Cəmiyyət

Cinlər haqqında surə

19 Noyabr 2023 05:00
Baxış: 699

Cinlər - Uca Allahın yer üzərində oddan yaratdığı şüurlu məxluqlardır. İnsanlar kimi cinlərdən də müsəlman və ya kafir olanı vardır. İnsanları doğru yoldan sapdıranları şeytan adlanırlar. İnsanlar bəzən onları görə bilir­. Peyğəmbər demişdir: "Dünən cinlər­dən çox qüvvətli birisi namazımı yarımçıq kəsmək üçün yanıma gəldi. Lakin Allah mənə onu tut­mağa yardım etdi. Əvvəlcə mən istədim onu məscidin dirəklə­rin­dən birinə bağ­layım ki, səhər açıldıqda hamınız ona baxa biləsiniz, ancaq qar­daşım Suley­manın dediyini xatırladım. O demişdir: "Ey Rəbbim! Məni ba­ğış­la və mənə elə bir səltənət ver ki, mən­dən sonra heç kimə nəsib olmasın." (Sad, 35). (Səhih əl-Buxari, 461).
Allahın qadağan etdiyinə baxmayaraq cadu­gərlər və baxıcı­lar cinlərlə əlaqəyə girirlər. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: "Həqiqətən, mələklər buludların içində yerə doğru enir və göydə verilmiş qərar bərəsində söhbət açırlar. Bu vaxt şeytanlar mə­lək­lərə oğrun-oğrun qulaq asırlar, sonra da eşitdikləri adda-budda söz­lə­ri, üs­təlik özlərindən uydurduqları yüz yalanı da bu doğru xəbərlə yanaşı kahin­lərə təlqin edirlər." (əl-Buxari, 3210). Kahin gələcəyi bildiyini iddia edən adama deyilir. Uca Allah Qurani Kərimdə bu iddianın əsassız olduğunu bildirərək belə buyurur: "Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz; heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə, şübhəsiz ki, Biləndir, Xəbərdardır" (Loğman, 34).
Uca Allah insanları yalnız Allaha ibadət etmələri üçün yaratdığı kimi cinləri də bu məqsədlə yaratmışdır. O buyurur: "Mən cinləri və insanları ancaq Mənə ibadət etmək üçün yaratdım" (əz-Zəriyət, 56).
Ona görə də Qurani Kərim həm insanları, həm də cinləri xəbərdar etmək üçün nazil edilmişdir. Qurani Kərimdə cinlər haqqında ayrıca əl-Cinn surəsi vardır. Bu surənin nazil olma səbəbi haqqında rəvayət edilir ki, Peyğəmbər bir dəstə səhabə ilə Ukaz baza­rına getdilər. Artıq şeytanlar səmavi xəbəri (Allahın mələklərə nazil etdiyi vəhyi) oğrun-oğrun öyrənməkdən məhrum olmuş və onları yandırıb yaxan ulduzlar təqib etmişdir.
Onlar İblisin yanına qayıtdıqda şikayət edib dedilər: "Biz səmavi xəbəri öyrənməkdən məh­rum olduq və üstümüzə yanar ulduzlar endirildi!"
O dedi: "Sizə mane olan baş vermiş yeni hadisədir! Gedin, yer üzünü məşriqdən məğribə kimi gəzin və bu hadi­sənin nə olduğunu öyrənin!"
Onlar, səmavi xəbəri öyrən­məyə mane olan əsas səbəbi öyrənmək üçün yer üzünü məşriqdən məğribə kimi gəzib dolaşdılar. Onlardan bir dəstə Tiha­mə­yə tərəf getdi. Bu zaman onlar Ukaz bazarına getmək istəyən Peyğəm­bərin səhabələ­ri ilə birlikdə xurma ağacının yanında sübh namazını qıldığını gördülər və onun oxudu­ğu Qurana qulaq asıb dedilər: "Budur bizi səmavi xəbərdən məhrum edən."
Sonra onlar öz qövmünün yanına qayıdıb dedilər: "Ey camaat! Biz çox qəribə, təsəvvür edil­məz dərəcədə gözəl olan bir Quran eşitdik. O, haqq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və bir daha heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq." Uca Allah da Peyğəmbərinə bu ayələri nazil etdi:
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
"De: "Mənə vəhy olundu ki, cinlərdən bir dəstə Quranı dinlə­dikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər: "Həqiqətən, biz heyrətamiz bir Quran dinlədik!" O, doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq. Doğrudan da, Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O, nə zövcə, nə də övlad sahibi olmamışdır. Bizim səfehimiz İblis Allaha qarşı hədsiz yalanlar danışır. Biz zənnə qapılaraq düşünürdük ki, insanlar da, cinlər də Allaha iftira atmazlar. Həqiqətən, insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar. Bu isə onların azğınlığını artırırdı.
Onlar da siz zənn etdiyiniz kimi, elə düşünürdülər ki, Allah ölənləri diriltməyəcəkdir.
Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb-yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. Biz əvvəllər gizlicə qulaq asmaq üçün göyün bəzi sahələrində oturardıq. Amma kim bunu indi etmək istəsə, o, pusquda gözləyən yandırıcı alova rast gələr.
Biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pislik etmək qəsd edilmişdir, yoxsa Rəbbi onları doğru yola yönəltmək istəmişdir?
Əlbəttə, aramızda xeyirxah əməl sahibləri də, onlar kimi olmayanlar da var. Biz ayrı-ayrı yollar tutmuşuq.
Yəqin etdik ki, yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilmərik. Göyə qaçmalı olsaq da Onun əzabından yayına bilməyəcəyik.
Biz doğru yolu göstərən rəhbəri eşitdiyimiz zaman ona iman gətirdik. Rəbbinə iman gətirən, nə savabının azalmasından, nə də haqsızlığa uğramaqdan qorxmaz.
Sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, doğru yoldan sapanlar da. Müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır.
Doğru yoldan sapanlar Cəhənnəm üçün odun olacaqlar".
Əgər onlar o yolda sabit qalsaydılar, Biz onlara bol-bol su verərdik.
Belə edərdik ki, bununla onları sınayaq. Kim öz Rəbbinin zikrindən üz döndərərsə, O, həmin şəxsi şiddətli bir əzaba məruz qoyar.
Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin!
Allahın qulu qalxıb Allaha dua etdikdə cinlər az qala onun dövrəsində bir-birinə keçib çəpər yaradırdılar.
De: "Mən yalnız öz Rəbbimə dua edirəm və kimisə Ona şərik qoşmuram!"
De: "Mən sizə nə ziyan verməyə, nə də sizi doğru yola yönəltməyə qadirəm!"
De: "Həqiqətən, məni Allahdan kimsə xilas edə bilməz və mən Ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm!
Mənim əlimdən gələn ancaq Allahı və Onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və Onun Elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu hazırlanmışdır".
Onlar özlərinə vəd olunmuş əzabı gördükləri zaman kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər.
De: "Mən sizə vəd olunmuş əzabın yaxın olduğunu və yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş olduğunu bilmirəm.
O, qeybi Biləndir və Öz qeybini heç kəsə açmaz; razı qaldığı elçidən başqa. Həqiqətən, O, onların önündə və arxasında gözətçilər qoyur ki, hər kəs onların, Rəbbinin göndərdiklərini necə təbliğ etdiyini bilsin. Allah onların nə etdiklərini nəzarəti altında saxlayır və hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesaba alır".

Milli.Az

Azernews Newspaper

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2023 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics