fərqli-fərqli yeni məktəblər duracaq, lakin onlar da elmi-məntiqi mübarizəyə tab gətirməyərək aradan gedəcəklər.

- Bəs nəticə necə olacaq?

- Sonda bəşərin dünyagörüşündə, ideologiyasında köklü dəyişikliklər baş verəcək. Elm aləmində, epistemologiyada, dünya fəlsəfəsində dünənə kimi aksiom kimi bilinən prinsiplər qüvvədən düşəcək. Hazırda isə bəşəriyyət təcrübə dövrünü yaşayır, müxtəlif məktəbləri səadətə və həqiqətə çatmaq ümidilə sınaqdan keçirir.

İlkin İzzət

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

Şərh yaz:

474 Şərh:

 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:441023

  Allahın salami olsun əziz, hörmətli, izzətli, iffətli, ismətli Peyğəmbər s və Onun pak Əhli beytinin əs yolu ilə gedən dindar bacı qardaslarima xalqımıza və cəmi Peyğəmbər s ümmətinə.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 20:56565

   Peyqemberin s.a.v. yolu ile gedirsen sen ay avara? Seytan senden rszidi.Ona yaxsi komey edirsen isinde.

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 17 İyul 2017 21:28450

    20;56-dakına.Sən İmam Sadiq (ə) haqqındakı mıqalıdə suallara cavab ver.İndiyə kimi bir suala da cavab verməmisən.Ya da ki, yerini bil.Sənə göstərilən yer.

    Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 21:14270

   Aləykum salam, Muherrəm qardaş.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 17 İyul 2017 21:23270

    Allah sizləri Öz pənahinda saxlasın hörmətli bacım

    Cavab yaz
    • Anonim
     مريم · 17 İyul 2017 21:29300

     Təşəkkür edirəm,qardaş, duanız üçün.

     Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 17 İyul 2017 21:26260

   Aleykum Salam, əziz qardaşım.Salam vermək müstəhəb,cavab vermək isə vacibdir.

   Cavab yaz
   • Anonim
    مريم · 17 İyul 2017 21:30260

    Salam, mən qardaş.

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 17 İyul 2017 21:51200

     Men qardawa salam.

     Cavab yaz
     • Anonim
      mən · 17 İyul 2017 22:04160

      Aleykum Salam,bacım.

      Cavab yaz
    • Anonim
     mən · 17 İyul 2017 21:53180

     Aleykum Salam,Məryəm bacım.

     Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 17 İyul 2017 21:43200

    Allah sizləri var etsin Allahın mərhəmət rəhmət nəzəri daima üzərinizdə olsun əziz və dəyərli qardaşim.

    Cavab yaz
   • Anonim
    N▪ · 17 İyul 2017 21:50330

    Salam Aleykum, mən qardaş.

    Cavab yaz
  • Anonim
   Bir serhci · 17 İyul 2017 21:34114

   gece gunduz namaz qiliram Allah meni bagislasin.Tovbe etdim .

   Cavab yaz
   • Anonim
    مريم · 17 İyul 2017 21:43121

    Nədən tövbə etdiniz, ay 21:34, namaz qılmaqdan ? ☺

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 17 İyul 2017 22:00260

     Meryem,turkler demiw -o bizimle dalqa keciyor.Bow ver.

     Cavab yaz
  • Anonim
   N▪ · 17 İyul 2017 21:51160

   Aleykum salam, Muherrəm qardaş.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 17 İyul 2017 22:20271

    Aleykum salam və rəhmətullah hörmətli bacım. Allah xatirinizi əziz etsin insəAllah

    Cavab yaz
  • Anonim
   T · 18 İyul 2017 19:42025

   Məlifə dünyada ola bütü zidiyyətli ayrı seçkiliyin muharibələrin zokılıqın çoxunun kökü gedim şəriyəti dinə çıxır

   Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 18 İyul 2017 22:00211

    Məlıf -müəllıf,zidiyət-ziddiyyət,zokılıq-zorakılıq,əsir-əsr.......bu qeder de yox da.

    Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:44430

  Bismilləhir rahmənir rahim. 24-cü dərs. Xüsusi nübuvvət. İslam Peyğəmbərinin (s) xatəmiyyəti. Həzrət Muhəmməd (s) axırıncı Peyğəmbər olub, ondan sonra peyğəmbər gəlməyib və gəlməyəcək. Çünki İslam Peyğəmbəri Allah tərəfindən kamil din gətirib və yeni din ya Peyğəmbərin gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Xatəmiyyətin mənası. "Xətəm" sözü "üzüyün qaşı" mənasındadır. Qədim zamanlarda  camaat öz möhürlərini üzüyün qaşında düzəldirdilər və onunla məktubları möhürləyib sona çatdırırdılar. Ona görə də İslam Peyğəmbərinə Xatəmul-Ənbiya deyilir. Çünki Allah-təala o Həzrətin vasitəsi ilə nübuvvət silsiləsinə möhr vurub (onu) sona yetirmişdir. İslam Peyğəmbərinin (s) xatəmiyyətinin sübutu üçün iki dəlil gətiririk:

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:44410

  Xatəmiyyətin sübutu Quran dəlili ilə. Muhəmməd, kişilərinizdən birinin atası deyildir. Lakin, Allahın Rəsuludur və peyğəmbərlərin sonuncusudur.(Əhzab 40) B) Xatəmiyyətin sübutu rəvayət ilə. Ya Əli! Sənin mənə olan nisbətin, Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Lakin, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. (Əl-Kafi c8, səh 107) Muhəmmədin (s) (Allah tərəfindən gətirdiyi ) halalı ta Qiyamət gününə qədər halaldır və (Allah tərəfindən gətirdiyi) haramı ta Qiyamət gününə qədər haramdır. (Əl-Kafi, c 1, səh 58) Bu hədisə əsasən,  İslam dininin qayda-qanunları Qiyamət gününə qədər sabitdir və bu İslam Peyğəmbərindən sonra digər peyğəmbərin və şəriətin gəlməyəcəyini göstərir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:45421

  Sabit və dəyişən qanunlar. İnsanların şərait və ehtiyacları iki növdür: bəzi işlər heç vaxt dəyişmirlər və hər məkan və zamanda sabitdirlər. Məsələn: Yalan və oğurluğun pis olması, ədalətin və digərlərinə kömək etməyin yaxşı olması ya insanın yeməyə və geyimə olan ehtiyacı həmişə sabitdir və heç vaxt dəyişmir. İslamın belə işlər üçün " qəvanine-əvəliyyə" kimi tanınan sabit qanunu var. Amma bəzi işlər dəyişirlər. Məsələn: Camaat qədim zamanlarda odunla evlərini qızdırırdılar, amma bugün işıq enerjisilə bu işi edirlər. Dəyişən işlər üçün dəyişən qanunlar var. Bu "qavanine-sanəviyyə" adlı qanunların dəyişdirilməsi  ya məsum İmamın ya da "camiuş-şərait" fəqihin öhdəsindədir. Yuxarıda olan sözlərdən belə bir nəticə almaq olar ki, İslam dini axırıncı din olduğu üçün gərək dəyişilmək xətərindən amanda qalsın. Beləliklə,        İslam şəriətinin qorunması vəzifəsini öhdəsinə alan bir şəxsə ehtiyacımız var.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:01346

   Ay avara Islami senin kimi bidetci avaralardan qorumaq lazim.Siqeni niye halal bilirsen?

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:47451

  Peyğəmbərlərin (ə) tarixini araşdıran zaman görmək olur ki, heç biri canişinsiz dünyasını dəyişməmişdir. Bu sünnət sonuncu Peyğəmbərə (s) qədər davam etmişdir. Peyğəmbər (s) isə özündən sonra bəşərin rəhbəri olaraq İmam Əlini (ə) tanıtmış və onu öz canişini elan etmişdir.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:04341

   Bos bos danisma Qurandan delil getir.Allah bu dini qorumaqi oz ohdesine goturmusdur.Senin dediyivi Ali r.a. bilmirdi hec.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:47452

  Peyğəmbərlər gəldilər və möcüzə göstərərək, Allah tərəfindən təyin olunduqlarını sübut etdilər. İmamların (ə) kəraməti də eyni hədəfə qulluq edir. Əgər Məsumların (ə) həyatını oxusaq, bu cür kəramətlərə çox rast gələrik. Qüdsi hədisdə oxuyuruq ki, Peyğəmbər (s) buyurub: “Allah Təala buyurur: “Onlar (sənin canişinlərin) səndən sonra Mənim elmimin xəzinədarlarıdır. Onları seçmişəm... Hər kim onları sevər və onların vilayətinə boyun əyər və onların üstünlüyünə şəhadət verərsə, nicat tapar””.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:06542

   O uydurma hedidleri babon Seba ve Numan seytani taq ve Kyleyni kimi avaralar uydurmusdur.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:47501

  Həzrət Peyğəmbər (s) meraca gedən zaman ona ərşdə on iki İmamın (ə) adını göstərmiş və söyləmişdilər ki, onlar on iki nəfərdirlər.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:48501

  Quran: «Bu gün dininizi kamala yetirdim, sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim.» İmam Əli (ə):«İmamət ümmətin (işlərinin) nizamıdır.» İmam Baqir (ə):«İslam beş sütun üzərində möhkəmlənib: namaz, zəkat, oruc, həcc və vilayət. Heç bir şeyə vilayət qədər dəvət olunmayıb.» İmam Sadiq (ə):«Əgər bəndələr Allah tərəfindən olmayan zalım rəhbəri rəhbər kimi qəbul etsələr Allah onların yerinə yetirdikləri yaxşı əməlləri qəbul etməyəcəkdir.»

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:08141

   Bes hecc harda qaldi avara.De gorum vilayeti Baqir oz oqlu Zeyde niye oyretmeyib?

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 17 İyul 2017 21:41490

    Deyəsən,qanmadın!?

    Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:49470

  İmamKazim (ə):«İmamət nur və işıqdır, Allah-taalanın «Allaha, Onun Peyğəmbərinə və nazil etdiyimiz nura iman gətirin!»(ayəsində) buyurduğu nur! (İmam sonra) buyurdu: Nur həmin imamdır.» İmam Rza (ə):«Peyğəmbərin(s) ömrünün son ilində yerinə yetirilmiş vida həccində «Bu gün dininizi kamala yetirdim...» (ayəsi) nazil oldu. İmamət məsələsi dinin kamilliklərindəndir.» İmam Rza (ə):«İmamət İslamın boy atmaqda olan təməli və onun ucaldılmış qoludur.» İmam Rza (ə):«İmamət dinin cilovu, müsəlmanların işlərinin nizamı, dünyanın düzəlməsi və abadlığı, möminlərin izzət və başucalığıdır.»

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:10245

   Kul basiva.Nur Qurandir.Senin azqinliqicin heddi yox In

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:50490

  İmamətin nübüvvətdən üstünlüyü. Quran: «(Yadına sal ki,) İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtahana çəkdiyi zaman o Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi. Belə olduqda Allah ona«səni insanlara imam təyin edəcəyəm» dedi.» İmam Sadiq (ə):«Allah-taala İbrahimi peyğəmbərliyə seçməmişdən qabaq onu bəndəliyə götürdü və onu risalət məqamına seçməmişdən qabaq nübüvvətə çatdırdı. Həmçinin onu dostluğa seçməmişdən qabaq öz rəsulu etdi və onu öz imamı etməmişdən qabaq öz dostu etdi. Bu məqamların hamısını onda toplayandan sonra buyurdu: Mən səni insanların imamı və başçısı təyin etdim.»

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:11146

   Ay avara Ibrahim eleyhisalam hansi dovleti qurmusdu eger imamet vilayetdirse.Bu ayetden senin avara etiqadinla elaqe yox

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:50490

  Höccətin (ilahi rəhbərin) zəruriliyi. Höccət (Allah tərəfindən təyin edilmiş ilahi rəhbərlərdir.Allah onları təyin etmişdir ki, Qiyamət günü insanlar bəhanə gətirib deməsinlər ki,dünyada bizə bir yol göstərən yox idi.) İmam Baqir (ə) və ya İmam Sadiq (ə):«Allah yer üzünü alimsiz qoymayıb və əgər belə olmasaydı haqq ilə batil bir-birindən seçilməzdi.» İmam Sadiq (ə):«Yer üzü yarandığı gündən heç vaxt insanların unutduqları haqqı dirçəldən, hər şeyi bilən höccətsiz qalmayıb. (İmam Sadiq (ə)) sonra bu ayəni oxudu:«Öz ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər...»

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:14251

   Allah bu ummete ozlerinin basci secmesini oz ixtiyarlarina buraxmisdir.Imamiye eqidedi suzin qedim kitablarda yoxdu.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:51480

  Höccət tanınmış imamdır. İmam Sadiq (ə):«Allahın yaratdıqlarına höccəti tanınmış imamsız bərqərar olmaz.» Bəzən höccət qorxu içində və ya naməlum olur. İmam Əli (ə):«Bəli, elədir! Yer üzü Allahın yaratdıqlarına höccətlərini bərqərar edən kəsdən istər aşkar və məhşur olsun, istərsə də qorxu içində və naməlum – boş olmur ki, Allahın dəlil və sübutları aradan getməsin.» İmam Baqir (ə):«Yer üzü imamsız – istər aşkar olsun və ya gizlin qalmır.» İmam olmasa yer üzü bir-birinə dəyər. İmam Sadiq (ə):«Əgər yer üzü imamsız qalsaydı bir-birinə dəyər, dağılardı.» İmam Sadiq (ə):«Yer üzündə həmişə höccət mövcuddur. Çünki insanları höccətdən başqa bir şey islah etməz və yer üzünü ondan başqa bir şey abadlaşdırmaz.»

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:16252

   Hani sizin imamuviz.Niye size emir ve qadaqalar etmir? Mal mulku suzin aravuzda niye bolmur? Havay adalarinda dincelir?

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 19:52470

  Hər bir ümmət öz imamı ilə çağrılacaqdır Quran: «Elə bir gün ki, (Qiyamət günü) bütün insanları öz imamları ilə birlikdə çağıracağıq.» On iki imam. Allahın Peyğəmbəri(s):«Nə qədər ki, camaata on iki kişi hakimdir, onların işləri qaydasında olar….. Onların hamısı Qüreyşdəndir.» İmamı tanımaq. İmamı tanımaq. Allahın Peyğəmbəri(s):«Kim imamını tanımamış ölsə cahiliyyət ölümü ilə ölüb.»[393] Allahın Peyğəmbəri(s):«Kim imamı olmadan ölsə cahiliyyət ölümü ilə ölüb.»

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:17152

   Peyqember s.a.v senin kimileein uydurmalarindan uzaqdi

   Cavab yaz
 • Anonim
  مريم · 17 İyul 2017 19:59481

  Bismilləhir rahmənir rahim. (Ya Rəsulum!) Yeni doğan aylar (hilal) barəsində səndən sual edildikdə, söylə ki, bunlar insanların istifadəsi və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərinizə (Cahiliyyət dövründə olduğu kimi) arxa tərəfdən girməniz yaxşı iş deyildir. Yaxşı iş (pis əməllərdən) çəkinən kimsənin əməlidir. Evlərə qapılarından daxil olun və Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız ! ▶ Bəqərə surəsi 189.

  Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 21:18244

   Sen bir islamin qapusindan gir sonra danisarsan.Ay telxek

   Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 23:48370

   Bismilləhir rahmənir rahim. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, o zaman onlara belə deyilmişdi: “Bu şəhərdə sakin olun, ondan (onun meyvələrindən) istədiyiniz yerdə yeyin, “hittə” (“bizi bağışla”) deyin ve qapıdan səcdə edərək daxil olun ki, günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını artıracağıq ! ▶ Araf surəsi 161

   Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 23:56310

   Bismilləhir rahmənir rahim. And içirəm bu şəhərə. Sənin yaşadığın şəhərə ..... ▶ Bələd surəsi 1-2.

   Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 23:58340

   Bismilləhir rahmənir rahim. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə ki, ..... Tin surəsi 3.

   Cavab yaz
 • Anonim
  مريم · 17 İyul 2017 20:21440

  Peyğəmbər (s.ə) buyurub: «Mən elm şəhəriyəm, Ali də onun qapısı; elm öyrənmək istəyən qapıdan girməlidir!»

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 20:47431

   Salam sizlere.

   Cavab yaz
   • Anonim
    مريم · 17 İyul 2017 21:15420

    Aləykum salam, .. , hər vaxtınız xeyirli olsun inşaALLAH

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 17 İyul 2017 21:39330

     Elhemdulillah,Meryem.

     Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 17 İyul 2017 20:52647

   Din hara elm hara din elmin əksidi

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 17 İyul 2017 21:36473

    Sən də insanın əksi.

    Cavab yaz
    • Anonim
     Jur · 17 İyul 2017 22:02359

     Mənə. Niyə sən inandıqlarına inanmıram ona görə

     Cavab yaz
     • Anonim
      mən · 17 İyul 2017 22:17481

      Yox.Allaha inanmırsan,ona görə.Bir də sənin yazdığın şərh məntiqsizdir.

      Cavab yaz
      • Anonim
       Jur · 18 İyul 2017 01:10156

       Mən nə vaxd dedim mən tanrıya yaradıcıya inanıram və yaxud inanmıram

     • Anonim
      mən · 18 İyul 2017 11:27452

      Din Allahındır.Dinə qarşı yazılan şərh,onu yazanın Allaha inanmasından xəbər verir.Allaha inanıb dinini qəbul etməmək də elə Allaha inanmamaqdır.

      Cavab yaz
      • Anonim
       mən · 18 İyul 2017 15:54381

       "Allaha inanmamasından xəbər verir"

   • Anonim
    Ceyhun · 17 İyul 2017 22:01431

    Jur-zəhmət olmasa məqaləni oxu. ..

    Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 17 İyul 2017 20:58449

   Bax şəriyət ölkələrinə gör hansında elm var ,birdə bax bəyənmədiyin əhalisinin coxu dinsiz olan ölkələrə, yaponya Koreya, Çin, Kanada, Norveç, İsveçrə, Avropa ölkələri, birdə necə olur elm adamları alimlər dinsiz olur,

   Cavab yaz
 • Anonim
  Jur · 17 İyul 2017 20:50547

  Onan qala dünyanı oğrluq insan alveri insan öldürməy yalnız avropa ölkələrində yaponyada kanadada avstralyada olmalıdı bu ölkələrin ahalisinin coxu ateis, deyis,aqnostik, materyalisdi, deyən bütün cinayətlər oğurluqlar ad öldürməy baş kəsməy insan hüquqlarının pozulması bu cür ölkələrdə olsun. Ama əksinədi şəriyət ölkələri belədi, Əfqanıstan, pakistan ,somali, irak,yəmən,surya,Nigeriya, səudiyə ərəbisdanı və sair

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 21:00353

   Efqanistan,Nigeriya,Pakistan,somali,Yemen,suriya_ateistlerin seve seve iwletdiyi weher adlaridir.Artiq ezber bilirik,kec o birine.

   Cavab yaz
   • Anonim
    N▪ · 17 İyul 2017 21:07341

    Hər birinizi salamlayıram. Necəsiz, .. , Məryəm?

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 17 İyul 2017 21:17301

     Tewekkur,siz?

     Cavab yaz
     • Anonim
      N▪ · 17 İyul 2017 21:36310

      Çox sağ olun. Əlhəmdulilləh.

      Cavab yaz
    • Anonim
     مريم · 17 İyul 2017 21:18210

     Aləykum salam, N▪, bu gün bəzi işlərim oldu ..... Siz necəsiniz ?

     Cavab yaz
     • Anonim
      N▪ · 17 İyul 2017 21:38300

      Hər işinizdə uğurlar. Yaxşıyam siz də yaxşı olun İnşəAllah.

      Cavab yaz
      • Anonim
       مريم · 17 İyul 2017 21:53311

       Hər zaman yaxşı olasınız inşaALLAH ,N▪, təşəkkürlər ❤

   • Anonim
    .. · 17 İyul 2017 21:41270

    Uzr,olke adlari yazacaqdim.21.00 da

    Cavab yaz
  • Anonim
   V.M · 17 İyul 2017 21:38371

   Jur niki sen quran oxuyursanda bu qeder oxudugun muddetde hele orda elmi ayelere rast gelmemisen?elmde dinde ALLAH terefindendi olar ikisi vehdet tewkil eliyib bir birini tamamlayir.sadece Islam dininden duzgun istifade olunmadi vaxtinda bir cox hadiseler baw verdi olardanda bezileri yaxwi istifade eledi.ALLAHA inanan kes onun dininede kitabinada peyqemberinede inanar.ILAHI bu bende senen uz cevirsede sen yene onun ruzisin her yerde verirsen cunki sen rehimli ALLAH san.oz meslehetinle bu bendenin simasinda butun dinden cixan bendelerivi oz duzgun yoluva hidayet ele bizleride bu yoldan ayri salma.Jur bizim bu emellerimiz hamisi ozumuzcundu bizim bu emellerimizin ALLAHA hec bir ne xeyri nede zereri yoxdu olumnen soraki heyati fikirlew

   Cavab yaz
   • Anonim
    Jur · 17 İyul 2017 22:16371

    V,mə orda nə elmi ayə quranda olan bioloji coğrafi astronomik tibbi bilgilər 7 ci əsir və 7 ci əsirə qədər bilinən bilgilərdi bu bilgilırində 80% dən çoxu çoxdan səhv olduğu sübut olunub hansı elimi ayəni deyisən quranda dünyanın düz olduqunu bildirən ayələri yoxsa günəşin palçıxlı keşmədə batması ayəsi yoxsa göy üzünün yarılıb ulduzların yerə tökülməsi ayəsini yoxsa göy üzünün birinci qatının ulduzlarla bəzənmişik ayəsi.yoxsa ulduzların şeytanlara atılan ox olmasına ayəsi,yoxsa ürəyin düşünən orqan olması ayəsi yoxsa nisə surəsi 11 və 12 ci ayədəki riyazi səhvdi elmi ayə yoxsa əhsab surəsi 37 -38 39 cu ayə yoxsa əhsab surəsi 50-51-52-53-54-55 ci ayələr yoxsa talak surəsi 4 cü ayə yoxsa nur surəsi 33 cü ayə və adını çəkmədiyim 100 lərlə ayələr

    Cavab yaz
    • Anonim
     Anonim · 17 İyul 2017 23:43264

     Quranda olmayanlarin siyahisi: 1)Mikroblar, bakteriyalar, viruslar, yoluxucu xestelikler; 2) Elementler, atomlar; 3) Atmosfer, fesiller; 4) planetler, dunyanin kure olmasi; 5) Dunyanin ozu ve guneş etrafinda firlanmasi; 6)İldirim ve goy gurultusu sebebleri; 7) Dunyanin 7 mocuzesi haqqinda ve s.

     Cavab yaz
     • Anonim
      Muherrəm · 18 İyul 2017 00:02732

      Onlar sənin başında olmayanlardir səhf salma Quranda hər şey var.

      Cavab yaz
      • Anonim
       Jur · 18 İyul 2017 11:32384

       Quranda olanlar budur pedofiliy, insan alveri köləliy, cariyəliy, dünyanın düz olması, qadın zorakılığı. Əl əyaq doğramaq, baş kəsməy, ağac kəsməy, qadın döyməy, muharibə eləməy, cihada adam öldürməyə cağrışlar, insanları muharibəyə həvəsləndirmək, əxlaqsızlıq yuvası açmaq, adını çəmədiyim elmə adiyatı olmayan, insanlıqdan uzaq ayələr var,

     • Anonim
      Jur · 18 İyul 2017 01:08570

      Anonim ə Bəli düz deyirsiz mən sizinlə tamamilə razıyam mən bu qədər quran oxumuşam siz dediyiniz şeylərə quranda rasd gəlməmişəm

      Cavab yaz
     • Anonim
      Anonimə · 18 İyul 2017 04:06561

      Oturub siyahı tutmusan?Necə gun fikirləşdin?

      Cavab yaz
      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 13:35300

     • Anonim
      mən · 18 İyul 2017 09:14730

      Oyan yuxudan,sən dediklərin Quranda var.

      Cavab yaz
      • Anonim
       Jur · 18 İyul 2017 11:25376

       Qurada anonim dediylərinin heç biri yoxdu anonim düz deyir Qurada yazılanlar 7 çi əsirə aid olan bilgilərdi və bu bilgilırində 80 % dən çoxu çoxdan səhv olduğu sübut olunub

     • Anonim
      Anonim · 18 İyul 2017 12:16150

      00:02, 04:06, 09:14 istesez bu siyahini artirada bilerem. Eyer bu sadaladiqlarim muqeddes kitabimizda varsa subut eliyin. Mende sozlerimi geri goturum.

      Cavab yaz
      • Anonim
       Jur · 18 İyul 2017 13:23352

       Anonim ə belə söz var həqiqət hər zaman ağır olur, birdə deyərlər düz sözü deyəni 9 uz obadan qovarlar, birdə bu dindarlar, bilsinki. İnandırıcı olmayan əfsanədəsə ağır həqiqət yaxşıdı.

      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 13:40430

       Mən inşaALLAH o barədədə yaza bilərəm. Ancaq Jur qadınlar barədə bilmək istəyir...... Ona görə birinci İslam dinində qadınlar barədə yazmalıyam inşaALLAH bir xanım olaraq. Yeni dini səhifələr gözləyirəm ki, doldurum inşaALLAH

      • Anonim
       Muherrəm · 18 İyul 2017 13:41672

       Sən Peyğəmbərə s iman gətir mən sənə sübut edim ki Yazdiglarinin hamısı var Quranda hətta ağlına gəlməyənlər belə var Quranda. Səncə bəlkə Allah indi yaşadığın kvartiranin neçənci mərtəbədə və necə nömrəli olmaginida yazmalıydi Qurnda ki sən başa dusəsən. Özün kimi yüngül sözlər yazmagla məsgulsan ancag. Sən Quranın hansı ayəsini başa dusmusənki indi bu sualları verirsən. Bilirsənmi and Olsun bunlar sənə subut olunsada yenədə sən öz dediyindən donməzssən. Bilirsən niyə ???? Çünki Allaha, Qurana, Peyğəmbərə s imanın yoxdur. İmanı olan Allahı və Onun kəlamlarini nəuzubillah aciz fikirirləsərmi??? Ona görə bunları sübut etməkdən ötrü sənə vaxt itirmək düzgün deyil.

      • Anonim
       Anonim · 18 İyul 2017 13:44067

       13:23-e yaxwiki weriet olkesinde yawamiriq. Sozun duzunu deye bilirik hec olmasa. Yoxsa burdaki xesteler meni sag buraxmazdilar. Kime ne serf eliyir onada inanir. Islam dini sanki kiwiler ucundu. Kiwilere cox ixtiyar verib. Men qadinlarmizi bawa duwe bilmirem. Cemiyyetmizde weriet qanunlarini arzulayan qadina men mazaxist kimi baxiram. Ele bil ozlerine zulm arzulayirlar.

       • Anonim
        Jur · 18 İyul 2017 17:44045

        Anonim ə Bəli düzdür elədi. Bu din adamları deyir mədəniyyət islamda baxısan islam şəryət qanunları ilə idarə olunan ölkələrdə mədəniyyətdən əsər alamət yoxdu, deyir din elmdi guyada bütün elmlərdə qurandadı, ama baxısan şəriyət qanunları ilə idarə olunan ölkələdə elmdən əsər əlamət yoxdu, deyirlər dində zorakılıq məcburiyət yoxdu baxanda görüsən bütün məcburiyətlər zorakılıq insan hüquqlarının gobut şəkildə pozulması hamsı şəryətin qanunları ilə idarə olunan ölkələrdədi, bu siyahını isdədiyim qədər uzada bilərəm. Ama məcə hələliy buqədər bəsdi

      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 14:40391

       Ay Anonim, biz mazaxist deyilik ☺ Qadın mazaxist olanda kişidə manyak olar. İnşaALLAH yazacam qadınlar barədə, yeni səhifədə yazmaq istərdim. Yada köhnədə yazıb,yeniyədə köçürdərəm inşaALLAH ....... İzləyin bizi ☺

       • Anonim
        Jur · 18 İyul 2017 18:05153

        Məryəm xanım heyflər olsunki, ərəb şəriyətinin qanunlarında qadının heçbir hiququ heç bir ixtiyarı yoxdur, ona görədə əri manyak olsada qadın ona dözməlidi çünki quradakı ayələr bunu tələb edir, belə deyəy kişi nə çaldı qadın onu oynamalıdır, cünki başqa çıxış yolu yoxdur.

      • Anonim
       Anonim · 18 İyul 2017 15:29144

       13:41 Bir dene sure, bir ayeden sitat getirib subut eliye bilmirsen. Ancaq kobudluq elimek, eseb oynatmaq bilirsen. Ozume soz vermiwem ki sene, senin kimilere baw qowmayacam. Cunki size cavab yazanda moderator vermir. Neise...

       • Anonim
        Jur · 18 İyul 2017 17:53144

        Anonim ə biz bucür insanları başa salanmarıq çünki belə söz var, kor insana heçnəyi sübut etməy olmaz, bunların gözünü açılması üçün yüksək savad yüksək dünya görüşü və düşünmə qabiliyyəti olmalıdı. Ama heyiflər olsunki bunların hamısı bucür insanlarda yoxdur, çətiki olsunda.

      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 15:29330

       " Həsəd xəstəliyindən necə xilas olaq ? " adlı səhifədə qadınlar barədə yazmaqa başladım inşaALLAH ....... .

      • Anonim
       Anonim · 18 İyul 2017 16:13139

       14:40 Men ne deyirem siz ne deyirsiz. Birincisi men yuxarda qeyd etdiklerimin deyirsiz hamisi quranda var. Mende dedim subut eliyin. 2-si de qadinlara geldikde ise kor-kor gor-gordude. Ele ereb qadinlari mazaxistdler, kiwileride manyak.

       • Anonim
        Jur · 18 İyul 2017 17:58244

        Anonim ə kişilər manyakdı sadəcə qadının başqa çıxış yolu yoxdu

      • Anonim
       Anonim · 18 İyul 2017 16:14038

       Moderator 13:41 yazdigim werhi verin.

      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 17:54360

       Anonim, inşaALLAH qadınlardan yazandan sonra dünyanın yaradılması barədədə yazaram. Mən ərəblərin adətlərindən deyil, İslam dinindən yazıram.

      • Anonim
       Anonim · 19 İyul 2017 00:08024

       17:58 Oda duzdu

 • Anonim
  V.M · 17 İyul 2017 21:30340

  Salam aleykum.a.niki sen bu didiyin sozle bir daha imameti qebul elemediyivi imamete olan duwmenciliyivi bir daha subut eledin.biyaq didiyin hani sizin imamuviz.burdan bele cixirki imam zuhur eliyende sizin eqidede olan kesler bu yalancidi diyib imama qarwi vuruwaceysuz nese buda melumdu.a. niki sen zehmet olmasa mene maiden55 i tesrif ele gorum ne bawa duwursen orda.biz oz imamimizdan behreleniriy sadece onu qebul elemiyenler hecne gormez ve bilmez

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 21:49341

   Burdan deyir imamlara hormet eliyirik,burdan da yazdigina bax,a nin.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 18 İyul 2017 14:47341

   Anonim.Get otur yerinde.Mazoxist ozunsen.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Anonim · 18 İyul 2017 16:15138

    Gorunur kimdir!

    Cavab yaz
    • Anonim
     Muherrəm · 18 İyul 2017 17:09350

     Sən zombisən buna inan

     Cavab yaz
     • Anonim
      Anonim · 18 İyul 2017 19:04033

      Senden soruwan oldu ayin necesidi?

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 18 İyul 2017 21:42350

       Deyesen bu sozu ilk defe men iwletmiwem bu saytda.Ucenik.

      • Anonim
       Anonim · 19 İyul 2017 00:10037

       21:42 BU sozun muellifi sensenki? Nese deyende senden icaze almaliyam? Ucenikde varsan, bildin?

      • Anonim
       Anonim · 19 İyul 2017 00:56045

       Moderator 21:42-ye yazdigim werhi verin!

 • Anonim
  Bir serhci · 17 İyul 2017 21:31021

  Eziz baci qardaslarim size sualim var xahis edirem cavab vererdiz gunah is tutmusam .

  Cavab yaz
 • Anonim
  Bir serhci · 17 İyul 2017 21:32018

  Yeni bir beyle vadcapda yazismisam sonra sehf oldugunu anladim TOVBE etsem Allah bagisliyar meni

  Cavab yaz
 • Anonim
  Bir serhci · 17 İyul 2017 21:32022

  Oglana demisem ki bizim vacapda danismagimiz gunahdi serhf etdim.

  Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 21:49150

   Biz əvvəl inşaALLAH araşdırmalıyıq - ▶ 1). Oğlan ilə niyə danışmaqa başladınız ? 2). Nədən danışırdınız ? 3). Necə bildiniz ki,günahdır ? ...... Biz hər şeyi bilməliyik ☺

   Cavab yaz
  • Anonim
   Muselman · 19 İyul 2017 04:5590

   Siz etdiyiniz emelden cekinib tovbe edirsinizse . Wubhesiz Allah bagiwlayandir

   Cavab yaz
 • Anonim
  Bir serhci · 17 İyul 2017 21:33120

  Birce Allahdan bagislamagimi diliyirem

  Cavab yaz
  • Anonim
   N▪ · 17 İyul 2017 21:49260

   Etdiyiniz doğru olmayıb, düzdür. Amma tövbə etmisinizsə İnşəAllah ki, ALLAH bağışlayar.

   Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 21:50250

   ALLAH bağışlayan, tövbələri qəbul edəndir.

   Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 17 İyul 2017 21:50470

  Bütün dindar bacı-qardaşlarımı salamlayıram.Təklif edirəm "a" nikli şərhçiyə "iyrənc" adını qoyaq.O buna layiqdir.Şəxsən mən onun şərhlərindən iyrənirəm.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 21:55460

   Inanin iki elli he deyirem )))

   Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 21:57450

   Bəli, qardaş, tərbiyyəsiz şərhlər yazana yaraşdırıram bu adı ....... !

   Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 22:43056

   Millet senin exlaqsizliqindan iyrenir ay avara.senin kimileer islama lekedir.

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 17 İyul 2017 22:55540

    Millətdən bir-bir soruşdun,ay iyrənc?

    Cavab yaz
 • Anonim
  Bir serhci · 17 İyul 2017 21:58013

  Meryem xanim gulmek olmaz.Gulme sabah sende bu imtahandan kece bilersen.Biz vacapda salam sag ol demisik bir birmize

  Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 18 İyul 2017 16:18150

   Mənim ▶ ☺ işarəmin bir neçə mənası var - ▶ gülmək, gülümsəmək, ....... . Salam -sağol ilə necə imtahan olundunuz ki ? Dediyim kimi,mənə çox yazan olub, ancaq lazım olan cavabıda alıblar inşaALLAH .Mənim xasiyyətimdə yoxdur hər oğlana güvənmək. O əvvəl mənim ağır sınaqlarımdan keçməlidir ...... ☺

   Cavab yaz
 • Anonim
  Bir serhci · 17 İyul 2017 21:5916

  Bilirem gunahdi etdiyim hereket.Allah seytana lenet etsin .

  Cavab yaz
 • Anonim
  Bir serhci · 17 İyul 2017 22:00111

  Birde insanin refiqesi gerek yaxsi olsun.Elbetde bilirem Allah bagislayandi .Men bendesinide bagislayar

  Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 17 İyul 2017 22:20240

   Sizdə hər kəslə rəfiqə olmayında, 22:00. Siz niyə bu qədər peşmansınız ? Şəxsən mənə çoxu yazıb, ancaq kimsə ilə tanış olmamışam ömrümdə. Sizə nə təsir etdi ? Rəfiqəniz nə dedi ?

   Cavab yaz
 • Anonim
  Ceyhun · 17 İyul 2017 22:03490

  Muhərrəm qardaşa salamlar. a- dəlil qarşısında küfr etməyin cahilliyindən xəbər verir.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Muherrəm · 17 İyul 2017 22:41490

   Aleykum salam hörmətli qardaşim. Eybi yox o nə edir hamısını Allah görür eşidir və şahiddir. Şahid olan Allah Özüdə mühakimə edəcək. Mən öz haqqımı demirəm amma Əhli beytin və dindar bacı qardaşlarımın haqqını qiyamətdə insəAllah Allah təala həm kafirlərdən həmdə nasibilərdən alsın. Amin.

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 17 İyul 2017 22:56490

    Amin!

    Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:07510

  20:52-yə. Ay adam beynin qavramadigi şeylər barəsində danışma. Ola bilər sən aulda yaşayırsan yan yorəndə ins-cins yoxdur DİN elmi barəsində ona görə bir şey bilmirsən. Həqiqi deyirəm cix çölə bayıra insanlara qayna qarış qoy bir hava dəysin sənə. Sənə Allahın dininin ən xırda bir elmi haqqında yazıram get indi bilmirəm o qaldığın yerdə lampadi samdi nədi onu yandır başında da yayligdi papağdi nədi bunlarda yoxdursa heç olmasa zakolkani qoy qabağına fikirləş.DİQQƏT ET: ....Alimlər subut ediblər ki LA İLAHƏ İLLƏLLAH zikrini deyərkən ağız suyunda susuzluğu dəf edən maddə ifraz olunur..... Allahın heç bir işi hikmətsiz deyil hətta zikrləri. BAX ELM BUDUR.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 17 İyul 2017 22:22480

   Əhsən, qardaşım.

   Cavab yaz
  • Anonim
   a · 17 İyul 2017 22:46055

   Bu rafiziler gir ne gundedi ki az batil etiqadlarina Qurandan delik grtirirler.Size gore bu indiki elimizde olan Qurani deyisibler axi.Ele deyil.? Kuleynini hedislerini istiyirsiz ?

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:43470

  Yaradılış haqqında fikirləşən hər bir kəsi belə bir sual maraqlandırmalıdır: İnsan nə üçün bu dünyaya gəlmişdir? Allah Quranda belə buyurur: "Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım.” 1 Başqa bir ayədə isə belə oxuyuruq: "Mənə ibadət edin, düzgün yol budur.” 2 Bu ayədə ibadət yol kimi göstərilir. Bildiyimiz kimi yol hədəf deyil, hədəfə çatmaq üçün bir vasitədir. Hədəfi isə Bəqərə surəsinin otuzuncu ayəsində tapa bilərik. Allah həmin ayədə mələklərə belə buyurur: "Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacam” 3 Xəlifə Allahın yer üzündəki nümayəndəsi bütün pozitiv keyfiyyətlərə yiyələnmiş kamil insanlar ola bilər. "Kamil insan” məqamına yetişmək istəyən kəs iki şərtə əməl etməlidir: 1- Kamilliyə gedən yolu düzgün tanımalıdır. 2- Tanımaq kifayət deyil, həmin yolu getməlidir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:44490

  Bundan əlavə, o ismət səciyyəsinə də malik olmalıdır ki, nəfsanni və şeytani məqsədlərin təsiri altına düşməsin. Dində qəsdən təhrifə yol verməsin. Eləcə də O Peyğəmbərin (s) insanları tərbiyələndirmə kimi İlahi vəzifəni öhdəsinə almalı, ictimayi şərayit münasib olduğu təqdirdə cəmiyyətin işlərinin idarə olunmasını və hakimiyyəti öhdəsinə götürə bilməli, islamın ictimai qanunlarını cəmiyyətdə idsarə edə bilməli və haqq - ədaləti dünya səviyyəsində yaymalıdır. Müxtəsər desək, Peyğəmbərin (s) nübüvvət və risalətdən başqa bütün xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:44470

  Beləliklə həm imamın varlığının və həm onun üçün Allah tərəfindən verilən elm və ismət məqamının zəruriliyi sübuta yetir. Həmçinin O uca Tanrı tərəfindən təyin olunmalıdır. Çünki belə bir elmi və xüsusiyyətləri kimə əta etdiyini yalnız Allahın özü bilirş İmamlara xas olan xüsusiyyətlər öz əksini Quran ayələrində də tapmışdır.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:45480

  - İmamın günahlıqsızlığı. İmanların günahsızlığı aşağıdakı ayəyə istinad edərək isbat etmək olar: "Mənim əhdim (imamət məqamı) zalımlara çatmaz”. 10 Bu ayədə belə bir İlahi məqamın günaha batan şəxslərə əta olunması inkar edilmişdir. Eləcə də onlara mütləq şəkildə itaət edilməsini vacib bilən ayəsindən, yəni: "Ey iman gətirənlər, Allaha, onun Peyğəmbərinə və sizlərdən olan əmr sahiblərinə itaət edin”. 11 məlum olur ki, imamlara itaət edilməsi Allaha itaət edilməsi ilə heç vaxt zidd olmayacaqdır. Deməli onlara mütləq şəkildə itaət olunmasına olunan əmr ismətə zəmanət verilməsi mənasınadır. Qeyd edəcəyim ayə Əhli beytdən sayılan imamların günahsızlığına açıq-aşkar sübutdur: "Allahın iradəsi bu olmuşdur ki, yalnız siz Əhli beytdən hər növ çirkinlikləri aradan aparıb sizi pak-pakizə qərar versin”. 12

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:45510

  - İmamın elmi. Həzrəti Əli (ə) belə buyurmuşdur: "Rəsuli- Əkrəm (s) mənə min elm babı öyrətdi ki, hər babdan da digər min bab açılır. Onun məcmusu bir milyon bab olur. İndiyə qədər baş vermiş olan və qiyamət gününə qədər baş varəcək hadisələrdən agah oldum, Mənaya, Bəlaya, Fəslül- xitab, elmlərini ondan öyrəndim”. Lakin Əhli- beytin (ə) elm xəzinələri Peyğəmbərdən birbaşa, yaxut müəyyən vasitələrlə əxz etdikləri ilə sona çatmır, onlar qeyri- adi elmlərdən də bəhrələnmişlər ki, bu da ilham vasitəsi ilə onlara verilir. Bu da Həzrəti Xızr (ə) və Zülqərneynə ilham olunan elmlər, eləcə də Həzrəti Məryəmə və Musanın anasına vəhy olunan şeylər kimidir. Bəzi hallarda Quranda "vəhy” kəlməsi gətirilmişdir ki, bunda da məqsəd nübüvvət vəhyi deyildir. Məhz belə bir elm səbəbi ilə uşaqlıq çağlarında imamət məqamına çatan bəzi imamlarımız hər şeydən agah olmuş və kimdənsə bir şey öyrənməyə ehtiyac duymamışdılar.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:45500

  Quran bu barədə belə buyurur: "Ey Peyğəmbər (müsəlmanlara) de ki, mən sizdən peyğəmbərlik müqabilində Əhli- beyti sevməkdən başqa bir şey istəmirəm”. 13 Əhli- beyti sevməyin istənilməsi də bizim kamilliyə doğru irəliləməyimiz üçündür. İlahi bizləri imamları həqiqətən tanıyanlardan və onlardan ibrət götürənlərdən qərar ver!.. 1 - Zariyat, 56 2 - Yasin, 61 3 - Bəqərə, 30 4 - Nisa, 59 5 - Ğayətul məram, cild, 10, səh267 ; İsbatül Hüdat, cild, 3, səh 123; və yənabiül məvəddət, səh 494. 6 - Maidə, 55 7 - Kəşşaf təfsiri (Zəməxşəri) maidə, 55; Əsbabunnuzulvahidi, maidə, 55. 8 - Maidə, 67 9 - Maidə, 3 10 - Bəqərə, 124 11 - Nisa, 59 12 - Əhzab, 33 13 - Şura, 23

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:48490

  ALLAHİN RƏHMƏTİ OLSUN O KƏSƏ Kİ, YA FAYDALİ SOZ DANİSİR YA DA SUSUR....!!!!!!! XATƏMUL ƏMBİYA HƏZRƏTİ MUHƏMMƏD SALAVATULLAH.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 22:56500

  Bu gün İslam dünyasın iftixarı böyük sərkərdə, dahi şair və İmamət ə məktəbinə əvəsiz xidmətləri olan Şah İsmail Xətainin təvəllüd günüdü. ALLAHİN RƏHMƏTİ OLSUN SAH İSMAYİL XƏTAİƏ.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 23:02490

  İmamimdir mənim ol şahı Mərdan******* Bu gün nəsli- Əli divanə gəldim*********İmam eşqinə calaram qılıncı*******Münafiq qırmağa mərdanə gəldim******Mənəm bunda Xətai Heydər oğlu********Bu İsmayil kimi qurbanə gəldim. ( Şah İsmayıl Xətai). Allah sənə Əhli beytin əs səfaətini nəsib etsin ey böyük dahi sərkərdə.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 23:11460

   Beli,Allah ona rehmet elesin.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 17 İyul 2017 23:05063

  Ibn Omer r.a. brle deyir. Omer r.a. dedi Men xelife teyin etmesem de olar.Cun ki Peyqember s.a.v. xelife teyin etmemisdir.Men xrlife teyin etmis olsam Abu Bekr dr r.a. xelife teyin etmisdir.Ibn Omer r.a. dedi Allaha and olsun ki o Peyqemberi s.a.v. ve Ebu Bekri r.a. xatirladiqda anladim ki Peyqemberi s.a V. Hec kime deyismeyecekdir ve xelife teyin etmeyecekdir. (Sehih Sunnen Ebu Davud.498 seh.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 23:11480

  HƏQİQƏTƏN ƏLİ (əs) BİR QAPİDİR Kİ, ALLAH ONU CAMAATİN UZUNƏ ACİB. HƏR KİM ONDAN DAXİL OLSA MOMİN, HƏR KİM ONDAN XARİC OLSA KAFİRDİR. ( İmam Baqir əs)

  Cavab yaz
  • Anonim
   mirmovsum · 18 İyul 2017 18:15056

   Seyfavoy qapudir?

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 17 İyul 2017 23:17061

  Peyqember s.a.v demisdir. Menim varislerim menden sonra qalan bir dinari bele boluse bilmez.Qadinlatimin dolsnisiqi ve iscilerimin xercinden basqa ne terk etdimse sedeqedir.Ebu Davud demisdir Iscilerimin xerci yeni torpaqimi ekib becerenler. (Sehih Sunnen Abu Davud.505.)

  Cavab yaz
  • Anonim
   Muselman · 19 İyul 2017 04:59510

   Mennen sonra 12 rehber olacaq. 12si de Qureywdendir. Hedisi ehli sunne de de sehihdir. Aciqlayin zehmet olmasa

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 17 İyul 2017 23:24063

  Peyqember s.a.v. vefat etdikde zovceleri Osman ibn Effani r.a. Ebu Bekrin yanina gondererek ondan Peyqemberin s.a.v. malinin sekkizde birini onlara verilmesini istediler.O DEDI meger Peyqember s.a.v. Biz miras qoymuruq .Ozumuzden sonra qouub getdiyimiz sedeqedir buyurmayib. (Sehih Dunne Abu Davud.506.)

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 23:40590

   Heee,Fedek baglarini ort basdir etmek meqsedi...

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 17 İyul 2017 23:41580

  MƏNƏM, ŞƏBBƏR ( HƏSƏN) VƏ ŞUBEYRİN (HUSEYNİN) ATASİ. MƏNƏM, ŞƏHİD VƏ ŞƏHİDLƏR ATASİ. HZ. ƏLİ (əs). ( Uyunul-Hikəm vəl-Məvaiz, səh 166,167.PS: Şiələrin sizə qurban EY ƏMİRƏL MOMİNİN.

  Cavab yaz
 • Anonim
  a · 17 İyul 2017 23:43058

  Peyqember s.s.v qizi Fatime r.a. Ebu Bekr es Siddiqe r.a. xeber gonderib ondan Allahin Medinedeki ve Fedek kendinden Peyqemberr s.a.v Verdiyi qenimetden ve Xeybrrdrn qalan malin bede birini mirasini istedi.Ebu Bekr r.a Ona Peyqemberin s.a.v.in Biz mirad qoymuruq.Ozumuzden sonra qalan sedeqedir.Muhammedin s.a.v ailesi ancaq bu maldan yeye biler.buyurduqunu soyledi. (Sehih Sunnen.Abu Davud 504)

  Cavab yaz
  • Anonim
   Muherrəm · 17 İyul 2017 23:55550

   Peyğəmbərlər s miras qoymurmu???? Davud Peyğəmbərin əs mirası kimə qaldı??? İstəyirsən yenədə səni rəzil edim ???? Sən hələ de görüm Əbu bəkrə Peyğəmbər s demisdimi ki məndən qalan mirası kimə ver vəya kimə vermə ???? Kim vermişdi o cürəti ona ???? Get Fədək Xutbəsini oxu.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 23:58511

   Fedek Peygemberin qizina hediyyesi idi,hec kim qariwmamali idi.

   Cavab yaz
 • Anonim
  a · 17 İyul 2017 23:49162

  Fatime r.a. Peyqember s.a.v Yanina geldi .Ona olduqumuz veziyetden sikayet edib qulluqcu istedi.Peyqember s.a.v. dedi Men size bundan da xeyitlisini gosterimmi? Her namazdan sonra 33 Elhrmfulilleh.33Suphenallah 33Allahu Ekber deyin dedi. (Sehih Sunne Abu Davud509)

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 17 İyul 2017 23:56650

   1Allahu Ekber 34 kere 2.Elhamdulillah 33 kere 3.Subhenallah 33 kere.

   Cavab yaz
   • Anonim
    a · 18 İyul 2017 18:16154

    Guya sen nese dedin?

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 18 İyul 2017 20:13250

     BELI ESL ZIKR NECE OLYR ONU DEDIM........!

     Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 18 İyul 2017 20:47530

     Dediyimi dedim.Fedekden qacmayin.

     Cavab yaz
     • Anonim
      a · 19 İyul 2017 00:07056

      Fedek deye deye gora gedeceksen

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 13:44660

       Men belke de gora getdim,gormedim.Ancaq Imam Mehdi e.f.Fedeyin intiqamini sizden alacaq.Yezide Hezret deyenlerden.

      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 15:33490

       Bir de menim werhime elaveler yazma a

 • Anonim
  a · 18 İyul 2017 00:12162

  Peyqember s.a.v. ozunden sonra ne dinar ne de dirhem ne deve nede qoyun qoydu ve hec bir sey vesiyyet etmedi. (Sehih Sunne Abu Davud 484 seh.)

  Cavab yaz
 • Anonim
  V.M · 18 İyul 2017 00:12390

  Qurana ALLAHA inanmiyanlar eger dogurdanda arawdirma aparirsizsa yutubda Quran mocuzeleri yaz orda Quran ayeleri elmi subutla nece tesdiq oldugun goreceysiz.duzdu video biraz cox gedir 2saat 15 deq ama baxin ona gorunki siz deyirsiz Quranda elmi hecne yoxdu atom yoxdu nuve yoxdu ne bilim ne yoxdu bax goreceysenki ele her wey var

  Cavab yaz
 • Anonim
  LADY- L · 18 İyul 2017 00:45841

  Men shexsen hec vaxt allahi ( yaradici quvveni ) inkar elememishem. Ona gore yox ki, bir cox dindarlar kimi cehennem ateshinde qir qazanlari sohbetiyle qorxub qorxudulmusham. Sadece olaraq yashadigimiz yer kuresinde bir insanin yashamasi ucun her cur nemet ve tebii " techizat " oldugundan men bunun oz-ozune yarandigini dushunmemishem hec vaxt. Ele dushunenlerin de mentiqini anlamamisham acigi. Amma coxsayli dinlerin yaranib yayildigi yer kuresinde allahin adindan eminlikle danishanlari daha da mentiqsiz ve dayaz dushunceli hesab etmishem. Cunki , en azindan 3 semavi din varsa, ucu de bir-birine qarshi zidd fikirlerle ebedi reqabetde olub hemishe. Bu reqabet de insanlar arasinda nifaq salaraq boyuk konflikte ve ayriseckiliye sebeb olub zaman-zaman.Baliq, xerceng, qu qushu temsilindeki kimi her kes muxtelif semtlere uz tutub oz dinini daha mukemmel hesab eleyib. Burdan da bele neticeye gelmek olur ki, vahid mukemmel din deyilen bir anlayish yoxdur. Cunki din mefhumunu allah yox insan ovladi ozu yaradib.

  Cavab yaz
  • Anonim
   M · 18 İyul 2017 13:02465

   Lady-L, Yetkin yaşına çatan,ağılı "kesen" her bir kes heyatda hansısa "gözegörünmeyen ilahi" bir qüvvenin olmasının ferqindedir.Bu qüvve her kese,her şeye toxunur,bu qüvveni heç kim dana bilmez ve bunu danmağa cüreti çatmaz.Problem bilirsen nededir ezizim,bu qüvvenin interpretasiyasındadır problem,here ağzına gelen interpretasiyanı edir.Quranın,dinin interpretasiyası ise en uğursuzudur.Eslinde ise heç bir interpretasiyaya ehtiyac yoxdur,çünki hemin qüvveyle birbaşa temasdasan,birbaşa temasda olduğun bir şeye ise ne interpretasiya gerekdir,ne hedis,ne sure,ne quran,ne de ki heç ne.Heç vaxt men sosial şebekede açıq danışmadım danışmaram da,amma cürbecür yollarla mecbur elemeye çalışdım ki here özü görsün,tapsın.Bilirsen,bir şırıltılı çayın sahilinde 3-4 gün qaldıqda(yaşadıqda) artıq o çayın sesini eşitmirsen.Sizler de anadan olandan beri qarşınızda olan çox şeyleri görmürsüz,eşitmirsiz.Her şeyi eşitmek,görmek üçün ise Ağıl boşalmalı,turtullantıdan,zirzibilden azad olmalıdır.O qüvve allah deyil,o qüvve m

   Cavab yaz
  • Anonim
   M · 18 İyul 2017 13:07463

   ... müsteqil ve tapşırığı olmayan bir qüvvedir.Hörmetle!

   Cavab yaz
   • Anonim
    LADY- L · 19 İyul 2017 02:43046

    M, men movcudlugunu qebul etdiyim yaradici quvveye hec vaxt deqiq terif vermemishem. Mence yaradanla bagli cox emin shekilde hansisa bir terifi vermek sadece fantaziya gucunu ishe salmaq demekdir. Ona gore de men bu haqda ne ise yazanda defelerle shexsi dushuncelerime esaslandigimi deyirem. Mence de yaradici quvve dindarlarin bize anlatdigi biri kimi deyil. Siz deyen kimi o musteqil ve hec bir tapshirigi olmayan quvve de ola biler. Ancaq her halda men bu barede eminlikle ne ise soylemeye ehtiyyatlanan insanam. Siz inama qarshisiz ) Mence insanlarin sadece yaradana inanmalarinda hec bir problem ola bilmez. Eger kimse ona inanib ondan komek umacaqsa, oz dualarini ona unvanlandirib menevi rahatliq tapacaqsa qoy tapsin. Men sadece insanlarin dini ortaya atib yaradanin adindan agizlarina geleni danishmaqlarina ve insanlari bu danishiqlara qorxu gucune inandirmaqlarina qarshiyam. Hemishe de deyirem ki, cehennem movcud olsa allah ora en birinci onun adindan danishanlari gonderecek cox guman ki )

    Cavab yaz
    • Anonim
     M · 19 İyul 2017 13:21063

     heç bir yaradan maradan zad yoxdur.siz(yani sen) bilmelisen ki,yaradan var dediyin zaman özünü ömrün boyu,sonsuzluq boyunca çıxa bilmiyeceyin bir zencire soxursan,çünki istenilen yaradana yaradan,yaradanı yaradana yaradan ve s. ve ilax. lazımdır.bu şifahi yanaşmadı.eyani yanaşmaya geldikde ise sen anlamalısan ki insan sual vermeyi bacarırsa heyatı da,onun temelini de,temeline qederi de derk etmeye,neinki derk etmeye birbaşa görmeye qadirdir,her kes buna qadirdi.sene hele şeyler deyerdim ki etin ürpeşerdi,saçların bimbiz olardı,hayıf ki burda olmaz.Amma teessüflenme demediyim üçün,çünki sen özün de bütün suallara cavab tapmağa qadirsen,niye de yox.bunun üçün son derece diqqetli olmalısan ve bu diqqet üçün ise başını ağlını sakit tutmalısan.eger qızgın işin,hayküylü etrafın varsa narahat olub sakitliye qaçmağa gerek yoxdur,çöldeki qarmaqarışıqlıq,sesküy ağılı sakit tutmağa saxlamağa mane ola bilmez.eger bir müddet ağlını sakit saxlaya bilsen Heqiqet(istina) özü "peyda" olacaq.Kainatda olan istenilen obyekt,

     Cavab yaz
     • Anonim
      M · 19 İyul 2017 13:29073

      ... Kainatda olan istenilen obyekt,qum denesi,insan neyinki insan,insanı teşkil eden her bir atom,zerrecik bütöv Kainatın xarakteristikasını,sirrini özünde daşıyır.Kainatın mesafeden asılı olmayaraq istenilen nöqtesi ile senin aranda ani(fövqeltebii) informasiya ötürmesi mövcuddur,heç bir isteksiz,heç bir sebebsiz.bu deqiqe halhazırda menim bütün komplekt heyat informasiyam sendedir,bacarırsansa yaxala onları oxu.Heyat(kainat,dünya) informasiyadır,onu derk eden üçün her sualın cavabı var orada,alimler bacardıqları qeder bu informasiyaları oxumağa çalışırlar,sen bir etrafa bax neler keşf edir alimler.Bir sözle,heyatda mövcud olan ve mövcud ola bilecek bütün suallar öz cavabları ile birlikde gedir,cavab sualından ayrı deyildir,sualın cavabı hemin sualın içindedir.Bu qeder.(O qüvve meqsedsiz,sebebsiz,tapşırıqsız ve müsteqil qüvvedir)(heç bir fantaziyaya,idealoğiyaya,felsefeye,dine ehtiyac yoxdur,buyur her şeyi özün tedqiq ele)(Heqiqet 1 denedir).

      Cavab yaz
      • Anonim
       M · 19 İyul 2017 13:52066

       Yazılası çox şey var üstüörtülü yazıram deye çox şeyi ötürüb yazıram açıq demediyim üçün,amma bir şeyi yaza bilerdim yazmadım ötürdüm.Bu odur ki,her gün yeniden doğulmağı bacarmalısan,her gün dünenki günün üçün ölmeyi bacarmalısan,yoxsa ağıl teravetli qala bilmez.Ağıl tamamile boşaldılmalıdır keçmişden de geleceyden de,bax sakit Ağıl budur.Bu sene ağır,çetin ola biler,amma bu bir saniyelik işdir.10 min illik beyini 1 saniyede mutasiyaya meruz qoymaq mümkündür.Bunun esl adı transformasiyadır.Yeter ki istek olsun,yeter ki bütün canınla,qanınla,üreyinle kim olduğunu öyrenmek,bilmek isteyesen.Sağol.

      • Anonim
       LADY- L · 19 İyul 2017 23:03100

       Eger her shey dediyiniz kimidirse demeli menim de heyat informasiyam size oturulmelidir, duzdurmu ? Eger siz anlatdiginiz fovqeltebiyilik quvvesini idare elemeyi bacarirsizsa ve ozunuze belli usuli qaydalarla dunyanin istenilen noqtesinden melumatlari yaxalaya bilirsizse size ozum haqqinda 3 sual vere bilerem ? Yoxsa siz de nezeriyyeni mukemmel danishib praktikaya gelende caresizsiniz ?

      • Anonim
       M · 19 İyul 2017 23:36047

       23:03-e, Sen ne danışırsan? Sene kim dedi ki men fövqeltebii qüvveni idare edirem?bu ne biyabırçılıqdı yazırsan?men seni derrakeli insan bilirdim amma yanıltdın meni.iki obyekt arasındakı fövqeltebii elaqe Kvant fizikasında isbat olunan tesdiqini tapan bir şeydi.Demedim ki men herşeyeqadirem,dedim ki informasiyaları here öz meharetine göre bacardığı qeder oxuya biler,bu informasiyaları en çox yaxalayan alimlerdir o da ki her şeyi deyil qismen.bu ne sözdü yazırsan?peşman etdin meni sene yazdığıma.indi emin oldum ki dinle allaha inananla dinsiz allaha inanan heresi medalın bir terefidir.tak şto senin dindardan hele de böyük ferqin yoxdur.men ne yazıram bu mene ne yazır.guya men buna dedim ki men bir deneyem,kifayet qeder dünyada Heqiqeti derk eden insanlar var sadece sizler yatmısız. Gözümden düşdün.Qavrayışın,intelektin sıfır imiş.

      • Anonim
       LADY- L · 19 İyul 2017 23:59280

       Biabirciliq adlandirdigin eslinde oz fikirlerindir. Cunki, men ancaq senin fikirlerine istinaden sherh yazmisham. Fovqaltebii melumat oturulmesinden danishmisan." Bu deqiqe hal hazırda menim bütün komplekt heyat informasiyam sendedir,bacarırsansa yaxala onları oxu." yazmisan . Senin butun heyat informasiyan mende nece ola biler ki ? Sen ensiklopedik shexsiyyet yadsan beyem mende senin heyat informasiyan olsun ? Sen ya fikirlerini duzgun shekilde ifade elemeyi bacarmirsan ya da ele agzina geleni yazirsan ki sadelovh dindarlarin icinde daha agilli gorunesen.

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 00:41035

       23:59-a, o informasiya ötürülmesi işıq süretinden qat-qat,defelerle süretle ötürüldüyü üçün Eynşteyn şexsen özü bu ötürmeye fövqeltebii ötürme adını verib ve tecrübi yolla isbat olunub.Ay bala o informasiya ötürülmesi,deyiş-düyüşü istekle,sebeble deyil,sen istesen de istemesen de bütün Kainat senin içinden şütüyüb keçir informasiya şeklinde,men de demişem ki bacarırsansa oxu da o informasiyaları müeyyen qeder,ne qebahet şey demişem ki sene,men ne biliydim ki sen de kütsen,indi bildim de küt olmağını.Men şexsen bezi amma çox vacib olan informasiyaları oxumağa müveffeq olmuşam.Alimlerin keşfleri nedir bes hemin informasiyalardı da.Burda quru-quru lovğalanmaqdansa get fizika oxu.Sıfır fiziki bilikle qarşımda durub özünü ezib büzme ok?! Fiziki savadı olmayanın bele böyük mübahiselere qatılmağı menasızdı.Get 10 il Kvant Fizikasını oxu ondan sonra gelib mene nese yazarsan,çünki men onu 20 il oxumuşam.Xoş getdün.

      • Anonim
       LADY- L · 20 İyul 2017 01:37210

       Dayan, ele kobudcasina hucuma kecib od puskurme. Men burda senin gozunde ucalmaq namine sherh yazmiram senin gozunden dushmekle de ne ise itirmish olam. Kvant fizikasindan yazdigini texmin elememishdim. Ustuortulu shekilde elametlerle danishmagin meni tamam bashqa semte istiqametlendirdi. Ele en evvelden kvant fizikasindan danishdigini deseydin daha tez anlashilardin. Men ixtisasca fizikadan cox uzagam. Kvant fizikasindan behs eden videomateriallara sirf maraqli geldiyine gore ancaq yu tubda baxmisham birde Interstellar kimi kinofilmlerde izlemishem. Yuxaridaki sherhlerinde qavradigimiz dunyanin sadece informasiyalarda movcudlugunu catdirmaq istemisen sen. Vulfun ve bir cox alimlerin terif etdiyi kvant nezeriyyesi haqqinda danishmisan. Ele indice bir de deqiqileshdirdim. Duz deyirsen bu artiq elmi cehetden subuta yetirilmish bir meseledir. Mubahise elemeyecem. Sakitlesh ) Bes sen ozun o fovqeltebii quvveni nece adlandirardin ? Sadece meqsedsiz,sebebsiz,tapshırıqsız ve musteqil quvve ?

      • Anonim
       LADY- L · 20 İyul 2017 13:30510

       Evvel yazmishdin ki, men burda cox sheyleri yazmaq istemirem, yazsam tukleriniz biz-biz olar. Senin burda yazdiqlarinin da yazmaq istemediklerinin de ,ay dahi, men hele 5-6 il bundan qabaq yu tubda HD olculu cekilishlerde izahli formasina baxmisham. Sen ozunden hec ne keshf elememisen hele ozunu burda dahi yerine qoyub digerlerini kut adlandirasan. Ona gore de kut de varsan kutum de varsan ! 20 il fizika oxumaqla beraber 1 il de danishiq medeniyyetini ve davranish qaydalarini oyrenseydin cox yaxshi olardi. Sen alim olub keshflerini insanlara bu formada tehqirlerle subuta yetirmeye calishsan Nobel mukafati ile bashina zerbe ala bilersen ancaq !

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 15:04042

       13:30-a, görürsen ki sen de qanmazsan,kvant fizikasıyla bağlı heç bir açıqlamaya ehtiyac yoxdu,çünki intrrnetde kifayet qeder bu barede yazılıb gedib oxuya bilersen,mehz dünen men yazandan sonra gedib oxuyub baxıb gelib lovğalanma.Söhbet ise başqa açıqlamadan,Heqiqetden(istina) gedir,onudaki dil açıb yalvarsan demerem yazmaram burda.sora da ki yaxşı ne gözlüyürdün ki menden?eger her şeyi göze ala bilirsense atıl ortaya meydana,yoxsa çekil dur kenarda.seni burda qadınlığına göre,qara qaşına gözüne göre yaxana medal taxıb başıma mindiresi deylem.bacarırsan giriş bacarmırsan sürüş.eger qarşına fizikadan yaxşı anlaya bilecek birinin çıxacağını göze almamısansa,bundan ehtiyat etmemisense artıq özünden küs.sözsüz ki burda fiziki meseleler hell etmek üçün yazmırıq,amma ki dünyanın quruluşu,sebebi,niyesi nüyesi fılanı besmekanı barede fizika en böyük nüfuza malik Aletdir(Elmdir).qanduuun?qadınsan buyur keç başqa sehifeye,bu meseleler çox ciddi ve sertdir,imkan vermerem ki kimse sürmeli gözüyle,qaşıyla,nazıyla q

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 15:08055

       ... kimse sürmeli gözüyle,qaşıyla,nazıyla qemzesiyle,kapriziyle,dikdabanıyla bu söhbeti arvad hamamına döndersin,türkler demiş bu konuda menden nezaket gözleme.Men heyatım boyu padkabluçnik olmadım,tak şto senin nazınla oynamağa ne hevesim var,ne de ki isteyim.nedeki ömrü boyu sene istiqamet alman üçün vacib melumat yazmaram,sen ele azsan yaxşıdır.sen helem elementar yanaşmanı yazdım qanmadın,sene ondan artığını desem yazsam ne olacaq ki,yene başlayacaqsan gicgic metlebden kenar suallar vermeye.Bu qeder.

      • Anonim
       LADY- L · 20 İyul 2017 16:35100

       Puah , sende haminin bilmediyi ele bir deqiq ve elmi melumat olsaydi adin Nobel mukafatina namizedler siyahisinda olmali idi indi . Senin burda yazidiqlarin hele ki kvant fizikasinin defelerle ceynenmish fikirlerinden bashqa bir shey deyil. Sen elementar yanashmani elmli adam kimi yox ekstrasensorikayla meshgul olan birinin terzinde ifade elemisen yuxarida. Heqiqi elm adamlari bildiklerini ve qavradiqlarini senin kimi ciliz formada ifade elemeyibler hec vaxt. Sen kimsen ki men burda sene yalavarib nese oyrenmeye calisham ?! Men nese oyrenmek istesem dunyanin qabaqcil fiziklerinin kitablarina uz tutaram. Bu agilla sene melum olub da onlarin bilmediyi hec ne ola bilmez. Ona gore de ozune burda yalanci alim imici yaradacagina get 20 illik fealiyyetini hansisa keshfinle tarixe sal.Senin nezaketin ozune qismet olsun men umumi medeniyyet ve exlaq qaydalarindan danishirdim ki, adekvat insanlarin hamisi o qaydalara emel eleyir bir-birile kelme kesende. Sen hemin adekvatliqdan cox uzaq birisen !

      • Anonim
       مريم · 20 İyul 2017 17:02110

       LADY-L, bəli -▶ Nobel mükafatı ilə başına zərbələr ala bilər ancaq ...... ☺

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 20:22010

       16:35-e, dünyanın hansı qabaqcıl fiziklerinin kitabını oxuyacaqdın ki.beşer tarixinde Eynşteyn tek dahi olmayıb,hetta Eynşteyn özü,Kvant fizikasının kralları olan Maks Plank,Nils Bor bele bilmeyibler ki,atomun nüvesinin etrafındakı elektronun hereketine sebeb nedir,elektron tekanı hardan götürür ve nüveden evvel elektron hardaydı? normalda elektron menfi yüklü nüvede proton müsbet yüklü olduğu üçün onların toqquşması qaçılmaz olmalıdır,amma elektron yuxarı orbitlerden enerji itirerek enir aşağaya nüveye doğru,nüveye çataçatda derhal sıçrayır geriye yuxarı orbitlere ve belece davam edir hemişe.melumdur ki elektron nüveye çırpılsa atom dağılar ve indi ne sen var idin,ne men ne de ki heç ne.nece olur ki elektron nüveyle toqquşmadan canını qurtarır? elektron gah dalğa funksiyası daşıyır gah da maddi zerrecik funksiyasını.niye? Elektron fenomeninin cavabını bilen yer üzünde bir dene de olsun alim yoxdur.hem elektron fenomeninin ve ümumiyyetle vahidlik teşkil eden ümumi heyat fenomeninin cavabı elmde yox başqa

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 20:24010

       ... heyat fenomeninin cavabı elmde yox başqa yerdedir hem de başqadır.Nobel verenler deyir get tenlik,düstur getir.Ne heç bir elmle,ne dinle,ne idealogiya ile,ne felsefe ile,ne konsepsiyayla,ne tecrübe ile,ne praktika ile Heqiqet-e yaxınlaşmaq,toxunmaq mümkün deyil.Elm mehduddur,bir keşf edib qayıdır yuvasına çerçivesine,sora yene de başqa bir keşf edir qayıdır yene yerine,hoppana hoppana qalıb elm.Heqiqet absalyut bir şeydir ona görr de absalyut yanaşma teleb edir,tam açılmalısan heqiqete,keşfden keşfe yox.Hem elm,hem de din Heqiqet qarşısında böyük zablujdeniyadı.gözümün nuru getdi fizikaya bir şey olmadı.heyatımın menası uşaqlıqdan beri heqiqeti(istina) bilmek idi,çünki anlayırdım ki eger özüm özüme sual vere biliremse demek heqiqeti tapa göre bilerem.günlerin bir günü anladım ki dayanmalıyam,matoru söndürmeliyem.din kimi heyat hekayelerine yaxud diger heyat kampanentlerine bağlılıq insanı heqiqetden yayındırır.Bütün dünya kitabxanalarının kitablarını oxusan heqiqeti göre bilmezsen,tek fizika sadece o

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 20:26017

       ... heqiqeti göre bilmezsen,tek fizika sadece olaraq bir az sene beledçilik ede biler.insanlar oturub gözlüyürler ki kimse bir dahi doğulub dünyaya gelib heqiqeti keşf edib televizorla beyan edecek.ANCAQ AZAD AĞIL BİLİR HEQİQET NEDİR!

      • Anonim
       LADY- L · 20 İyul 2017 23:0740

       Men senin qeder bu movzunun derinliklerine varmamisham hec vaxt. Ixtisasca Fizika sahesinden uzaq biri olduguma gore demek ki, beledcim de olmayacaq. Yuxarida yazdigin fikirler amma mene cox yaxshi tanishdir. Cunki bir qohum fizikin israri ile bir nece il bundan qabaq yu tubda kvant fizikasiyla bagli kifayet qeder videomateriallara baxmisham. Dunen de sayende elmi meqalelere goz atasi oldum.Ona gore fizikadan anlatdiqlarini shubhesiz ki, heqiqet olaraq qebul eleyirem. Bashqa cur ola da bilmez. Ancaq azad agil dediyin insani deli olmaq derecesine getirib catdira biler. Men fizikanin fovqeltebii adlandirib hec bir aciqlamasini vere bilmediyi quvvenin sadece yaradana xas bir quvve olduguna inaniram. Senin yaradana inanmamaq ucun burda teferruatlariyla aciqlaya bilmediyin melumatlarin varsa menim de yaradana inanmagimcun ozume belli sebeblerim var. Ona gore de bu mubahiseni cox uzatmadan shexsi fikirlere qarshiliqli hormet esasinda sonlandirsaq daha meqsedeuygun olar. Teshekkur edirem !

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 23:43015

       Yox,sende fikir dağınıqlığı var yazdıqlarımı ters başa düşürsen.Men dedimEynşteyn teecübünden "fövqeltebii" adını verib,çünki Eynşteyne göre işıq süretinden yüksek hereket olmamalıydı,şok olub bu adı verib.amma ki ötürme sadece olaraq tecrübi yolla isbatlanıb.men seni inandırmaq üçün demirem prosto söhbet uzandı ona göre bele alındı serbestsen neye isteyirsen inan.inamzablujdeniyadı.insanı çaşdırıb allaha inandıran çoxlu şeyler var ve adamın başına gelir ve insan o deqiqe eyilir "allah" terefeayıq sayıq olduğum üçün meni heç bir olay çaşdıra bilmir.son derece diqqet lazımdı.ne ise.

      • Anonim
       LADY- L · 21 İyul 2017 00:1730

       Size gore shadam... Ne ise ...

 • Anonim
  M · 18 İyul 2017 01:02463

  Zeif,iradesiz insanın ayaqda qalması üçün inamın zeruriliyinden,vacibliyinden behs edilir meqalede.Size lazım olan şey yalanları,quru sözleri yeyib doymaqdır.Ordan burdan menasız,köhnelmiş,xlam sitatlar getirmekdense,her vechle aşiq olduğunuz yalana don geyindirmekdense,haqq qazandırmaqdansa "tanrı" sözünün altına bir şey getirin berkidin,çünki o söz lümlütdür,o sözün altında heç ne yoxdur.İnanan ağıl göre bilmir,İnanan ağıl kor ağıldır! İnanan ağıl aldadılmış ağıldır,aldadılmış ağıl tenezzüle ve cehalete meruz ağıldır! Ağılda inam sıradan çıxdıqdan sonra ağılda möhteşem azadlıq berqerar olur,azad ağıl ise seven ağıldır! ANCAQ AZAD AĞIL BİLİR SEVGİ NEDİR,HEQİQET NEDİR!

  Cavab yaz
  • Anonim
   Muherrəm · 18 İyul 2017 10:15594

   Sənə qısa və konkret cavab verim. İnamsizligdanmi Azərbaycandan durub Avropa Ölkəsinə işləməyə oxumağa öz dediyinə görə Alimlik dərəcəsi almağa alim olmağa və s çox yazmag olar gedmisən ????? Bu inamnandir yoxsa inamsizligdan ??? Əgər inamsızlığ insanın nutfəsində olsaydı yaşayış ola bilərdi vəya olardısa hansı dərəcədə olardı ( heyvani yaşayış olardı) bunu düşünüb danışırsan yoxsa ağzına nə gəldi yazirsan ???? Azadlığın özü inamdan başlayır ay adam . İndi vaxtım yoxdur hələki sənə bu qədər yazıram özünü biabır etmə.

   Cavab yaz
   • Anonim
    M · 18 İyul 2017 12:52372

    10:15-e, İnam olan yerde esla azadlığ mövcud ola bilmez.İnam,qorxu olan yerde ne azadlığ mövcud ola bilmez,ne de ki sevgi.Sen azadlığın ne olduğunu qanmırsan.Azadlıq yalnız ve yalnız Ağıla aiddir,insan ise heç bir halda,heç cür azad ola bilmez.Söhbet absalyut Azadlıqdan gedir,absalyut Azadlıq ise ancaq ve ancaq Ağıla aiddir.Ağıl ise yalnız inamdan azad olduqdan sonra azadlıq yaranır.İnamdan azad olan Ağıl Azad Ağıldır! Azad Ağıl ise seven ağıldır.Heyatı dolğun,menalı,uğurlu yaşamaq üçün tek bir Sevgi bes edir.Heyatı lazımınca yaşamaq üçün senin kimilerin ağılında dolaşan tullantı fantaziyalara,informasiyalara,inanclara ise esla ehtiyac yoxdur.Dediyin o heyvani heyat terzi ise senin kimi hele de qebile nizam intizamından azad ola bilmeyen,canını qurtara bilmeyen mexluqlara aiddir.İnamdan azad olan ağıl hem de qorxudan,ümidden,arzudan,"allahdan" azad olan ağıldır.Ağıl qorxudan,ümidden,inamdan,arzudan,"allahdan" azad olduqda Sevgi berqerar olur.Bilirem sen inamsız heyatını tesevvür ede bilmirsen,inamsız yaş

    Cavab yaz
   • Anonim
    M · 18 İyul 2017 12:57464

    ... ...inamsız yaşaya bilmirsen,çünki iradesiz insana inam mütleq lazımdır,senin üçün inamsızlıq ölüme beraber olan bir şeydir,çünki senin saxta,geydirme heyatın inamla köklenib,menim heyatım ise sevgiyle köklenib.Bele şeyler senin qana bileceyin şeyler deyil,hedislerine,surelerine davam ele.Bu qeder.

    Cavab yaz
    • Anonim
     Muherrəm · 18 İyul 2017 15:38612

     Ayə sən nə danışırsan ay adam ay yaranmış aciz avarə savadsız məxluq. Sevgindənmi zina edirsən??? Sevgindənmi qumar oynayırsan ??? Sevgindənmi müharibə edirsən??? Sevgindənmi kiminsə haqqını tapdalayirsan??? Sevgindənmi bütün pislikləri edirsən ??? Və s. Ay adam biz dindarlar inamimiza görə pislikdən çəkinib yaxşı işlərə cəhd edirik. Bax bunun məntiqi var. Sənin dediyində nə məntiq var de hələ. Sənə yuxardaki sərhimdə də sual verdim. Vəhabilərdə sizin əqidədədir deyə sizdə onlarda heç vaxt bir sual olsun belə cavab vermirsiz. Belə sevgi ilə hərəkət edənsənsə özündən əvvəl başqalarının ehtiyaclarını odə onlar üçün evlər tik, pul qazan, yedirt icirt. Niyə etmirsən ??? Çünki inamın var ki onlara etsən ozunun heç bir şeyin olmayacag. İnamın varki amma əvvəl özünə etsən sonra onlarada edə bilərsən. Səninlə loru dildə danisirame başa düş. Şablon Sozləri bir birinin ardınca yazmagla iş düzəlmir. İnamsız, ümidsiz, vicdansız,qorxusuz ağılsız həyat ola bilməz bunu o boş başına yaz. Bunlar insanın nutfəsində olan bi

     Cavab yaz
     • Anonim
      Muherrem-e(15-38) · 18 İyul 2017 16:57079

      Muherrem sen giren kol deyil.Onun sene yazdigi mukemmel serhden sonra senin serhin bilsen ne qeder ciliz gorunur... Sende mentiq yoxdur ozunu yorma cavab xatirine.

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 18 İyul 2017 17:48570

       Goresen ne yazib M.Dindarlari tehqir edib.Dindarin beyninde Allah sevgisi olur.O ise beyideki,, zibilden ,,azad olun deyir.Insanliq kitab sozleri yazib,ozunu savadli gostermek deyil.

      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 17:57470

       Mükəmməl şərhi ? ☺ Özünüz özünüzü tərifləyirsiniz ? ☺

      • Anonim
       M · 18 İyul 2017 18:00257

       16:57-ye, Hörmetli şerhçi ona fikir vermeyin,o hemişe qarşımda aciz olub,söz tapmayan kimi ağzına geleni,böhtanı yazmağa başlayıb,ya da ki hedisler kopyalamağa başlayıb.Siz onda olan heyasızlığın,üze duranlığın derecesine bir baxıne,bütün heyatı şablon,kopya olan,1400 ildir şablonlarla yaşayan birisi mene şablondan behs edir,hansı ki yazdığlarım hamısı öz sözümdür,başqalarını tekrarlamağı,imitasiya elemeyi xoşlamıram.Sonra da deyirler ki,heyvanla insan arasındakı o "aralıq,keçid varlığı" yoxdur,tapılmır.bes bu nedir?bu hele hemin o keçid varlığıdır,mexluqudur daa.Bizlerin semeretine,bizlerin sayesinde adı adam-insan siyahısına düşüb,yoxsa indi bu bunda olan o mentiqle hele de meşeden çıxmamışdı,yarpaqların arasında yaşayırdı hemkarları ile birlikde.Belelerine paltar yaraşmır,buna iki dene palma yarpağı lazımdır,birini qabaqdan tutsun,birini de arxadan,bundan artığına layiq deyil bu,çünki bu cüre bunlar üçün yaradılmış komfort,rahat heyatın,avadanlıqların qarşısında belelerinin ağzı hemişe eyridir,çünki

       • Anonim
        Muherrəm · 18 İyul 2017 20:12480

        )))))) haçan ixtira etmisən o sözləri. Axşam çörək pecində bişirmisən??? Elə o sözlərini yeyəsən. Sualıma cavab vere.

      • Anonim
       M · 18 İyul 2017 18:02054

       ... avadanlıqların qarşısında belelerinin ağzı hemişe eyridir,çünki bu ve bunun kimiler çöreyi dizinin üstünde olan nadanlardır.Gör o ne derecede kütdür ki,dolğun şerhden sonra yene de sualımsualım,sualımacavab deyib durur.Bunu din kor edib temiz.Bu bunda olan o küt beyinle gerek milyon il evalyusiya ede ki gelib bize çata,bizim dediklerimizi anlaya.Bilirsiz en ucuz heyat nedir?yanlışlıqlar içinde yaşayıb ölmek!Bax bu adamın taleyi budur.

      • Anonim
       M · 18 İyul 2017 19:03274

       17:48-e, Çalışmışam hemişe sene göz yumum,iqnor edim seni,ancaq bunu heç vax qanmamısan,çünki sizlerin idealogiyanızın temeli hele qanmazlıqdan gelib.Yazdıqlarım hamısı özümündür,başqalarını tekrarlamağı,imitasiya etmeyi xoşlamıram.Çox nadir hallarda 1-2 dahi var onlara müraciet edib sitat getirmişem.Men kitab oxumuram,başımı sizlerden ferqli olaraq başqalarının heyat tullantıları,zirzibilleri ile doldurmuram.Heyatım ise sırf tecrübelere,praktikalara,müşahidelere,sınaqlara,risklere hesr olunub.Bu qeder.

      • Anonim
       Muherrəm · 18 İyul 2017 21:07741

       Düz deyirsən bizlərin kollugda nə işi var ay bədbəxt. Kollug sizin yerinizdir. )))

      • Anonim
       M · 18 İyul 2017 21:37275

       Acizsen e acizsen,şerhlerin senin ne qeder qarşımda diz çökdüyünü gösterir,mentiqle cavab vermeye cüretin çatmır,çünki senin o küt beynin mentiq istehsal ede bilmir,çünki pajizni,pasuti acizsen! Yalandan heyasızlığından dişlerini ağardırsan,men ise o diş ağartısının arxasında,cehaletin,sefaletin,zülmetin,zelaletin dayandığına eminem.

  • Anonim
   Jur · 18 İyul 2017 13:16455

   M ə bəli düz deyirsiz elədi belə söz var. İnandırıcı olmayan əfsanədəsə ağır həqiqət yaxşıdı.

   Cavab yaz
   • Anonim
    مريم · 18 İyul 2017 18:02471

    Jur, qadınlar barədə oxuyun......, yazmaqa davam edəcəm inşaALLAH

    Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 18 İyul 2017 21:50702

    M e .Senin qanmazligin werhinden bellidir.Sen hec vaxt menim haqqimda melumatli ola bilmezsen.Men dini sevirem.Allahi taniyiram.Menim butun tapmadigim suallara cavab veren insana Allah qarwisinda hormetim olur.Bu insan lap kuce supuren de olsa- Allah haqqinda deyerli soz diyirse .menim din qardawimdir.Bu boyuk intellektinle ne gezirsen din sehifesinde?Kitab oxumadan hansi biliye sahib olmaq olar?Ozunu beyenmiwlikdir seninki.

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 18 İyul 2017 22:13592

     Bir sözü de elave edim ki,senden ferqli bizim de işimiz var.Bu bizləri Allahı tanimamaq ucun bəhanə ola bilməz.Hörmət qoy insanlara .dindarlar biliklərini paylaşırlar,amma sen konfet gösterib sonra acıq veren uşaq kimi bildiyini paylaşmaqdan cekinirsen(hec maragında da deyilik.).İnsan bir qeder hörmet qoyar.Bu qeder..

     Cavab yaz
    • Anonim
     M · 18 İyul 2017 22:19345

     21:50-ye, görürsen ki qanmazsan,sen dedin kitab sözleri yazır men de cavab verdim ki hele deyil men kitab oxumuram.yene de deyirem ki,men hansısa yazarın beyninin mehsulu olan kitabları oxumamışam heç vaxt,heç vaxt ağlımı zeherlememişem yazarların küt fantaziyaları ile,çalışmışam hemişe ağlımı teravetli saxlayım.Başqasına,başqasının cavablarına möhtac olma,başını extraordinar derecede sakit saxla bütün suallara cavab tapacaqsan,bütün kainat informasiya şeklinde durmadan senin içinden şütüyüb keçir,onları yaxalamağa çalış,cavabı,seadeti,xoşbextliyi başqasında,başqa yerde axtarma,sen özün her şeyin başlanğıcısan.

     Cavab yaz
     • Anonim
      .. · 18 İyul 2017 22:36542

      Mənə qanmaz deyirsən.Allah kecsin gunahindan.Bəlı kut kitabları mən də oxumuram.Həyat insani sıxanda ,ölümlə üz üzə qalanda, yeganə dayaq ancaq Allahdirsa-o zaman gözünə bu dunyadakı hec bir ləzzət Allahı tanımaq qeder xoş olmur.Daha yazmaq istemirem.

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 15:421160

       ALLAH VAR.

      • Anonim
       M · 19 İyul 2017 16:20069

       15:42-e, beli aciz,cılız,iradesiz insan üçün allah var,bir ümid yeri olmalıdı acizin,cılızın,iradesizin!

      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 21:22570

       Sen o kainatinin ,qalaktikanin cani .Senin werhine ,,игнор ровать,,etmirem.Amma oxuduqca gulmekden ugundum.Cunki hansisa cinler terefi den hurkudulmuw insan mene agil oyrede bilmez.Deyirzen ele soz deyerem tukleriniz biz biz olar.Daha sen nece azad insan oldun?Biz ise Allaha inAnmaqla hec neden qorxmuruq.Cox sehvin var.Yazmaga heves yox du.

      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 21:42480

       Lady l e yazdigini deyirem.O werhini bir de oxu,tehlil et.

     • Anonim
      mən · 19 İyul 2017 20:54720

      M,hətta heyvan üçün də Allah var.Sən deyirsənsə yoxdur,deməli,heyvan səndən üstündür.

      Cavab yaz
      • Anonim
       M · 19 İyul 2017 23:04063

       iki nöqteye-senin o küt beynin gerek milyon il evalyusiya ede ki orda neden söhbet getdiyini qanasan.sen "allah" prizmasından,yani "puç" prizmadan baxdığın üçün heç vaxt Heqiqeti derk ede,göre bilmezsen,sen bundan elini üz,sen bundan mehrumsan.prizman yanlış olduğu üçün senin heyatın da,fikirlerin de,meselelere yanaşman da puçdır,yanlışdır.Heqiqeti görmek,derk etmek üçün Ağıl Azad olmalıdır,sen de ise ağıl zebt olunub puç ideyalarla,arzularla.senin ağlında güclü pajar olmasa ağlın temizlene bilmez.senlik deyil dolğun heyat.sen burda dil açsan da sene ipucu vermerem.xoş getdün.

      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 23:35500

       Yeke kiwisen .Daniwigivi bilmirsen.Senin beynin itidir ki,Jur kimi tupoyla derdlewirsen.l?Senin humanizmin olsaydi burdaki werhciler kimi sen de oz bildiyini paylawardin.Allahsiz insani insan kimi tesevvur etmirem.

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 04:50048

       iki nöqteye- Heyatda hele ve o derecede ciddi meseleler vardır ki sen ancaq qanmazlıqdan o meselelere güle bilersen.

      • Anonim
       .. · 20 İyul 2017 16:17160

       Seni qinamiram,Deyirler kafirler hamisi senin kimi olur.Hetta fikirlerine hormet etdiyin xanim da men dediyimi sene dedi.

 • Anonim
  M · 18 İyul 2017 01:59445

  inam ve vicdan qazanılan,itirilen yox yaranan ve puç olan anlayışlardır.cemiyyet üçün de,dünya üçün de,ümumiyyetle de en tehlükeli insan idealogiya vurğunu olan insandır.beşeriyyet üçün,cemiyyet üçün,dünya üçün dinin,dindarın ne derecede böyük tehlüke olması bütün tarix boyu öz tesdiqini tapıb,indi de hal-hazırda tapmaqdadır.Her cür idealogiyanın,her cür qruplaşmanın,her cür felsefenin özeyini teşkil eden inamdır inam lenete gelmiş inam.İnanan insan ise esl heyatdan,heqiqetden avara insandır,inanan insan heç vaxt seve bilmez.Ancaq azad ağıl bilir sevgi nedir,sevmek nedir.Bu qeder.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 18 İyul 2017 11:13450

   M ə Bəli düzdür muharibələrin çoxu din və ərazi üzərində, olub din insanlar arasında ayrı seçkiliy salır rifah yaradır

   Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 18 İyul 2017 14:31481

    Jur ,bir evvelce ne dediyinin ferqinde ol,yazdiqlarini oxu gor sende hec savad yoxdur ne orfoepik,ne de orfoqrafik.Nece yeni din insanlar arasinda ayriseckilik yaradir,sonra da deyirsen rifah yaradir.Eslinde rifah sozu yaxwi menadadir ,sen bunun ferqine varmamisan.Gulunc veziyyetde olan sensen.

    Cavab yaz
    • Anonim
     مريم · 18 İyul 2017 14:48130

     Cavab yaz
    • Anonim
     Muherrəm · 18 İyul 2017 15:21452

     Bacım onda savad qicqirib yazdığını bilir.)))))) DİN rifah yaradir ??? Əlbətdə din rifah yaradir. Görün Allah kafiri məcbur edirki haqqi desin. Bunların həyasizligina bax bucür savadsizligla yenə şərh yazırlar.

     Cavab yaz
     • Anonim
      .. · 18 İyul 2017 16:56481

      Salam ,qardaw .Beli Allah kafiri haqq soylemeye mecbur etdi.

      Cavab yaz
      • Anonim
       Muherrəm · 18 İyul 2017 17:51461

       Aleykum salam hörmətli bacım. Bağışlayın bunun bu şərhini gördüm sizə salam vermədən yazdım. Həm Allah İslam dininə Qurana dil uzadani məcbur edir haqqı desin həmdə rüsvay edir bu hikmətə görə təəcubləndim tələsik sizə yazdım. Üzürlü hesab edin.

    • Anonim
     N▪ · 18 İyul 2017 17:36250

     ☺☺☺

     Cavab yaz
     • Anonim
      .. · 18 İyul 2017 18:08440

      Estegfurullah qardaş.Burdan hamiya salam deyirem.Esas sizlərin dəyərlı savadlı şərhlərinizdir.Cox vaxt mən də salamsiz yaziram.Elə şeyləri fikirləşməyin.

      Cavab yaz
      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 20:07290

       Aləykum salam, .. .

    • Anonim
     T · 18 İyul 2017 20:26051

     İki nöktə burda nə varki adroit sistemi bir sözü yazanda obiri gəlir əlim dəyib zidiyət əvəzinə rifah yazılıb

     Cavab yaz
     • Anonim
      .. · 18 İyul 2017 21:52490

      Yuxaridakina bax.Ne qeder sehvin var.Androidi behane etme.Ziddiyyet nece donub rifah ola biler?(((

      Cavab yaz
      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 22:21450

       Ziddiyyət dönüb,rifah oldu ☺

      • Anonim
       .. · 18 İyul 2017 22:44560

       Hə ,Məryəm.Utanmasan oynamaga nə var ki?))Hələ bir ,,prav,, da cıxarır ozunu.

  • Anonim
   N▪ · 18 İyul 2017 11:21451

   ALLAHın varlığını dərk edənin ağlı azad deyil? Ağıl, fikir azadlığını ateizmdə görürsünüz ??? Siz yaradılışı anlamamısınız, bu qədər !!!

   Cavab yaz
   • Anonim
    Jur · 18 İyul 2017 13:10348

    Din korkoranə inancdı başqa heçnə qabağa getməy inşaf etməy üçün elm lazımdır din yox çünki din elmə zidi

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 18 İyul 2017 14:32460

     Elmin yazdiglarinin guzgusudur,Jur.

     Cavab yaz
     • Anonim
      Muherrəm · 18 İyul 2017 16:37490

      Hə bacım onda savad qicqirib ))))) ay da nə qədər güldüm deyir DİN rifah yaradir. Əlbətdə DİN rifah yaradir. Allah kafirin dili ilə haqqı dedizdirir. Həmd olsun Aləmlərin Rəbbinə. O gün ona sual vermisdimki sən aulda yaşayırsan ? İndi gördünüz düzgün sual vermişəm. MODERATOR şərhimi ver

      Cavab yaz
     • Anonim
      Muherrəm · 18 İyul 2017 17:53471

      Gözəl yazmısız.Elmi Gizgudure bunun. ))) Belə getsə buda M-ka kimi "alim" olacağ 25 yaşında. ))))

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 18 İyul 2017 18:10361

       Deqiq.))Yazıq Afrikadakı ,,children,,lər.

      • Anonim
       مريم · 18 İyul 2017 20:10361

       Bəli, yazıq Afrikadakı ,,children,,lər.

    • Anonim
     .. · 18 İyul 2017 14:49480

     Jura yazdiqlarimi verin.Elminden gözlər qamaşıe.Soruşsan bəlkə kollec de bitirməyib.

     Cavab yaz
     • Anonim
      Muherrəm · 18 İyul 2017 16:38460

      Kollec ??? Hələ gorun orta məktəb qurtaribki.

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 18 İyul 2017 16:59450

       Cox duzgun sual vermisiniz.Cavablarindan bellidir onun.

 • Anonim
  Qonaq · 18 İyul 2017 09:0170

  oxudum. həqiqətən çox maraqlı məqalədir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qonaq · 18 İyul 2017 09:0200

  ancaq bəzi suallarım var.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qonaq · 18 İyul 2017 09:0200

  necə olur ki, biri birşei yaxşı bilir baqsasi yox

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qonaq · 18 İyul 2017 09:0320

  qedimdən bu günə nə qədər düşüncələr fikirlər dəyişib

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qonaq · 18 İyul 2017 09:0320

  axı onların hmısı eyni nece düşünə bilər?

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qonaq · 18 İyul 2017 09:0420

  məqalə həqiqətən çox əhatəlidir. əxlaq cəmiyyət siyasi mövzulara toxunub. ateizm

  Cavab yaz
 • Anonim
  Qonaq · 18 İyul 2017 09:0520

  ateizmi heç bir zaman dəbdə olmayıb, nə indi nə keçmişdə, heç deistlər də bir şey deyil

  Cavab yaz
 • Anonim
  bir · 18 İyul 2017 09:0610

  müəllif yaxşı qeyd edib, ancaq deistlər də bir şey deyil

  Cavab yaz
 • Anonim
  dost · 18 İyul 2017 09:1100

  salam

  Cavab yaz
 • Anonim
  dost · 18 İyul 2017 09:1310

  Rövşən müəllim həmişəkikimi, gözəl müsahibədir

  Cavab yaz
 • Anonim
  dost · 18 İyul 2017 09:1300

  ancaq inamın inamsızlıqan üstünlüyü sadəcə əməl məqamında deyil. gözəl izah verib

  Cavab yaz
 • Anonim
  dost · 18 İyul 2017 09:1420

  Allah razı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  biz · 18 İyul 2017 09:1400

  bir nefese oxunan meqale

  Cavab yaz
 • Anonim
  .. · 18 İyul 2017 09:14115

  tolerant meqale

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 18 İyul 2017 14:33180

   09.14 Oz yeruve yaz!

   Cavab yaz
 • Anonim
  ... · 18 İyul 2017 09:15251

  en zehlem gedenler ateistlerdir

  Cavab yaz
 • Anonim
  ağıl · 18 İyul 2017 09:1623

  sonu lap əla bitir, sonu nöqtədir nöqtə

  Cavab yaz
 • Anonim
  eldaniz · 18 İyul 2017 09:21140

  Bu yazicinin - Bu seherde kimse yoxdur * adli kitabini oxudum . Cox maraqli eserdir .Bir Livanli xerceng xestesi olan gencin - Allaha , dine , imani sevgisi neticesinde - heyata ailesine psixoloji travma alan bir amerikalini heyata qaytaririr. oxumagi tovsiyye edirem ..cox maraqli musahibe idi ..

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:22440

  Bir gün Malik Əşdər bazardan keçirdi. Bazardakı satıcılardan biri qovun qabığını Malik Əşdərin əmmaməsinin üstünə atır. Bilmir kimdir. Birdən başa düşür ki, bu, Malik Əşdər imiş. Dərhal düşür onun dalınca ki, ondan üzr istəsin. Gedir görür ki, Malik Əşdər məsciddə namaz qılır. Namazı qurtarandan sonra ondan üzr istəmək istəyir. Malik Əşdər ona deyir ki, heç narahat olma, elə mən də sənin yerinə Allahdan bağışlanma diləməyə gəlmişdim.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 18 İyul 2017 14:35420

   Bu cox gozel hedisdir.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 18 İyul 2017 14:42410

   Malik Ewter ,gozu muharibede oxdan yaralanmiw bir sehabedir.Bu sebebden ona gozu yirtiq deyermiwler.

   Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:23420

  İmam Əli (ə) Malik barəsində bеlə buyurur: «Mən Pеyğəmbər (s) üçün Kim idimsə, Malik də mənim üçün о cürdür.» Еy kaş sizin aranızda Malik kimi iki nəfər və ya bir nəfər daha оlaydı.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:27390

  Hədislərdə İmamət və vilayət – Yer üzü heç zaman Höccətsiz qalmaz. Hədislərdə təkidlə vurğulanan məsələlərdən biri də yer üzünün ilahi höccətsiz qalmamasıdır. Əhli-beyt imamlarından (ə) bizə gəlib çatan bir çoxhədislərdə bu məsələyə dəfələrlə toxunulmuş və yer üzünün imamsız (yaxud peyğəmbərsiz), ümumiyyətlə, ilahi höccətsiz qalmayacağı göstərilmişdir. “Üsuli-kafi” kitabının iki bölümü bu məsələyə həsr edilmişdir: bir bölümdə “İnnəl-ərzə la təxlu min huccətin” (Həqiqətən, yer üzü höccətsiz qalmaz!) adıilə imam Baqir (ə), imam Sadiq (ə), imam Rza (ə) və digər imamlardan on üç rəvayət, ikinci bölümdə isə “İnnəhu ləv ləm yəbqə fil-ərzi rəculani ləkanəəhəduhuməl-huccətə” (Həqiqətən, yer üzündə yalnız iki nəfər insan qalsa, onların biri ilahi höccətdir!) adı ilə beş rəvayət qeyd edilmişdir. Burada həriki bölümün bəzi rəvayətlərinə işarə edəcəyik:

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:28410

  İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan bir hədisdə belə buyurulur: اِنَّ الْاَرْضَ لا تَخْلُوا اِلاّ وَفِيها اِمامٌ كَيْما اِنْ زادَ الْمُؤمِنُوا شَيْئاً رَدَّهُمْ وَاِنْ نَقَصُوا شَيْئاً اَتَمَّهُ لَهُمْ: “Yer üzü heç vaxt imamsız qalmaz; əgər möminlər (səhvən ilahi təlimlərə) bir şeyi artırsalar, onların qarşısını alar, əgər bir şeyi azaltsalar,onu bərpa edər.” (“Üsuli-kafi”, c.1, səh.178-179, 1-ci bölüm, hədis 2 və 6.) O həzrətdən nəql olunan başqa bir hədisdə buyurulur: “Allah-Taalanın yer üzünü ədalətli bir imamsız qoyması qeyri-mümkündür!” Hətta bəzi hədislərdə göstərilir ki, əgər yer üzü bir an belə imam və ilahi höccətsiz qalsa, zəlzələ baş verər və yer əhlini özünə çəkər. (“Üsuli-kafi”c.1,bölüm 1,hədis 11-13.)

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:34410

  İmam Sadiqin (ə) buyurduğu bir hədis belədir: لَوْ كانَ النّاسُ رَجُلَيْنِ لَكانَ اَحَدُهُما الْاِمامُ: “Əgər dünyada yalnız iki nəfər qalsa, onların biri mütləq imamdır!” Başqa bir hədisdə isə belə buyurulmuşdur: وَاِنَّ آخِرُ مَنْ يَمُوتُ اَلْاِمامُ “Həqiqətən, (dünyada) hamıdan axırda ölən şəxs imam olacaq!” (“Üsuli-kafi”, “Ənnəhu lov ləm yəbqə illa rəculani ləkanə əhəduhuməl-imam”bölümü, hədis 3.) “Üsuli-kafi” kitabında nəql olunan on səkkiz rəvayətlə yanaşı, “Nəhcül-bəlağə”də də buna aydın işarə edilmiş, imam Əlinin (ə) Kumeyl ibn Ziyadabuyurduğu mühüm bəyanatında belə göstərilmişdir: اَللّهُمَّ بَلى لا تَخْلُوا الْاَرْضُ مِنْ قائِمٍ لِِلّهِ بِحُجَّةٍ، اِمّا ظاهِراً مَشْهُوراً وَاِمّا خائِفاً مَغْمُوراً، لِئَلاّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وَبَيِّناتُهُ: “Yer üzü heç vaxt (dinin dayağı olan) ilahi höccətsiz qalmaz. Mümkündür o, aşkara çıxıb tanınsın, ya da qeybdə qalaraq məxfi dolansın. Səbəbibudur ki, Allahın dəlil və aydın nişanələri aradan getməməli, həmişə yer üzündə mövcud olmalıdır!”...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:35350

  (“Nəhcül-bəlağə”, xütbə 147.)

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:35410

  Mərhum Əllamə Məclisi “Biharul-ənvar” kitabının 23-cü cildinin “Əl-iztiraru iləl-huccəti” (İlahi höccətin vücudunun zəruriliyi) bölümündə bu məsələilə əlaqədar on səkkiz hədis nəql etmişdir ki, onların bir qismini “Üsuli-kafi”dən, çox hissəsini də digər kitablardan nəql etmişdir. Beləliklə, hər bir əsr və dövrdə yer üzü ilahi höccətsiz deyildir və bu məsələ Əhli-beyt (ə) məktəbinin qəti etiqadlarındandır.İmam Kazimdən (ə)nəql olunan bir hədisdə belə buyurulur: “Yer üzü bir göz qırpımınca ilahi höccətsiz qalmayacaq – istər aşkar tanınsın, istərsə də gizli yaşasın!”(“Biharul-ənvar”, c.47, səh.41.)

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:37410

  İlahi Höccötin zəruriliyinə aid məntiqi dəlillər: Bu rəvayətlər əqli sübutlarla da uyğundur və hər bir dövrdə bir imam, yaxud bir peyğəmbərin vücudunun zəruriliyi labüddür. “Lütf qanunu” (kəlamelmində Allahın mərhəmətilə əlaqədar əqli bir dəlil) buna tutarlı sübutdur və bu qanun yer kürəsində iki nəfər qalsa belə həmişə öz qüvvəsindədir. “Lütf qanunu”nda belə deyilir: “İnsanı səadət və təkamülə yetirmək məqsədilə yaradan, onun boynuna müəyyən vəzifələr qoyan Xaliqə onun hidayət və tərbiyəsi ilə əlaqədar qabaqcadan bir sıra hazırlıq görmək və o yüksək hədəfə nail olmaq. (Rza Şükürlü)

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:43410

  İmam Əli əleyhis-salamın Osman öldürüldükdən sonra camaatın ona bey’ət etdiyi vaxt (hicrətin otuz beşinci ilinin zilhiccə ayının iyirmi beşində, cümə günü) buyurduğu kəlamlarındandır. Məndən əl çəkib başqasını istəyin. Müxtəlif sifətləri və rəngləri olan bir işə qol qoyuruq. (Belə ki,) ürəklərin ona dözümü yoxdur (camaatın belə hadisələrə dözümü yoxdur) və ağıllar onun yükünü çəkməyəcəklər (inkar edəcəklər). Üfüqləri qara bulud (zülm, sitəm və bid’ət) bürüyüb (haqq-həqiqət günəşi onun altında gizlənib), aydın yol (İslam hökmlərinin həqiqəti) dəyişib. Bilin ki, mən sizin dəvətinizi (bey’ətinizi) qəbul etsəm, özümün bildiyim kimi rəftar edəcəyəm. Və (xəlifəliyi qəbul edib işə başlasam) danışanın (nəfsi istəklərinə uyğun və şəriətə zidd olan) sözünə, (özümdən əvvəlki xəlifələrin yolu ilə getmədiyimə görə məni) məzəmmət edənin qınağına qulaq asmayacağam. Əgər məni buraxsanız (xəlifə seçməsəniz), sizlərdən (insanlardan) biri kimi olaram və bəlkə də sizlərin (haqsız xəlifənin nalayiq rəftarları barədə)...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:43410

  ....sözlərinizə daha çox qulaq asaram (və hüququnuzu qoruyaram), özünüzə vali və hakim etdiyiniz şəxsin (İslamın buyurduqlarına uyğun əmr versə) əmrlərini daha yaxşı yerinə yetirərəm. (Buna görə də) mənim sizlərə vəzir və müşavir olmağım, əmir və hakim olmağımdan daha yaxşıdır.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:48400

  İmam Əli əleyhis-salamın xütbələrindəndir: Allaha həmd və şükr etdikdən, Həzrət Peyğəmbərə salamdan sonra, ey camaat, mən fitnə-fəsadın gözünü kor qoydum. Onun zülməti təlatümə çəkdikdən, çətinlikləri artdıqdan sonra məndən başqa heç kəsin bu fitnə-fəsadı (dəf etməyə) cürəti çatmırdı. Məni tapmayacağınız vaxt gəlməmiş (hər şeyi bildiyimə görə dini hökmləri və məsələləri) məndən soruşun. And olsun canım qüdrətinin əlində olana ki, bu zamandan qiyamət gününə qədər (baş verəcək) elə bir şeyi (bir xəbəri) məndən soruşmazsınız (ki, cavab verməyim) (hakimiyyətə gəlməklə insanların hidayətinə və ya azmasına səbəb olan) yüz nəfəri (bir qədər az və ya çoxunu) doğru yola yönəldənlər və yüz nəfəri azdıranlar barədə sorğu-sual etməzsiniz ki, sizə (dəvələri istədikləri yerə dartan sarbanlar kimi) həmin dəstənin dəvət edənləri, öndə gedənləri və qovanları (hakimləri), onların endikləri və yükləndikləri (toplaşma yerləri), onlardan ölənlər və öldürülənlər barədə xəbər verməyim (öncədən deməyim).

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:48400

  Məni tapmasanız (aranızda olmasam), pis hadisələrlə, çətin işlərlə üzləşdikdə sual soruşduqlarınızın çoxu (çox məəttəl qaldıqlarından) başlarını yerə dikəcək (susacaq və bu pis hadisələrdən və çətin işlərdən çıxış yolunu tapmayacaqlar). Cavab verənlərdən çoxu da (cahilliklərinə və nadanlıqlarına görə, cavab verməyə) qorxacaq (aciz qalacaq). Bu o vaxt olacaq ki, sizin aranıza çoxlu müharibə, (onun fitnə-fəsadından) çətinlik düşəcək, (çarəsizlik və əlacsızlıqdan) dünya sizə dar gələcək, bəla günlərini (çətin vaxtları) uzun sanacaqsınız (hər bir saatı sizlərə bir gün qədər və daha uzun gələcək). Nəhayət, Allah-təala sizlərin içindən yaxşı əməl sahiblərinə qələbə nəsib edəcək. Fitnələr (camaata) üz tutduqda (batillə haqq, fəsadla doğru) səhv salınacaq, aradan getdikdə isə (fitnəkarlar məhv olacaq və camaat batildən, fəsaddan) hali olacaq.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:49410

  (Onda haqla doğrunu başa düşəcək, öz cahilliklərini və nadanlıqlarını etiraf edəcəklər, Çünki) fitnələr üz tutduqda (onların nadürüstlükləri) məlum olmaz, arxa çevirdikdə (aradan getdikdə) tanınarlar. (Nə qədər ki, fitnə-fəsad tüğyan edər, haqq gözə görünməz, onun alovu səngiyəndə haqq aşkara çıxar.) Fitnələr (hər yerdə) küləklər tək dolanarlar, bir şəhərə çatar və bir şəhərdən keçərlər. Agah olun, fikrimcə, sizin üçün fitnələrin ən təhlükəlisi (ən böyüyü və ən çətini) Bəni-Üməyyənin fitnəsidir. O, kor və qaranlıq bir fitnədir. (Onda doğru qurtuluş yolu itib, dinə və dünyaya ziyanı açıq-aşkar görünür.) Onların hakimiyyəti hər yanı bürüyəcək, bəla və çətinlikləri (pərhizkarlara və şiələrə) məxsus olacaq. Həmin fitnələrə gözüaçıq baxan hər kəs (Bəni-Üməyyənin çirkin işlərinin əleyhinə çıxsa) bəla və çətinlik ona üz tutacaq. Kim buna göz yumsa (onların çirkin işlərinə iradını bildirməyib əmr və qadağalarına boyun əysə), bəla ondan uzaq olacaq (rifahda və əmin-amanlıqda) qalacaq.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:49410

  Allaha and olsun, məndən sonra Bəni-Üməyyə sizlər üçün (sağarkən sağıcını) dişləyən, əli-ayağı ilə (başına) vuran, təpikləyən və süd sağmağa qoymayan, soncuq atan qoca dəvə kimi pis hakimlər olacaqlar. (Xülasə, yaxşılara əziyyət verib öldürəcək, müsəlmanların beytülmalından haqqı çatanlara heç nə verməyəcəklər.) Daima sizlərə hakim kəsiləcəklər ki, onlara xeyir verən və ziyan vurmayanlardan başqa bir kəs (yer üzündə) qalmasın. (Onlara itaət etsinlər və ya ən azı məqsədlərinin əleyhinə söz danışıb addım atmasınlar.) Onların bəlası və hakimliyi (sizin üstünüzdən) kəsilməyəcək. Belə ki, sizlərdən birinin onlardan intiqam alması qulun sahibindən və tabe olanın tabe olduğu şəxsdən intiqam alması kimidir. (Onların əlaltılar satın almış qullarına bənzəyirsiniz ki, öz haqqınızı qoruya bilmirsiniz.) Onların pis, qorxulu, (müharibə, qantökmə, qarət, oğurluq və namussuzluğun adət olduğu) cahiliyyət dövrü camaatının rəftarına oxşayan fitnə-fəsadları sizlərə tuş gələcək.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 18 İyul 2017 09:50430

  O fitnədən nicat və hidayət üçün nə bir əlamət, nə də (haqq yolu üçün) görünən bir nişanə vardır. Biz Əhli-Beyt o fitnələrin günahından nicat tapacağıq (fitnəkarların əməllərindən bezərək Allah-təalanın buyruqlarına uyğun rəftar edəcəyik) və həmin vaxtlar (kimsəni aşkarda haqq yoluna) dəvət edə bilməyəcəyik. Sonra Allah-təala onları zəlil və xar edib zorla (ətrafa) dartacaq (bəla və müsibətlə) dolu camdan su verəcək, kimsənin (Bəni-Abbasın) vasitəsilə dərini ətdən ayıran tək o fitnələri sizdən uzaqlaşdıracaq. Onlara qılınc (zərbəsindən) başqa bir şey hədiyyə etməyəcəklər və qorxu, xofdan başqa bir şey geyindirməyəcəklər. O zaman (Bəni-Üməyyənin hökuməti süqut edib hamısı zəif, gücsüz və zəlil olduqda) Qüreyş dünyanı və onda olan bütün şeyləri əldən verib onun yerinə bir dəvəni öldürmək qədər (bir saat) olsa belə, məni görməyi və bu gün onların bəzilərindən istədiyim və mənə vermədikləri bütün şeyləri onlardan qəbul etməyimi arzulayacaqlar.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Adil · 18 İyul 2017 10:0890

  Dəyərli tədqiqatdır

  Cavab yaz
 • Anonim
  Elvin · 18 İyul 2017 10:1180

  Oxudum və bilmədiyim yeni məlumatları öyrəndim . Sağ olsun Rövşən bəy

  Cavab yaz
 • Anonim
  zaur · 18 İyul 2017 10:4180

  Mende oxudum, deyerli arashdirmadir. Minnetdaram Rövsen muellim size

  Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 18 İyul 2017 10:49100

  əllərinizə sağlıq cox gözel məqalədir

  Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 18 İyul 2017 10:50100

  oxudum bir də gördüm bitirdim. maraqlıdır

  Cavab yaz
 • Anonim
  123 · 18 İyul 2017 10:5190

  Allah razı olsun Rövşən bəydən

  Cavab yaz
 • Anonim
  Rasim · 18 İyul 2017 10:5490

  çox statuslu məqalədir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Heyder · 18 İyul 2017 11:0190

  müəllifin Relslər üzərinə uzanmış insan kitabını oxumuşam. olduqca gözəl kitabdır

  Cavab yaz
 • Anonim
  kamil · 18 İyul 2017 11:05110

  Bu şəhərdə kimsə yoxdurun müəllifi Rövşən müəllim. çox güclü qələmi var.

  Cavab yaz
 • Anonim
  İlqar · 18 İyul 2017 11:1480

  bu insanın bütün məqalələri əladır

  Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 18 İyul 2017 11:2170

  əla

  Cavab yaz
 • Anonim
  1 · 18 İyul 2017 11:2270

  bu sulları həmişə məni düşündürüb. tsk

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 18 İyul 2017 11:24130

  Salamun aleykum əziz qardaşim əhsən. Allah əcrini versin insəAllah

  Cavab yaz
 • Anonim
  rasim · 18 İyul 2017 11:4370

  maraqlıdır

  Cavab yaz
 • Anonim
  ülvi · 18 İyul 2017 11:4470

  möhtəşəm meqalədir

  Cavab yaz
 • Anonim
  ülvi · 18 İyul 2017 12:0070

  Allaha inamsız insan üçün heç nə vecinə deyil. nə istəsə edər. çünki qarşını alan heç nə yoxdur

  Cavab yaz
 • Anonim
  Niyaz · 18 İyul 2017 12:2180

  Rovshan muellime esq olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  Elesger · 18 İyul 2017 12:2380

  muhum movzulardir.ancaq bir meqale ile bitmez.ardi gelsin muellim

  Cavab yaz
 • Anonim
  Yavər · 18 İyul 2017 12:3060

  Salam Aleykum

  Cavab yaz
 • Anonim
  Eldost · 18 İyul 2017 12:34140

  bu məqalədən sonra bir nəfər belə gərək dinsiz qalmasın. faktlarla deyilib hər şey

  Cavab yaz
 • Anonim
  teshekkur meqaleye gore · 18 İyul 2017 12:35110

  eladir

  Cavab yaz
 • Anonim
  super meqaledir · 18 İyul 2017 12:5390

  cox beyendim

  Cavab yaz
 • Anonim
  Fuad · 18 İyul 2017 13:0760

  Rövşən bəy kimi bu mövzuları araşdıran Azərbaycanda ikinci bir adam tanımıram. Adam yazır da qardaş, zorla deyil ki. respect))

  Cavab yaz
 • Anonim
  Niyazi · 18 İyul 2017 13:1150

  maraqli yazidir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  iman · 18 İyul 2017 13:2560

  halaldır qardaşa

  Cavab yaz
 • Anonim
  Aqil · 18 İyul 2017 16:2020

  bəyənilsin

  Cavab yaz
 • Anonim
  əziz · 18 İyul 2017 16:5720

  bomba məqalədir. bir yerlərini daha geniş yazmağın yeri var idi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Vüqar · 18 İyul 2017 17:2360

  Bu insanın dəqiq araşdırmaları var və həmişədə dərin mövuzları işləyir. Azərbaycanlı olmasına sevinirəm.

  Cavab yaz
 • Anonim
  emin · 18 İyul 2017 17:3310

  Relslər üzerinde uzanmis adam kitabının muellifi

  Cavab yaz
 • Anonim
  prima · 18 İyul 2017 17:5930

  Rovsen beyin necenci meqalesidir ki oxuyurm ferqli imza ferqli yanasma

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nihat · 18 İyul 2017 18:2520

  Həm dindarlarin, həm də ateistlərdən radikal olanlari qorxuludur. Bu yazida her iki terefin radikallari pislenib. Uqurlu yanashmadir.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Feqan · 18 İyul 2017 19:0720

  Qelemine quvvet Rovshen bey

  Cavab yaz
 • Anonim
  Nata · 18 İyul 2017 19:0930

  Rövşən müəllimin qələminə söz ola bilməz. Chox maraqli yazidir))

  Cavab yaz
 • Anonim
  Anonim · 18 İyul 2017 19:23037

  Jur mexaniki sehv edib bezilernin elinede kozr duwub.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Muherrəm · 18 İyul 2017 21:27440

   Necə sifətin var sənin??? O boyda mexaniki səhf olur ??? Və yaxudda o boyda mexaniki səhv edən axmaq niyə ondandan böyük səhv edib İslam dininə iftira atır. Həyasızlığda heç kim sizə çata bilməz

   Cavab yaz
   • Anonim
    M · 18 İyul 2017 21:43269

    muherreme-e, heyasızlığınla yüngül exlaqlı qadınları bele arxada qoyan sensen başqası yox.

    Cavab yaz
    • Anonim
     Muherrəm · 18 İyul 2017 22:33661

     Ay "myakki znak" sənə sual vermişəm niyə cavab vermirsən??? O boş başının gücü çatmır.??? Bədbəxtsən sən. Sənin kimilər DİN elminin qabağında rəzil səviyyəsiz düşüncəsiz vəziyyətdə qalıb həmişə. Sənə dedim axı səni loru dildə başa salıram. İndi dini elmi dillə sual versəm lap bədbəxt olacagsan ay yüngül əxlaqlı qadinlarin ağır həyat tərzi.

     Cavab yaz
     • Anonim
      M · 18 İyul 2017 23:264120

      Ay heyvanla insan arasındakı keçid mexluqu,senin heyasızlığın kütlüyün kimi hüdud bilmir.Yuxarıdakı şerhlerimi qansaydın sene seni ömrünün sonuna qeder yedirecek cavablar vermişem.

      Cavab yaz
      • Anonim
       Muherrəm · 18 İyul 2017 23:421201

       Amma sən heyvandan da aşağı səviyyədəsən. Harda cavab vermisən ??? O özünün ixtira etdiyin sözlərlə ))) Ölub yerə girmirsəndə. Deyirəm adam nə qədər həyasız olarki özünə alim deyə, şablon sözlər işlədib sonra deyəki özüm icad etmisən o sözləri. Həyasız sözünə hayifim gəlir sənə deməyə sən ondanda aşağısına layiqsən.And olsun həqiqi deyirəm sən gonu qalın, abırsız, adamsan. Təsəvvür edirəm həyatda necəsən.

      • Anonim
       M · 18 İyul 2017 23:521121

       senün tesevvür qabiliyetün de beynin kimi,içün kimi çürükdü,sen meni olduğum kimi tesevvür ede bilmezsen.sene yaraşan şey bir ucuz ölümdür,bir de qebir.senin kimi faydasız nadandansa olmasa yaxşıdı.senin udduğun oksigene hayıfım gelir.

     • Anonim
      Jur · 19 İyul 2017 01:33055

      Məhərrəmə din qorxu və güc üzərində qurulan bir idarə usuludu din havaxdan elm olub biz bilməmişiy

      Cavab yaz
   • Anonim
    Jur · 18 İyul 2017 21:440115

    Axmaq muhərəm necə olur məhəmədin beynində formalaşdırdığı yaradan dediyi allah quranda nisə surəsi 11 və 12 ci ayədə pay bölgüsündə riyazi səhv edə bilir mən əlim dəyib bir səhv edə bilmirəm

    Cavab yaz
    • Anonim
     Muherrəm · 18 İyul 2017 22:521050

     Sən bədbəxt sadə bir sözü düzgün yaza bilmədiyin halda Quran ayəsində səhv axtarmağın elə bədbəxtciliyinə bir sübutdur. Ha indi üst başını cir inkar et boynundan ay ay avara rəzil kafir bəs bilmirdin Allah səni pis günə salar???

     Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 19 İyul 2017 07:48530

     Jursan ,jurnalsan nesen?Senin adamligin ondan bellidir ki,dunenki uwaqsan muherreme tehqir yagdirirsan.Ozunden boyuklerle reftari oyrenmemisen hele?

     Cavab yaz
   • Anonim
    Jur · 18 İyul 2017 22:58283

    Muherem bir söz o , boyda sehv olur. mənim səhvim bir sözdü ama senin heyatın başdan əyağ a

    Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 18 İyul 2017 21:40081

   Anonim ə düzdür Bəli mədə telfonan adroit sistemidir mesaj aftomatik yazılır yazdıqın sözlərə uyğun, sadəcə əlim dəyib zidiyət əvəzinə rifah yazmışam eləcədə göndərmişəm, bunlar öz gözündəki tiri gör mürmür mənim gözümdə çöp axtarır

   Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 18 İyul 2017 22:17860

    Adroit?Bu qeder savadsızlıq olmaz.Get işinə .Yazdıgını bir müəllımə göstər.Sonra şərh yaz.Tir senin kimilərdi.

    Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 18 İyul 2017 22:29770

    Ay firildagci kafir ziddiyyət sözü ilə rifah sözünün arasında nə boyda fərq var ay axmaq kimi aldadırsan. İndi mən deyim oyrən. Yenə nifaq yazmag istəmişəm desəydin bəlkə də sənə inanmag olardı. Amma o küt başınin gücü ona çatmır .

    Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 18 İyul 2017 23:06780

    Sənin gözünə girən çöp deyile xəbərin yoxdur tayqa meşəsində olan 6 metirlik şam ağacıdır .

    Cavab yaz
   • Anonim
    Anonim · 19 İyul 2017 01:11050

    21:40 Ewi belelerine baw qowmaga deymez. Bir defe bu saytda mene bir nefer bele meslehet gormuwdu. Bunlarcun dressirovwik lazimdi. Bir var insani terbiye ederler, birde var ehillewdirerler.

    Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 18 İyul 2017 21:56860

   Ay anonim.Mexaniki sehv bir herf ola biler eks menali soz ola bilmez.Deyir men ziddiyyet yazacaqdim ,elim androidin sehvi ucundan rifah yaZdi.Sen hele cox savad al,Allah boyukdur ,belke hidayet olundun.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 18 İyul 2017 22:18740

   Anonim savadsızı müdafiə etməklə elə sən də onun tayisan.Yazsan da cavab olmayacaq.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 18 İyul 2017 22:36890

    Bacım bu axmaq yenə nifaqla rifah sözünü səhv saldım desəydi başa dusulərdi. Amma özünü gör necə rəzil etdi. Deyir ziddiyyət yazmag istəyirdim ))))) Quş böyük oldu diyəsən yığışıb tuta bilmirlər

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 18 İyul 2017 22:56840

     Hə.))Bir cumlədə yalan olmasın on sehvi var.Məntiq də yox.

     Cavab yaz
     • Anonim
      Muherrəm · 18 İyul 2017 23:51790

      Bacım bunlar sözü düz yaza bilmir məntiq elmini hardan bilsinlər. Bunların yeri mal bazarıdır.

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 00:08490

       Hə.O da coxdur bulara)),,Bakililar ,,məqaləsində mənimlə dil dil ötürdülər.Taniyiram bunları.

 • Anonim
  Jur · 18 İyul 2017 22:48088

  Məhəmmədin yardanı quranda nisə surəsi 11 və 12 ci ayədə pay bölgüsündə, riyazi səhv edə bilər mən səhv edə bilmərəm

  Cavab yaz
  • Anonim
   Muherrəm · 18 İyul 2017 22:57830

   Ay xəstə sənin bu elementar səhvin onu göstərir ki Sənin Quranda səhv tutmağın sənin bədbəxtçilik və rəzilliyinin sübutudur. Yuxarda da yazmışdım sənə

   Cavab yaz
  • Anonim
   Muherrəm · 18 İyul 2017 23:02800

   Ay zur sənə bir neçə gün bundan qabag dedimki papuqay kimi iki cümlə öyrənib hara gəldi yazma. Ay bədbəxt bir böyük sozu eşitdə.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 18 İyul 2017 23:00850

  ELM NƏDİR ? Ay myakki znak . Aşağıdakı elmlər barəsində kişiliyin çatar mənlə bəhs etməyə ??? Cuki o səfeh başını hər yerə soxursan ay axmag. İslam peyğəmbəri (s) buyurur: “Elm üç şeydir: 1-ci “ayətun muhkəmə”, 2-ci “fərizətun adilə” və 3-ci “sunnətun qaimə”. Bunlardan başqa nə varsa, elm yox, fəzilətdir” (“Üsuli - kafi,”c 1 s 37)

  Cavab yaz
  • Anonim
   M · 18 İyul 2017 23:07093

   senin bu "elmlerin" de özün kimi sıfırdı!

   Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 18 İyul 2017 23:26900

    Dedim axı kişilik lazımdır cavab verməyə. Hələ sən anlamışam ki sənlə özüm dərinə getmirəm çünki bilirəm sən heç nəsən dini elmlər barəsində. Ay bədbəxt sıfır 1-i on edən rəqəmdir. Amma sən hecsən heç. Mən öz bildiyim sahədə danışıram yoxsa sənin kimi o içi boş qazan başını hara gəldi soxursan.

    Cavab yaz
    • Anonim
     M · 18 İyul 2017 23:471126

     sıfır biri on edir seni ise iki sıfır edir.senün bildiyün sahe dindir o da senin kimi sıfırdı,bu etdi üç sıfır,mentiqin sıfırdı bu etdi dörd sıfır,adamlığın sıfırdı bu etdi beş sıfır,meneviyyatın sıfırdı bu etdi altı sıfır,şexsiyyetin sıfırdı bu etdi yeddi sıfır,qanacağın qabiliyyetin sıfırdı bu etdi sekkiz sıfır,terbiyen sıfırdı bu da etdi doqquz sıfır,oldun bedbext milyarder.

     Cavab yaz
     • Anonim
      Jur · 19 İyul 2017 01:13058

      M ya Bəli düz deyirsiz belə düşündüyləri üçün müsəlmanlar hamıdan geridədilər belə düşündüyləri üçün müsəlman ölkələrinin 90 % bərbad vəziyyətdədi

      Cavab yaz
   • Anonim
    Jur · 19 İyul 2017 01:17067

    M ə Bəli düzdür əgər belə olsaydı müsəlmanlar elmdə savatda hamıdan qabaxda olardı ama hamıdan geridədilər

    Cavab yaz
    • Anonim
     M · 19 İyul 2017 12:29068

     Jur-a, hemişe demişem yene deyirem.get dağdan ayını getir adam edersen amma muherremi mümkün deyil.buna peşekar dressirovşik lazımdı onu da ki sirkden çağırmaq lazımdı.

     Cavab yaz
   • Anonim
    Anonim · 19 İyul 2017 01:20060

    23:07 Ewi siz buna niye mane olursiz? Bu mexluq aglini hedislerle guclendirir, ve ozunu nese bilen hesab edir.

    Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 18 İyul 2017 23:33700

  Anlamamisan

  Cavab yaz
  • Anonim
   مريم · 18 İyul 2017 23:44770

   Bəli, qardaş, o qədər dini bilməyənlər dindən elə danışırlar ki ...... Bəziləri güya ki, Quranı oxuyublar. Təəccüb edirəm ki, Quranı oxuyub, məsələn, qadının İslam dinində dəyərli olduqunu bilmirlər. Hər oxuyanda anlamaz.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 18 İyul 2017 23:56910

    Bəli bacım mənə təsir edən odur. Əgər öz bildiyi sahədə danışsalar məndə qulağ asaram and olsun bilmədiklərimi oyrənərəm. Amma DİN hara kafirin dindən danışmağı hara.

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 19 İyul 2017 00:12500

     Vallah bunlara görə əsəbləşməyə dəyməz e.Siz yazin bizə görə.Xalqa görə.Nə qədər dinlə maraqlanan insanlar var ki,kitab tapa bilmirlər öyrenmeyə.Var olsun qəlbi təmiz insanlar.

     Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 19 İyul 2017 00:00410

    Nə qədər zəhlətökəndirlərsə,bir o qədər də məqalənin adına uygun olanlardılar.Cəmiyyətə təhlükədirlər.

    Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 19 İyul 2017 00:01500

    Təhlükədirlər bunlar.Rövşən müəllımın başlıqdaki sözlərinə istinad etsək.

    Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:17570

  İmam Əli əleyhis-salamın (Allah-təalanın bəzi sifətlərinin xatırılandığı, peyğəmbərlər və vəsilərinin mədh edildiyi və sonda camaata öyüd-nəsihət verildiyi) xütbələrindəndir. Hər şeydən üstün olan Allahdır, uca himmətlilər belə Onu dərk edə bilməz və zəkalı insanların zirəkliyi ona çatmaz. (Zatının həqiqətinin əslini başa düşməzlər, çünki müəyyən bir hədlə məhdudlaşmır ki, onu dərk etmək mümkün olsun.) Əvvəldir və Onun üçün son yoxdur ki, axırına çatılsın.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:19550

  Allah-təala peyğəmbərləri ən üstün saxlanclarda (atalarının bellərində) əmanət saxladı və ən yaxşı yerlərdə (analarının bətnində) yerləşdirdi. Onları yaxşı bellərdən pak-pakizə bətnlərə köçürdü. Onlardan biri dünyadan getdikdə başqa birisi ondan sonra Allahın dinini yaymaq üçün ayağa qalxmışdır (ilahi hökmlərin təbliği ilə məşğul olmuşdur). Nəhayət, Allah-təala tərəfindən peyğəmbərlik və nübuvvət mənsəbi Həzrət Məhəmməd səlləllahu əleyhi və alihə yetişdi. O Həzrəti ən yaxşı mədənlərdə (əvvəlki peyğəmbərələrin belində) və ən əziz köklərdə (bətnlərdə) yetirdi. (O böyük şəxsiyyəti) Peyğəmbərlərini ondan aşkarladığı və Öz (vəhyinin) əmanət saxlayanlarını seçdiyi (yaratdığı) bir ağacdan (Həzrət İbrahim əleyhis-salamın nəslindən) əkdi. Onun əsli əsillərin ən yaxşısı, onun nəsli nəsillərin ən xeyirlisi, şəcərəsi şəcərələrin ən yaxşısıdır. (O Həzrət bütün peyğəmbərlərdən əfzəldir.) O, hərəmdə bəslənmiş və ucalıq, şərafətlə (bostanında) boy atmışdır. (Məkkeyi-Müəzzəmədə dünyaya gəlib tərbiyə almışdır.)

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:19570

  O ağacın uzun budaqları (on iki İmam) və hər kəsin əlinin çatmadığı bir meyvəsi var. O Həzrət pərhizkarların rəhbəri, görənlərin gözünün işığı, parlaq çıraq, nur saçan ulduz və şöləsi bərq vuran çaxmaqdır. Onun üslubu dözümlülük, istiqaməti isə hidayət və yol göstərməkdir. Onun sözü (haqqı batildən) ayıran, hökmü və fərmanı ədalətli və düzdür. O böyük şəxsiyyətə elə bir vaxtda peyğəməbərlik verildi ki, uzun müddət idi ki, heç kəsə risalət verilmirdi və camaat öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə doğru yoldan azmış, əvvəlki peyğəmbərlərin ümməti qəflət, nadanlıq içrə sərgərdan olmuşdu. (Allah-təala Həzrətə peyğəmbərlik verməklə onları doğru yola yönəltdi, azğınlıqdan xilas etdi.)

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:20580

  (Ey Allah bəndələri,) Allah sizə rəhmət etsin, aşkar nişanələr (İmamlar əleyhimus-salamın fikirləri) əsasında əməl edin. (Çünki onlar azğınlıq zülmətində nicat və qurtuluş nişanəsi, çırağıdır). Bu, (sizi) Darüs-Səlama (əbədi cənnətə) dəvət edən işıqlı və aydın yoldur (dindir). Siz elə bir saraydasınız ki, (gözəl əməllərinizlə) Allah-təalanın razılığını rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. (Nə qədər ki, bu dünyadasınız və fürsətiniz var, əbədi cənnətə ehtiyat toplayın.) Elə bir yerdəsiniz ki, (əməl) dəftərləriniz açıq (hələ bağlanmayıb və möhürlənməyib) və (əməllərinizi qeydə almaq üçün yazanlardakı) qələmlər işdə, bədənlər sağ-salamat və dillər danışmaqdadır. (Çirkin əməllərə görə) tövbələr və (yaxşı) əməllər qəbul olunar.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:21540

  İmam Əli əleyhis-salamın (Peyğəmbər salavatullahın vəsfi barəsində) xütbələrindəndir. Allah-təala insanların (doğru yoldan) azaraq (öz işlərində) sərgərdan qaldıqları, səhv və bəsirətsizliklərinə görə fitnə-fəsad yoluna qədəm qoyduqları bir vaxtda Həzrət Məhəmmədə peyğəmbərlik verdi. (Yersiz) İstək və arzular onları yaxalamış, təkəbbür və xüdpəsəndlik onları yanlışlıqlara vadar etmiş, cəhalət və nadanlıqları onları quşbeyin və qanmaza çevirmişdi. Belə ki, pərişan və öz işlərində narahat (idilər), nigarançılıq və nadanlığa mübtəla olmuşdular. Sonra Həzrət Mustafa (səlləllahu əleyhi və alih) (onlara) nəsihət etməyə çalışdı, doğru yolla hərəkət etdi, (onları) hikmət, bilik və gözəl öyüdlərə dəvət etdi (ki, bədbəxtlikdən qurtularaq dünya və axirət səadətini qazansınlar).

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:22510

  İmam Əli əleyhis-salamın (Allah-təalaya həmd-səna edildiyi və Həzrət Peyğəmbərin – səlləllahu əleyhi və alih – vəsf olunduğu) xütbələrindən biridir. Həmd olsun Allaha ki, əvvəldir (bütün varlıqların mənşəyidir), Ondan əvvəl bir varlıq yoxdur və axırdır (bütün yaradılmışların qayıdışı onadır). Ondan sonra bir şey yoxdur. (Əlamət və nişanələrə görə) görünən və aşkardır. Ondan daha aşkar bir şey yoxdur və (zatının əsli) gizlin və məxfidir. Ondan daha görünməz olan bir şey də yoxdur. (Başqa sözlə desək,) görünən və qüdrətlidir. Onun fövqündə bir şey yoxdur (bütün varlıqlar Onun güc və qüdrəti qarşısında acizdir). Əşyanın batinindən və onun cüziyyatından xəbərdardır. Heç nə Ondan (əşyaya) daha yaxın deyil.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:24570

  Bu xütbənin bir hissəsində Həzrət Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) vəsfi verilir: Onun qərar tutduğu məkan (peyğəmbərlik verildiyi Məkkeyi-Müəzzəmə) ən yaxşı məkan, yetişdiyi yer (ilahi hökmləri yaydığı Mədineyi-Teyyibə) ən şərafətli yerdir. (O böyük şəxsiyyət) Kəramət və alicənablıq yataqlarında (ali məqamlı bellər və pak bətnlərdə meydana gəlmiş) və (hər cür zahiri və batini eyblərdən, nöqsanlardan təmiz, uca) sağlam daldanacaqlarda (böyümüşdür). Yaxşı əməl sahiblərinin qəlbləri Onun vurğunudur və (ağıllı insanların) gözlərinin bəbəyi heyranlıqla Ona dikilib (ki, bütün dünyanı başına almış azğınlıq və cəhalətdə nə etdiyini görsünlər. Gördülər ki,) Allah-təala o Həzrətin vasitəsilə çoxdankı kinləri məhv etdi (xalqın arasından yığışdırdı) və düşmənçilik atəşini söndürdü. (Əmirəl-mömininlə Salman kimi) iman qardaşları arasında ülfət və dostluq yaratdı, özününkülər (Həmzə ilə Əbu-Ləhəbin) arasına (İslama və küfrə görə) ayrılıq saldı...

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:25560

  ...O böyük insanın zühuru və ərsəyə çatması ilə möminlərin zillət və çarəsizliyini başucalığına, şadlıq, üstünlük və böyüklüyə çevirdi, kafirləri isə bədbəxtliyə düçar etdi. Sözlərinin bəyanı və susmağının (da) dili var idi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:27530

  İmam Əli əleyhis-salamın (zülmkarın son nəticədə öz cəzasını görəcəyini, Allah-təalanın ondan sorğu-sual edəcəyini bildirdiyi, sonra öz qoşununu Müaviyə və qoşunu ilə müharibədə səhlənkarlıqlarına görə danlayıb qınadığı) kəlamlarındandır. Allah-təala zülmkara möhlət versə, onun sorğu-sualından heç vaxt keçməz. Yolunun ortasında, ağızın suyunu belə keçməyə qoymayan boğazı qurudan qəmli və kədərli bir yerdə (dünyadakı çətinliklər və ölümün ağır anlarında) pusqudadır. (Sanki onun yolunun üstündə dayanıb ki, onu lazım olan vaxtda cəzasına çatdırsın.) Agah olun. And içirəm canım güc və qüdrətinin əlində olana ki, bu dəstə (Şam qoşunu) sizlərə qalib gələcək. Bu, onların haqqa sizdən daha layiqli olmalarına görə deyil, əmirlərinin (Müaviyənin) batilini qazanmağa (fərmanını yerinə yetirməyə) tələsmələrinə və sizin mənim haqqım üçün gec tərpənmənizə görədir. (Padşah və əmirin) ümmət və rəiyyətlər(i) hər an öz rəhbərlərinin zülmünün qorxusu ilə sabahı açırlar (ki, məbada itaətsizliklərinə görə cəzalandırsın)....

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:28540

  ...Ancaq mən səhərləri öz rəiyyətimin qorxusu ilə açıram (Allahdan qorxduğuma görə onlara zülmü rəva görmürəm, onlar isə mənə zülm edir, sözümə qulaq asmırlar.) Sizi düşmənlə cihada, döyüşə getməyə çağırdım, getmədiniz və (döyüşə getməyin xeyrini və getməməyin ziyanını) xatırlatdım, eşitmədiniz, gizlində və aşkarda sizi dəvət etdim, yerinə yetirmədiniz, öyüd-nəsihət verdim, qəbul etmədiniz. Siz burada olsanız da yox kimi deyilsinizmi? (Sözlərimi eşitməyib öyüdlərimdən faydalanmırsınız.)

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:30570

  Sizlər qulamlar və rəiyyət olsanız da böyüklər və başçılar kimisinizmi? (Özünüzü rəy sahibi hesab edərək mənim kimisinə itaət etmirsiniz) hikmətləri (və böyüklüyü, dünya və axirət səadətini əhatə edən sözləri) sizlər üçün deyirəm, (vəhşi heyvan kimi) ondan ürkürsünüz, sizlərə gözəl öyüdlərlə nəsihət verirəm, ondan uzaqlaşırsınız (qəbul etmirsinz). Sizləri fitnə-fəsad salanlarla (Şam əhli ilə) cihada rəğbətləndirirəm, sözüm sona çatmamış hamınızı Səba övladları kimi dağınıq görürəm. Öz məclislərinizə qayıdırsınız (gedib gəlirsiniz), bir-birinizi öz öyüdlərinizlə aldadırsınız (hər birisi başqasına «elə etmək, belə etmək lazımdır» deyir, ancaq özü isə bir addım belə atmır). Hər səhər erkən sizləri (düşmənlə döyüşə hazır olmağınız üçün şümşad çubuğu kimi) düzəldirəm, hər axşam əyilmiş kamanın arxası kimi üstümə qayıdırsınız (döyüşə getməkdən boyun qaçırırsınız). Öyüd verən aciz qaldı və qulaq asan (işi) çətin sandı. (Bundan sonra, belə rəftarla mənim nəsihətimin sizə təsiri yoxdur.)....

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 19 İyul 2017 07:30540

  ...Ey bədənləri burada olanlar, ağılları isə tapılmayan, düşüncələri müxtəlif olanlar! (Bir yerdə toplaşıb ağılın göstərişinə əməl etməyən və işlərdə hər biri öz nadürüst düşüncələrinin ardınca gedənlər). Onlara (nifaq, ikiüzlülük və fikir ayrılıqlarına) görə başçıları (fitnə-fəsada) mübtəla və giriftar olanlar. Sizin əmiriniz (İmam əleyhis-salam) Allaha itaət edir. Siz isə onun göstərişinə uyğun rəftar etmirsiniz. Şam əhlinin başçısı (Müaviyə) Allaha qarşı günah və itaətsizlik edir, onlar isə onun mütiləridir. Allaha and olsun, istərdim ki, Müaviyə sizlər üçün sərraf kimi mənimlə alver etsin, (on gümüş dirhəmə bərabər olan) bir qızıl dirhəm verim və bir gümüş dirhəm alım, sizin on nəfərinizi məndən alsın və qoşunundan bir nəfər versin.

  Cavab yaz
 • Anonim
  qonaq · 19 İyul 2017 09:0360

  möhtəşəm məqalədir

  Cavab yaz
 • Anonim
  456 · 19 İyul 2017 11:2000

  bestseller meqale, kitablari kimi

  Cavab yaz
 • Anonim
  Elshad · 19 İyul 2017 11:4020

  Təkamulle baqli da meqale olsa ela olar

  Cavab yaz
  • Anonim
   M · 19 İyul 2017 15:07267

   o kimdir ki tekamülden yaza.yazıçı hara tekamül hara."filosof" hara tekamül hara.Tekamülle yazıçı,filosof fılan olmaq olar,amma yazıçılıqla,filosofluqla tekamülü erseye getirmek olmaz.ona göre ki felsefenin heyatla heç bir elaqesi yoxdur,yazıçı da ki böyük fantazyordu.Tekamülü qavramaq ve digerlerine çatdırmaq serrast alimlerin işidir xeyalperestlerin yox!

   Cavab yaz
   • Anonim
    Jur · 19 İyul 2017 20:55036

    M ə bəli elədir yazıçılar xəyal peresdi

    Cavab yaz
    • Anonim
     mən · 19 İyul 2017 21:40500

     Bəlkə ostrıy çılı peresdi?

     Cavab yaz
     • Anonim
      .. · 19 İyul 2017 22:03510

      Gorun yazdiginda mena var?

      Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 19 İyul 2017 21:06650

    Təkamülü meymunlar yaxşı qavrayır.

    Cavab yaz
   • Anonim
    qonaq · 20 İyul 2017 10:05300

    xəyalpərəst təkamülçü yazıçılardır. xəyallarının gücünə görədir ki, elə bir nağıl nəzəriyyəni uydura biliblər. ağlın gedib öz nağılbaz yazıçılarına. Rövşən Abdullaoğlu isə o cür nağılbazları ifşa edir.

    Cavab yaz
 • Anonim
  Leman · 19 İyul 2017 12:26065

  allah yoxdur

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 19 İyul 2017 13:53550

   Sag olun.Mən!

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 19 İyul 2017 21:40640

    Siz də.

    Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 19 İyul 2017 15:31163

   Lemana yaradıcı hansısa bir quvənin varlıqını və yoxluğunu havaxsa var olub və yaxud olmadıqını deyənmərəm, ama məhəmədin beynində formalaşdırdığı yaradan olan mərhəmətli və hər şeyə qadir dediyi allah yoxdur, çünki məhəmədin yaradanı olan allah. İnsanları bir birinə qırdırır insanları təbəqəyə bölür azad insan kölə insan azad qadın cariyə qadın insan alverini dəstəyləyir qadınları insan yerinə sayılmır döyün deyir iki qadını bir kişiyə bərabər sanır qadının payını kişinin payının yarsını verir uşaq evliliyi pedofiliyi dəstəyliyir insanları muharibəyə həvəsləndirir və cox sayda bioloji coğrafi fiziki riyazi astronomik səhvlər edir, və öz yaradıqlarını təkir edir yaban eşəyləri aşağılıq meymunlar deyir donuz deyir murdar deyir, hələ demədiyim yüzlərlə sözlər

   Cavab yaz
   • Anonim
    M · 19 İyul 2017 16:32063

    Jur-a, bele şeyleri çözmeye,analiz etmeye,qavramağa sağlam düşünce lazımdır, o da ki dindarlarda yoxdu.dine he deyen her kes sağlam düşünceden mehrumdur.

    Cavab yaz
    • Anonim
     Jur · 19 İyul 2017 20:50051

     M ə bəli elədir düz deyirsiz

     Cavab yaz
     • Anonim
      مريم · 19 İyul 2017 22:09500

      Jur, yazdım Qurandan qadınlar barədə ayələr ....... !!!!!

      Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 19 İyul 2017 21:30490

     M, duzdur menim haqqima deyil iwinize qaRiwim.Ancaq Jur kimi savadsizla derdlewmeyini yarawdirmadim sene.Jurun duwunme qabiliyyeti seni qane edirse-daha sozum yox.Bu yazim dindarlara hormetsizliyinin qarwiligidir.Sag ol.

     Cavab yaz
     • Anonim
      مريم · 19 İyul 2017 22:12680

      .. , M özü alim deyilki. O daha betər. ALLAHdan qorxmayan alim olamaz.

      Cavab yaz
      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 22:24400

       He.

      • Anonim
       Jur · 20 İyul 2017 00:10063

       Məryəm xanım birncisi alimlərinin dini olmur elm adamları olan alimlərin 97% zi dinsiz olub, materyalisd, aqnostik, deyis, və ateisti. Belə söz var düşünən insan dinsiz inanan insan didar olar, çünki inanmaq düşünməydən daha hasandı, birdəki düşünməy üçün beyin lazımdır, dindarlarda isə düşünəcəy beyin yoxdu, birdəki yaradan deylən tanrı varsa mən niyə onnan qorxmalıyam, əgər doğurdanda yaradan deylən mərhəmətli hərşeyə gücü yetən tanrı varsa onan qorumaq yox onu sevməy lazımdır.

      • Anonim
       Jur · 20 İyul 2017 00:19047

       Məhərrəm başda olmaqla bütün dindarlara əgər dinsiz ateis deyib bəyənmədiyiniz elm adamı olan alimlər olmasaydı sizi kimilər təyyarədə son model aftomabilərdə yox at eşəy belində gəzərdiniz

       • Anonim
        Muherrəm · 20 İyul 2017 17:15100

        O adını çəkdiklərinin səviyyəsinə gəl cat hələ.

      • Anonim
       .. · 20 İyul 2017 16:40100

       Jur bu gediwle sen Tovuzda tisbaga belinde gezersen.Savadli xanimsan eee.Bir cumleni nece sehvle bitirirsen.Utanmadan elmnen yazirsan.

     • Anonim
      M · 19 İyul 2017 23:40056

      iki nöqteye- 21:30-a, sen heqiqeten hem dindar kimi zaysan,hem de bir şexs kimi zaysan.evveli ne ucuzluqdu edirsen özünçün,gah 'yazırsan hevesim yoxdu yazmağa,ne bilim daha yazmaq istemirem,eşi yazmada yazma!sensen de mene yazıb mazqimi xarab eden,bu ne artisdiydi ye edirsen?sene dedim ki seni qırmaq istemirem sende bunu qan qanmaz olma.yuxarda yazırsan ki yazmışam ki nese desem tukler bizbiz durar.ay balam niye her şeyden,her sözden bele hülkürsüz axı?men qorxulu nese deyeceyimi demirem,indiye qeder eşitmediyi heqiqetleri deyeceyimi nezerde tuturam ve bundan sene ne axı?men o şerhi fikirlerine hörmet etdiyim bir xanıma yazmışam.Sonrasıda ki Jur adlı şerhçi senin kimisine mentiq dersi deyer,Jur senden qatqat nurludur,senün şerhlerinde n zülmet yağır.sende özünü bir şey zenn edirsen,nedi Jurdan savadlısan?dindarsan da axır ki.Sonrasıda ki çox böyük ehtimalla Jur vaxtile burda hamınızı bütün dindarları bir-bir susduran,yıxıb sürüyen şerhçidir,emin deylem buna sehv ede yanıla bilerem bunda,amma böyük ehtima

      Cavab yaz
      • Anonim
       M · 19 İyul 2017 23:54055

       ... ama böyük ehtimalla odur.Jur incime buna göre kim olduğunu yazmaram onsuz da.ümumiyyetle Jur-u heyatda tanımıram,burdakı evvelki şerhçilerden biri olduğu keçdi ağlımdan.Jur eger bu bele deyilse bağışla yanıla bilerem buna göre.ne ise.

      • Anonim
       .. · 19 İyul 2017 23:59480

       Sen qanmirsan men neyniyim.O Atroit Jur ,o da sen.Dindar boyuk mehfumdur.Daniwanda mominlerden ibret al.Agizlarindan nur tokulur.Sen prosta istemirsen sozunun qabagi da soz deyilsin.Seniynen daniwanin agli yoxdur.

      • Anonim
       .. · 20 İyul 2017 00:01450

       O yazdigun xanimi da axirda zay vay etdin.Sen ozunden bawqa he kesi priznovat elemirsen.Menfi.

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 00:53060

       23:59-aböyük mefhum yox cılız mexluq! senin kimiler ancaq mağarada böyük ola biler cemiyyetde yox!

      • Anonim
       M · 20 İyul 2017 04:170122

       iki nöqteye-xainsen e xain,dindarsan axı özü de farssayağı,ondandı.elementar şeylerde de paxıllıq,qısqanclıq,xainlikden yaxanı qurtara bilmirsen.adama deyeller sene ne kime yazıram yazmıram.Jur senin quranını ezber bilir,onu analiz edir,lazım gelse ondan sene ders de deyer,sense özünü vermisen yuxuya hele bilirsen asobaya persona zadsan.sene dünen bir meqam oldu yazıda,yazığım geldi.sehersi gün gördüm ki yene yazırsan artığ eysiy.insanların özünümüdafiesini anlayıram,amma qulağının dibine qeder bataqlığa,girdaba batan adamın inadını anlaya bilmirem.ne ise.

      • Anonim
       .. · 20 İyul 2017 16:27470

       Mene yazigin gelmesin.Seninkimisiynen daniwanda men sonra ezab cekirem,Burdakilar da bilir,.Hec kime duwmen olmamiwam heyatda.Mubahisem ancaq din barede ola biler,mubahise hedefim de sen yox,dindar dostlarim ola biler.Xain olub veteni satmiwam?Sen artiq ikinci defedir bu sozu deyirsen.Xainliyimi harda gormusen?Bir de bu sozu mene deme.Osobu Personayam oz evimde.

      • Anonim
       .. · 20 İyul 2017 17:05260

       Men sevinerem kimse Qurani ezber bile.Jur hansisa kafir werhcini kopyalayir..ne ise yaman juru reklam eledik.Omrunde gormediyi reklam,

 • Anonim
  dost · 19 İyul 2017 15:1610

  ela

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 19 İyul 2017 23:06038

  moderator yazdığım şerhleri ver

  Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 20 İyul 2017 00:27054

   M ə bu məhərrəm kimi dindarlar bir şeyə cavab tapa bilməyənkimi tez keçirlər təqirə çünki bunların əlinən başqa birşey gəlmir. belə söz var. Aşığın sözü qutaranda dalay dalay edər.

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 20 İyul 2017 12:01480

    Sən heç Azərbaycan əlifbasını bilirsən? Özünü ağıllı göstərmək istəyirsən,amma ağılsız adamsan.Mən dindaram.Sənin kimi neçəsi gəlir gəlsin, elm barəsində söhbət edək.İstər fizikadan,kimyadan,cəbrdən,həndəsədən, tibb elmindən,nəyə hünərin çatır,nəyi çox bilirsən,de,sənə bir sual verim o sahəyə aid,ömrünün sonuna kimi cavab verə bilməzsən.Çünki sən savadsızın birisən.Dindar savadlı da ola bilər,savadsız da.Burda qeyri-adi heçnə yoxdur.Amma sənin savaddan,elmdən danışmağın gülməlidir.Sənə məsləhət,get birinci əlifbanı öyrən,sonra elmdən danış.Ağıllı ol.

    Cavab yaz
    • Anonim
     Jur · 20 İyul 2017 17:21049

     Mənə sən elmli adam olsan quradakı riyazi səhvi görərdin, quradakı astronomik səhv olan 7 qat göy və göyün 1ci qatının ulduzlarla bəzənmişik və ulduzları şeytanlara atılan ox olması və göy üzünün yarılıb ulduzların yerə tökülməsi ayəsindəki astranomik səhvləri görərdin sən elmli adam olub coğrafiyanı bilsəydin quranda coğrafi səhvləri görərdin, quranda dünyanı düz olaraq göstərir günəş batır deyir ulduzlar batır deyir , sən biologiyanı bilsəydin quranda olan bialoji səhvləri görərdin quran ürəyi düşünən orqan kimi göstərir. Mən quradakı səhvlərin hamsını bir bir yazsam min vərəqli kitaba sığmaz çünki quranda bir ayə obiri ayəni təqzib, inkar edir, bir ayəsində deyir hərəkət edən dağlar birində isə sabit dağlar deyir bir ayəsində sənin dinin sənə mənim dinim mənə sonrakı ayələrdə isə deyir yer üzündə fitnə fəsad qalmayıb hak din islam oluncaya qədər vuruşun döyüşün

     Cavab yaz
     • Anonim
      mən · 20 İyul 2017 20:53440

      Səncə dağlar sabitdi,ya hərəkət edir? Ağlın olsaydı başa düşərdin.Sən hərəkət edən dağ görmüsən? Yox.Amma dağlar hərəkət edir,amma sənin gözünə sabit görünür.Bunu Quran sənə başa salmaq istəyir.

      Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 20 İyul 2017 12:04490

    Sən,M niki inamını və vicdanını itirmiş şəxslərdənsiniz.Bunu öz şərhlərinizlə sübut etdiniz.

    Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 20 İyul 2017 12:09510

    Sənin kimi savadsızlara görə özümü əziyyətə salmaq istəmirəm.Müsəlmanların kəşflərini dəfələrlə qeyd etmişəm.İnternetdə tapıb oxusan,bilərsən müsəlmanların kəşfləri olmasaydı,sən indi eşşək belində gəzirdin.

    Cavab yaz
 • Anonim
  bir · 20 İyul 2017 09:4700

  ürəyimdən tikan çıxartdı

  Cavab yaz
 • Anonim
  Allahin qulu · 20 İyul 2017 12:32210

  Allah qardashimizin elmine bereket versin.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 15:16490

  Salamun aleykum əzizlərim. .. nikli bacım 19 iyul 21:30-da o səviyyəsizə yazmısız ki Jurla dərdləsməyi yaraşdırmadım sizə. Bacım İnanın bunlar eyni səvəyiyyəli adamlardır.( Əgər adam desək). Bu m-in nəyi ondan artigdirki bacım??? Sizki bu saytda çoxdan olansiz. Dəfələrlə o gönu qalın özünü biabır edib amma həyasızcasına yenə yazır. Mən keçən il ona üç sual vermişdim mən onu heç vaxt sizə aciqlamaram sozu ilə canını qurtardı. Çünki keçən il Allahın varlığını qəbul edirdi və o sualları verdikdən gorduki çətin vəziyyətdə qalıb baxın bu il hər bir şərhində Allahı inkar edir. Hətta keçən il o deyirdiki səhradaki qum dənəciklərinin Allahla əlaqəsi var. Və yuxarda dini elm barəsində sual verdim ona yenədə bədbəxt kimi sualımi cavabsız qoydu.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 16:34440

   Men o menada demedim qardaw.Yeni bu qeder ozunnen razisan ki,jur kimisine dindarlarin qeybetini edirsen.Men de onu cox oturtmuwam,evvel.Yalandan deyir tezelikde yaziram...Mene inanin vallah artistlik etmirem burda.Herden deyirem yazmayacam,qurtardi,amma Islami tehqir edende doze bilmirem,hercend sizler yeterlisiniz.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 16:40530

   Aleykum Salam, əziz qardaşım.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Muherrəm · 20 İyul 2017 16:57340

    Aleykum salam və rəhmətullah əziz və dəyərli qardaşim

    Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 20 İyul 2017 16:58250

    Salam men qardaw.

    Cavab yaz
    • Anonim
     mən · 20 İyul 2017 20:45250

     Aleykum Salam, bacım.

     Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 20 İyul 2017 18:40041

   Məhərrəm həqiqət hər zaman acı olur

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 15:26470

  O ki deyira insan ağlını qabağına qatmalidir, o ki deyira mən indiyə qədər kitab oxumamışam amma 25- yaşında alim olmuşam))), o ki deyira insan qorxudan azad olmalıdır, o ki deyira insan inamdan azad olmalıdır inam insana mane olur, diqqət edin: o ki deyira Hansiki Allah bəzi heyvanlari insanlar üçün ruzi yemək qərar verib ki onları sizlər ( müsəlmanlar) kəsib qətl torədirsiz ( soy qırım)))))))) bu məxluqdan nə hansı səviyyəni gozləyirsən????? O sabah desəki mən bu yaşıma çatmışam indiyə qədər ağzıma nə yemək nə su dəyməyib təəccüblənməyin. Bu adam bu sözləri deməklə onu sübut etməyə çalışır ki həm Ruhi xəstədir, həm savadsız, səviyyəsiz və dinidə inkar etdiyinə görə çox həyasız iyrənc və gönu qalın birisidir.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 16:41420

   moderator m e yazdigimi verersiz,lutfen.

   Cavab yaz
   • Anonim
    .. · 20 İyul 2017 17:28350

    Moder texire salinan werhlerimi de verin.

    Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 17:13570

  .. nikli bacım o xain sözünüdə mən yazmışam ona siz narahat olmayın. Siz niyə əsəb keçirirsiz bacım??? Onların məqsədi elə budurki bizləri əsəbləşdirib mane olsunlar. Birdəki bacım baxin o iki ayagli məxluq torpaglarimizin işğal günlərində Vətənimizin şəhid verdiyi günlərdə haçan millətimizə baş sağlığı verib??? Milli bayramlarımizda haçan millətimizi təbrik edib ???? O bilə-bilə torpaglarimizi işğal edən mənfur azğın xaçpərəst erməni digalaridir haçan onlar haqqında fikir bildirib ??? Əksinə bilə bilə bizim millətimiz müsəlman millətdir həmişə müsəlmanı pisləyib xacpərəstləri tərif edib hətta onlarla fəxr edib bu imansız mənfur niyyətli yaranmış. Ona görə bacım o xain sözünə görə özünüzu nəinki müdafiə etmək heç ağlınızdan da keçirməyin. O sadəcə şəxsiyyətin, mənəviyyatın, insanlığın, vicdanın, keyfiyyətin, azadlığın və bir sözlə hər şeyini yəhudinin, ingilisin cibində görən bir adamdır. O cib dolu olanda bunda hər şey olur o cib boş olanda bu hər şeyini itirir. O cibin dolu olması üçündə bu və bunun k

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 17:37610

   Qardaw hemiwe bu sozu deyir mene.Men esebi olanda sozumu catdira bilmirem deye cox vaxt werhlerimde anlawmamazliq ola biler..Kim Allaha duwmendirse M kanin dostudur,ozu biler Allahiyla.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 17:40530

  Bu və bunun kimilər musəlmanciliga müsəlmanlara çoxlu böhtan iftira atmalı və pisliklər etməlidirlər

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 20 İyul 2017 17:47052

  muherrem-e, hemişe ilk günden defelerle demişem ki allah anlayışının arxasında başqa şey durur,bunu indide deyirem.hem, "allahla" bağlı,hem son şerhlerindeki yazılarındakılarla bağlı,hem de ümumiyyetle indiye qeder demek olar ki bütün fikirlerimi,sözlerimi tehrif edib yazdığın üçün sene tek onu deyirem ki,vurğunun gujdi gelsin!

  Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 20 İyul 2017 18:25052

   M ə bəli məhəmməd öz beynində olan fikirləri yaradıcı hərşeyə qadir mərhəmətli dediyi Allahın adınan deyir,

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 20 İyul 2017 20:50510

    Jur,əsrlərdi Quranda səhv axtarırlar,tapa bilmirlər.Tanınmış,dahi olmaq istəyirsən,çıx meydana,TV-yə,sübut elə,Qinnesin Rekordlar Kitabına düş,dünya səni tanısın.Bacarmırsansa,otur yerində.Quranı anlamaq,orda səhv axtarmaq sənin beynin üçün deyil.O tam işləməyən başını lap xarab eləmə.

    Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 20:05480

   Sen dindara yarasanin gunewden qorxdugu kimi baxirsan.Qorxma dindarlar yemez seni.,,Professor,,

   Cavab yaz
  • Anonim
   Jur · 21 İyul 2017 00:43044

   M ə bəli düzdür allah məhəmədin yaradıqı bir yaradıcıdır və öz sözlərini beynində yaratdıqı yaradıcı olan Allahın adı ilə deyir

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 18:13570

  .. nikli bacım o qələt edir sənə o sözü deyir. Birdənə qardaş kimi sənə məsləhətim bacım sən əsəbləşmə nə yazsalar çünki səxsiyyətsizlərin, dəyərli hörmətli iffətli izzətli insanlarla danışığı həmişə bohtan, təhqir, əsəbləşdirici, əzab verici sözlər vasitəsi ilə olub. Hər şey göz qabağındadır. O məxluq özü özünü hər dəfə biabır edir. Buda Allahın bir hikmətdir cinki o necə Allahı inkar edir Allahda onu bucür biabır edir.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 21:18270

   Esebim nefsim ucun deyil.Allaha and icerem.Fatimenin s.e.vefat gununde bir werhci onu tehqir etdi.Men inanin ki,cenem esirdi,ozumde deyildim.HER weyi yazmaq olmur.

   Cavab yaz
   • Anonim
    mən · 20 İyul 2017 21:30420

    Bacım,heç əsəbləşməyin.And olsun Allaha,Qiyamət günü hamı öz əməllərinə,yazdıqlarına,dediklərinə cavab verməli olacaqlar.Dinin düşmənləri həmişə olub,var,olacaq.Sadəcə səbr etmək lazımdır.Burda, əlifbanı bilməyib şərh yazan din düşmənləri,Allahsızlar o gün bizlə qarşılaşacaqlar.Bax onda onların vəziyyətinə baxarsınız.Onda onlara kömək edən də tapılmaz.

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 20 İyul 2017 21:53280

     Bilirem qardaw.Allah sizlere omur versin.Bele hedis var.,Elmini iwletmeyen alimin pis iyinden Cehennem ehli ezab ceker,,Cehennem ehline yazigim geldi bezi uzdeniraq,, alimeri,, gorende.Sadece dindarlarin mehribanligi bunlarin gozunu qamawdirir.Allah var etsin sizleri.

     Cavab yaz
     • Anonim
      mən · 20 İyul 2017 22:14260

      Allah sizi var etsin.

      Cavab yaz
 • Anonim
  M · 20 İyul 2017 18:15059

  iki nöqteye- nedi?pravda qlaza kolit?! men burda bir şerhçiye de layiq olduğından ne artıq ne de ki eksik söz demedim indiye qeder,sen de hemçinin hansı söze layiqsense onu deyirem sene.başqasına yazdığıma göre tam esassız olaraq müdaxile edib qısqanaraq paxıllıq eden nedir xaindir de.defelerle demişem ki sizler özünüzü tanımırsız ozünüzü tanıyın.elbet ki özünü tanıyıb xain olduğunu görseydin bilseydin xainlikden mütleq azad olardın.sen ve dindar hemkarların özünüzü görmürsüz,tanımırsız,çünki din sizi sizden,seni senden alıb götürüb.çox zavallısan özünü tanımağa çalış!

  Cavab yaz
  • Anonim
   Muherrəm · 20 İyul 2017 20:51530

   Hə düz deyirsən pravda qlaza kolit. Necəki İslam dininin haqq düzgün olmağı gözünüzə girir.Ay avara adam O iki cümləni ard-arda yaza bilməyənin və sənin kimi özünü tanimayanin nəyini qisqanacag bir mömin olan şəxs. Sən yazdiglarini özün bilirsən heç nə yazırsan ???? Birdəki sənin özündə eksiklik var onda qalmışdır sözlərində.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 18:26450

  M-kaya. Birinci .. nikli bacıma şərh yazdım çünki bacı qardaşlarım olan yerdə sən heç kimsən. Hə qaldıki sənə bəli düzdür bunu demisən Allah anlayışının arxasında başqa şey durur. ( Mən sənin kimi həyasızcasına inkar etmirəm çünki haqqı inkar etmək sənin kimi kafirlərin işidir). Və bunuda demisən ki Hətta səhrada qum dənəciklərinin də Onunla əlaqəsi var. Və məndə səndən soruşdum ki yaxşı necə əlaqə saxlayırsan onunla. Necə tanimisan onu. Qısası nə deyir o sənə. Bu suallardan sonra necəki telefon söndürülür yadaki sindirlir səndə o vəziyyətə dusdun. Axmag o nə sözdü vurğunun gucdu gəlsin ???)))) Sən canın bunuda özün ixtira etdin.??? Hansı sözünü təhrif edib yazmısam ay avara. Yazdiglarimi sən deməmisənmi??? Diyəsən indi içkili deyilsən deyə öz sözlərin qəribə gəlir sənə ay zırrama.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 19:30380

  Hörmətli Moderator mənim iki şərhimi niyə vermədin ????

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 21:29280

   Qardawlar vecinize almayin.Her kes ureyi necedise,insanlari o cur gorur.Moder belke verdi werhi.

   Cavab yaz
 • Anonim
  dindarlara · 20 İyul 2017 21:22049

  hamınız dünyaya arxa çeviren nadanlarsız!

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 21:35550

   Sende insanlara nifret eden eclaf.

   Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 20 İyul 2017 21:43510

  Dağlar yerin bərkliyini, möhkəmliyini təmin edirlər. Belə ki, dağların olduğu yerlərdə yer qabığı çox qalın olur və güclü təkanları və yeraltı təsirlərin qarşısını alır. Bu mənada Allah Subhənəhu və Təala buyurur: O sizi silkələməsin deyə orada möhkəm dağlar, düzgün səmt götürəsiniz deyə çaylar və yollar yaratdı. (Nəhl surəsi, 15-ci ayə) Dağların çöldə qalan hissəsinin bərabəri qədər də alt hissəsindədir. İnsanlar bunu təcrübə alaraq hündür göydələnlər tikirlər, yəni bünövrəsini çox dərin qazaraq hündür binaların ayaqda qalmasına səbəb yaradırlar. Hər şeyi haqqı ilə bilən Allah Subhənəhu və Təala bunu bizə bu ayədə bildirir: Dağların necə sancıldığını (görmürlər)? (Ğaşiyə surəsi, 19-cu ayə) P.S /Düzgün səmt götürəsiniz deyə çaylar.....yaratdı. Burda nə başa düşürsən?

  Cavab yaz
 • Anonim
  mən · 20 İyul 2017 21:44600

  Hər şeyi ən gözəl şəkildə və dəqiqliklə yaradan Allah Subhənəhu və Təala dağları da yaratmışdır. Elmin inkişaf etmədiyi 7-ci əsrdə dağlar barədə Qurani Kərimdə keçən bir ayə elm aləmini silkələməkdədir. Sən dağlara baxıb onları hərəkətsiz durmuş güman edərsən, halbuki onlar bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər. (Nəml surəsi, 88-ci ayə) Məlumat üçün bildirək ki, XX əsrin əvvəllərində ərsəyə gələn nəzəriyyəyə əsasən yer qabığı üzərindəki dağlar, ona yaxın olan alt hissəsi ilə birlikdə hərəkət edir. P.S / Jur,ağıllı ol.

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 20 İyul 2017 21:50051

  21:35-e cavabından reaksiyandan bele başa düşdüm ki,artıq dünyaya arxa çeviren nadan olduğunu anlayırsan.insanlara nifret elemirem,insanlığa yamağ olan dine,dindara nifret edirem.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 22:08320

   Ne yazirsan yaz.Dunyaya arxa ceviren tehsil almaz, aile qurmaz,ovladi olmaz,onlara ali tehsil vermez.Onlarin behrini gormez.ve s.Sen deyesen bunlardan kemsen.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:10370

   Əslində hər şey Allahın ixtiyarında olduğu üçün,sənin əlindən heçnə gəlmir deyə özün-özünə nifrət edirsən.Amma bunu bildirmək istəmirsən.Çünki inamını və vicdanını itirmısən.Qandın?

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 22:18330

   Acil dindarlarin yaxasindan.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:21260

   21:50–dəkinə.Dindarlar səni adam yerinə qoyur ki? Sənin nifrətin, ya sevgin kimə gərəkdir,ay yazıq!?

   Cavab yaz
 • Anonim
  mene · 20 İyul 2017 22:08040

  Pahovaşşşş elme izaha baxineee siz adam lap valeh olur ay kütbeyin balans düz olan yere lazımdı,küreye ne balans,senin mrhemedin yrri düz bilib balans malans uyduruf.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:16360

   Bu şərhi öz dilində yazmısan? Oxu,utan.Əlifbanı öyrən,bir ildən sonra yazarsan,bağça uşağı.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:29350

   ''Allah göyləri və yeri haqq olaraq yaratdı. O gecəni gündüzün üstünə sarıb örtür, gah gündüzü, gah da gecəni uzadır'' (''Zumər'', 39/5). Quranın kainatı tanıdan ayələrində istifadə olunan ifadələr kifayət qədər diqqət çəkir. Yuxarıdakı ayədə ''sarıb örtmək'' kimi tərcümə edilən ərəb kəlməsi ''təkvir''dir. Bu kəlmənin azərbaycanca qarşılığı ''kürə formasında olan bir şeyin üzərinə hər hansı cism örtməkdir''. Ayədə gecənin və gündüzün bir-birinin üzərlərini sarıb-örtmələri (''təkvir'' etmələri) mövzusunda verilən bilik eyni zamanda dünyanın quruluşu mövzusunda tam məlumat verir. Yer sadəcə kürə formasında olsa bu ayədə ifadə edilən fel baş verə bilər. Yəni, VII əsrdə endirilən Quranda Yerin kürə formasında olmağına işarə edilmişdir. Unudulmamalıdır ki, o dövrdəki astronomiya anlayışı dünyanı daha fərqli təsəvvür edirdi. O dövrdə Yerin düz səthə malik olduğu düşünülürdü və bütün elmi hesablar, açıqlamalar da buna görə edilirdi. Quran ayələri isə bizə hələ indi-indi öyrəndiyimiz bilikləri verir...

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:30340

   ...Quran Allahın sözü olduğu üçün kainatı xarakterizə edərkən ən doğru kəlmələr istifadə olunmuşdur.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:44350

   QURAN MÖCÜZƏLƏRİ - YERİN KÜRƏ FORMASINDA OLMASI. "Göyləri və yeri haqq olaraq yaratdı. O, gecəni gündüzün, gündüzü də gecənin üstünə sarıb örtür... " (Zumər, 5) Yuxarıdakı ayədə "sarıb örtmək" kimi tərcümə edilən ərəb kəlməsi "yukəvviru"dur. Bu kəlmənin Azərbaycan dilindəki qarşılığı "dairəvi bir şeyin üzərinə bir cisim örtmək"dir. Məsələn, ərəb dili lüğətlərində eyni kökdən ("kəvara" kökündən) gələn sözlər: 1. "Kəvvara" - dəyirmiləmək, yuvarlaqlaşdırmaq, şarabənzər forma vermək, yumrulamaq. 2. "Təkəvvara" - girdələşmək, yumrulaşmaq, dəyirmiləşmək. 3. Hətta bizim dilimizə alınma söz olaraq keçmiş "kürə" sözü də bu eyni kökdən olub ərəbcə "kuratun" ("kürə, şar, balon") sözündən gəlmişdir. Göründüyü kimi, ayədə gecə ilə gündüzün əvəz olunması barədə seçilmiş söz birbaşa Yerin kürə formasında olmasına bir işarədir. Yəni VII əsrdə nazil edilən Quranda Yerin dairəvi olduğuna işarə edilmişdir.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 20 İyul 2017 22:22031

  "men"-e,şerhlerimin altında çox aciz,cılız görsenirsen.bir dindar olaraq pajizni yamağsan dünyaya da insanlığa da."allahallah" deye-deye geberecrksen cennet arzun da seninle qebirden o terefe gede bilmiyecek.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:49300

   Adam olmayanın gözünə hər şey görünə bilər.Təbiidir.Özün özünü heç olmasa təriflə,bir az sakitləş.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 20 İyul 2017 22:43030

  22:08-e, senin individual heyat terzin dünyaya heşdatdada gerek deyil,sen olsan ne olacaq olmasan ne olacaq.kime lazımdı senin tehsilin,ailen,uşağların.Dünyanın bir insan olaraq senin qayğına ehtiyacı var,sense nadan olduğun üçün ondan üz çevirmisen.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 22:54300

   Gülümsərov,limçayını iç,bay-bay elə.Bəsdir çərənlədin.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 23:06290

   sene hesabat vermeyecem,sen yanacaqsan .Dunyaya xeyrim menim varligimdir.Ne gormusen e bu olumlu dunyada?

   Cavab yaz
 • Anonim
  mene · 20 İyul 2017 22:51034

  İnsan ne derecede bedbex olar ki ozunu bele yalanlata inandıra bedbexsen sen.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 23:01350

   Sənin kimi kütbeyin deyiləm ki.

   Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 23:09380

   Yoxsa sənin cəfəngiyyatlarına inanmalıyam? Özünü əziyyətə salma,mən sənin kimi ağılsız deyiləm.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M-e · 20 İyul 2017 22:52030

  Buların altına besdı barıt qoydın yanıb kul olacaglar.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 20 İyul 2017 23:02310

   Sakitləşdirici dərman iç,məsləhət görürəm sənə.

   Cavab yaz
 • Anonim
  mene · 20 İyul 2017 23:07045

  sen ged o trkavvur mekavura sozlernin ne zaman ereb lugetine girdiyini araşdır,ereblrr dinleeini qorımaq uçun her usula el atblar lugetlerine yeni sozler de elave edibler qurandakı sehvlerr don geydırnek için,senin kimi avamları yaxşı allada bilirler ay avam.

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 21 İyul 2017 00:01370

   Adam dilində yaz.

   Cavab yaz
 • Anonim
  Muherrəm · 20 İyul 2017 23:21460

  Məbada uzunqulaqların ipini açasınız !!! İnanmırsınızsa, sonadək səbrlə oxuyun. Ağaca bağlanmış bir uzunqulaq var imiş. Şeytan gəlib o uzunqulağın ipini açır. Uzunqulaq da eləmə tənbəllik, qonşuların tarlasına girib yaş-quru hər nə görür yeyir. Qonşunun arvadı bunu görcək tüfəngi çıxarıb uzunqulağı güllələyib öldürür. Uzunqulağın sahibi uzunqulağının öldürülməsini eşitcək qəzəblənib qonşunun arvadını tüfənglə vurub öldürür. Ər arvadının öldürülməsini eşitcək uzunqulağın sahibini güllələyib öldürür. Bir sözlə, kənddə atışma səsləri eşidilir... Şeytandan soruşurlar ki, adə, sən neylədin ?! Şeytan deyir: heç nə, bircə uzunqulağı açdım. Hekayənin məğzi: Əgər bir məmləkəti xaraba qoymaq istəsən, oranın eşşəklərinin ipini aç, bəsdir ... Ardını, o eşşəklər edəcək ....PS: Dindar bacı qardaşlarım mən elə bilirəm bu sərhimlə bunların vəziyyətini sizlərə çatdırmış oldum.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 23:46350

   Onlari cox da uzaqda axtarmaq lazim deyil. her gun uzlewirik.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 20 İyul 2017 23:30044

  23:06, )))) yanacaqsana baxe sen,az qala üreyi stuk eden sensen men?! nadanın ne hesabatı olacaq ki,nadan hele nadandı da. senin varlığının dünyaya heç bir xeyri yoxdu,birpara oksigeni hayıf edirsen.hayıf o oksigenden.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 20 İyul 2017 23:41470

   Oksigeni yaradan menim Allahimdir,pis nefesler onu korlamasa.Aldigim osigene gore deTanriya wukur edirem gunde kac kere.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 İyul 2017 20:17320

   Bilmirem alimsen ya kuryersen nesen-amma bu tekebburle sen qabaga getmiyceysen.Aglim da hec senin aglinnan eksiy deyil.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 20 İyul 2017 23:55085

  iki nöqteye, sen yazığsan,yazığım gelir sene.o puç ümidler yryecek seni.allah puç bir abstraksiyadır!

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 İyul 2017 00:04200

   Yox,vetendaw M.Cox axtariwlar ,cox eziyyetler,insanlarin vefasizligi yegane Etibarin ALLAH oldugunu subut etdi.Yaza bilmediyim cox wey var,teessuf.Alim olmaq ucaliqdir,amma imanin da olsun ki,onu vereni inkar etmeyesen.

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 İyul 2017 00:05230

   Sene de Allah ewqinin ureyine duwmesi niyyetile sag ol deyirem.Allah hidayet etsin.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 21 İyul 2017 15:00024

  çox gözel başa düşürem seni,bilirem ki uzun müddet,belke de uşaqlıqdan dine,"allaha" alude olan insan üçün dinden,allahdan imtina etmek son derece sarsıdıcı bir zerbedir,ölüme beraber olan bir şeydir.heyatını yalanlarla kökleyen insanın bu saatdan sonra geri çekilmesi demek olar ki qeyri mümkündür ve sen artıq bundan sonra her vechle çalışacaqsan ki özünü Heqiqet zerbesinden qorumaq,heyatını xilas etmek üçün qazı daha da dibe qeder basasan,çünki sen istenilen halda qorxursan,qorxaqsan.senin qorxun senin yalanlarını alovlandırıb cuşe getirir.senin yalanların senin yanacağındır,senin heyat yanacağındır,ne qeder çox qorxsan bir o qeder de çox yalan(yanacaq) yeyeceksen,yandıracaqsan.senin yalanların seni senden alıb götürüb,sen özünde deyilsen.özünü,psixalogiyasını heyat tullantılarından azad etmek her adamın işi deyil.kimise başına kendir salıb dönderen deylem,amma sizlere gizli,üstüörtülü de olsa çatdırmaq istedim ki,heyatda ve heyatdan naşısız.qorxan ve inanan agıl göre bilmir,qorxan ve inanan ağıl kor ağı

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 İyul 2017 19:13380

   Dine de aludeyem,ustelik incesenet institutunu bitirmiwem.Indi paradoksu gorursen?Yalanciliqla suclaniram bir insan olaraq,sen bir insan olaraq hec ne catdirmadin,eksine qorxutdun o dalgalarinla.Sene Lady xanim yazdigini men de yazmiwdim,verilmedi,sen ekstrasensuerayla mewgulsan ,mence.Men sene insanca davraniram,sense..Kafir sozunu qebul etdiyincun heyfsilenme,cunki sen Allah deyilen varligi tanimirsan.Mene cahil de.Amma senin kimilerle 20 ilden cox vuruwdum.Olende yalniz bawa duwduler.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 21 İyul 2017 15:05034

  ... qorxan ve inanan ağıl göre bilmir,qorxan ve inanan ağıl kor ağıldır.Bu qeder!

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 21 İyul 2017 15:33029

  moderator şerhin evvelini ver!

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 İyul 2017 19:18290

   Allah var.Men de onun varligini subut ederdim,amma teessuf burda olmur as.cehennemi orda gordum.Moder lutfen bu son wansi cox gormeyin..

   Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 İyul 2017 19:23360

   Werhi verin.Qorxaq olsam heyatla mubarize aparmazdm, qalib de gelmezdim.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 21 İyul 2017 22:0501

  sen öz eqona göre hedsiz derecede qorxan bir insansan.iller boyunca yalanlarla köklediyin,formalaşdırdığın eqonun puç olması qorxusundan üreyin zağ-zağ esir,titreyir.sen öz eqona xelel gelmesin deye ve xelel gelmesinden qorxduğun üçün istenilen yalanı alovlandırmağa,cuşe getirmeye,işe salmağa hazır olan birisen.sen yoxe,senin dünya üzre dini liderin de gelse allahı sübut ede bilmez,çünki allah adında,allah qisminde bir varlıq mövcud deyil,ola da bilmez.senin qorxun,senin arzuların seni yalanlara möhtac edib,zelil edib.nağıllarını get suya söyle mene yox.birde ki menim ekstrasensliyle fılan elaqem yoxdu,sözün düzü hem o saheye,hem de o saheyle meşğul olanlara hörmetim yoxdu.bu şerhimden sonra bir dene şerh yazarsan mütleq yoxsa eqon korranar.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 21 İyul 2017 23:1100

   Edebim el vermez edebsizlik edene,Susmaq cox gozel cavabdi , _edebi elden gedene. Movlana.Sene yaz ,divara yaz.

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 21 İyul 2017 23:5201

  ))))))) eqo ağılın xesteliyidir,amma sene şefa dilemeyin menası yoxdur,çünki qorxaq eqodan ancaq ölmekle qurtula bilersen.senin ağılın eqoistik ağıldır,xeste ağıldır.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 İyul 2017 08:1920

   Sen mene dindar demekle meni wereflendirdiyini hec aglina da gertirmirsen,halbuki men bu movqeye catmaga can atiram,qadinla reftari ise dindarlardan oyren..Eqoluyam,sonra?ALLAH VAR!ONU TANIMAYAN OZ AGLINDA QUSUR TAPSIN.FIRON

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 22 İyul 2017 12:3500

  sen ağır xestesen derdin böyükdür.senin bu xesteliyini ancaq bir ucuz ölüm birdeki qebir örtbasdır eder.

  Cavab yaz
  • Anonim
   .. · 22 İyul 2017 19:2400

   Olum sene olsun ki,dunyada bir kafir de azalsin.Yumwaq daniwdiqca ag eledin sen.

   Cavab yaz
 • Anonim
  N▪ · 22 İyul 2017 13:1720

  Salam Aleykum, .. nikli bacım. İmkan olmadığından burda yazılanları indi oxudum. ALLAH bacı -qardaşlarımızdan razı olsun . ALLAH imanınızı, təqvanızı, dinə olan sevginizi daha da artırsın İnşəAllah.

  Cavab yaz
 • Anonim
  . · 22 İyul 2017 15:3102

  &

  Cavab yaz

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2015 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.