Ölkə

"Nəinki Azərbaycanda, hətta dünyada bir nəfər də olsun savadlı ateist alim yoxdur" - MÜSAHİBƏ

23 İyun 2016 21:17
89 Şərh     Baxış: 24 047

Tanınmış yazıçı-filosof Rövşən Abdullaoğlunun Milli.Az-a müsahibəsi:

- Rövşən müəllim, Allahın varlığını inkar edən ateist alimlər bu məqamda əsasən Çarlz Darvinin "təkamül nəzəriyyəsi"nə əsaslanırlar. Bu nəzəriyyə ateizmin sütunlarını nə dərəcə möhkəmləndirir?

- Mən bu nəzəriyyənin nə dərəcədə əsaslı olub-olmaması məsələsinə girmədən bu sualınıza cavab verəcəm. ˝Allah - mif, yoxsa həqiqət˝ kitabında "təkamül nəzəriyyəsi" barəsində geniş bir araşdırmamız mövcuddur. İndi bu mövzuya girsəm, söhbət xeyli uzanacaq. Burada isə mühüm bir məsələni qeyd edirəm. Bilmək lazımdır ki, "təkamül nəzəriyyəsi" heç bir halda ateizmin sütunlarını möhkəmləndirməyə xidmət edə bilməz. Təkamül canlılar aləmindəki növ müxtəlifliyinin necə əmələ gəldiyini izah etməyə çalışan bir nəzəriyyədir və bundan artıq heç bir şey demir. Hətta düz olduğu təqdirdə belə Allahın yoxluğunu qətiyyən isbat etmir və edə də bilməz. 

Darvinə qədər də "təkamül nəzəriyyəsi" mövcud olub. Ancaq bu ilahi təkamül olub. Yəni Darvinə qədərki alimlər canlılar aləmindəki təkamülün sırf Yaradanın iradəsi ilə baş verdiyini deyirdilər. Onlardan biri Jan Batist Lamark idi. O, "təkamül nəzəriyyəsi"ni Darvindən təxminən 50 il əvvəl irəli sürmüşdü. Ancaq Darvindən fərqli olaraq Lamark növlərin təkamül etməsini ilahi iradə ilə izah edirdi. Darvinin tanıdığı bəzi nüfuzlu elm adamları belə "təkamül nəzəriyyəsi"ni Allahın varlığını nəzərə alaraq qəbul edirdilər. Tanınmış ingilis geoloqu Çarlz Layel (1797-1875) və tanınmış ingilis təbiətşünası, bioloqu Alfred Rassel Uolles (1823-1913) də təkamülü Allaha olan etiqadlarını əldən vermədən qəbul edirdilər.  Ona görə də elmi cəhətdən təkamülün Allaha etiqadla heç bir ziddiyyəti yoxdur. Bu nəzəriyyə sadəcə kainatda, təbiətdə baş verən hər hansı bir prosesi göstərir və bu səbəbdən də qətiyyən Allahın inkarına dəlil ola bilməz.

- Bəs bu nəzəriyyənin elm aləmində bu cür geniş yayılmasının, onun ateizmin dəlili kimi təqdim olunmasının səbəbi nədir?

- Darvin ilə eyni dövrdə yaşamış bir ingilis bioloqu olub - Alfred Rassel Uolles. O, Darvinlə eyni vaxtda təkamülü irəli sürüb. Hələ o zaman Darvinin növlərin yaranması barədə məşhur kitabı çap olunmamışdı. Uolles Allaha inanırdı və bütün təkamülü Allahın işi kimi izah edirdi. Onun Darvinlə bu barədə məktublaşmaları da vardır. Maraqlıdır ki, o dövrün elmi dairələri Uolles, Lamark kimi ilahi təkamülə inanan alimlərin təqdim etdikləri təkamül modelini deyil, məhz Darvinin təkamül modelini qəbul edirlər. Çünki o dövrdəki elmi dairələr yeni inkişaf etməkdə olan öz ateist dünyagörüşlərini isbat etməyə dəlil olacaq bir nəzəriyyənin axtarışında idilər. Darvinin Allahı kənara qoyan nəzəriyyəsi isə bu məqamda çox münasib idi. Bildiyimiz kimi Avropa aləmi o dövrlər katolik kilsəsi ilə böyük böhranlar yaşayırdı. Kilsə dini onlara çoxəsrlik böyük bir dağ çəkmişdi. Avropa insanı din adına hər bir şeyi pis-yaxşı kənara qoymaq istəyirdi. Darvinin fikirlərinin bu qədər geniş yayılmasına təkan verən bir sıra amillər var idi. Bu, mövcud olan mənəvi, elmi boşluq, insanlar arasında dini etiqadlara qarşı yaranmış pessimist əhval-ruhiyyə və sair idi. Bu səbəblərdən dolayı Darvinin fikirləri insanların çox asanlıqla qəbul edəcəkləri yeni bir etiqad üçün ideoloji bir bazaya çevrildi. Elə bir ideologiya ki, onların Allaha qarşı aparacaqları fikri mübarizədə "elmi bir sistem" rolunu oynaya bilərdi. Artıq bu məqamda Darvinin fikirlərinin hələ isbat olunmamış ehtimallardan ibarət olan bir fərziyyə olduğu nəzərlərdən kənarda qalmışdı. Darvinin özü belə öz kitabında nəzəriyyəsini ehtimallar əsasında qeyd edir, dəlillərinin isə gələcəkdə tapılacağına, ona yönəlmiş iradlara isə gələcəkdə cavab veriləcəyini açıq-aşkar deyirdi. Yəni onun özü belə bu fikirləri nəzəriyyədən daha çox, fərziyyə bilirdi. O dövrün ateist dairələri üçün isə bu mühüm deyildi. Mühüm olan mövcud vəziyyətdə onları Allaha inananlara qarşı qoruyacaq yeni bir fikrin yaradılması idi.

Ateist Riçard Dokinz bu əhəmiyyətə işarə edərək deyir: "Darvinə qədər ateist biri Yumun məntiqinə əsaslanaraq, uzağı, deyə bilərdi: "Mənim həyatın bioloji mürəkkəbliyinə dair izahım yoxdur. Mən sadəcə deyə bilərəm ki, Allah inandırıcı izah deyildir. Mənim deyəsi başqa sözüm yoxdur. Ona görə bizə düşən yalnız kiminsə daha yaxşı bir izah gətirəcəyini gözləmək və buna ümid etmək idi". Bu yanaşma insanı tam qane etmirdi. Darvinin kəşfi ateistlərin daha sistemli bir mövqe tutmalarına imkan verdi".

Əvvəllər Allahın mövcudiyyətini sırf emosional olaraq inkar edən şəxs indi Darvinin nəzəriyyəsini ən yeni elmi kəşf kimi təqdim edə bilirdi. Aydındır ki, belə bir adam üçün fakt mühüm deyil. O, Darvinin nəzəriyyəsi olmasaydı da, Allahı inkar edəcəkdi. Sadəcə indi onda bunu daha əsaslı etmək şansı yarandı. Darvinin nəzəriyyəsi ateistlərin fikirlərini elmi qəlibə salaraq, əsaslandırmaları üçün ən son şansları idi. Əlində nicat halqası olan suda boğulan birini təsəvvür edin. Onun əlindən kimsə halqanı almaq istəsə, o, halqanı tutub saxlamaq üçün hər bir mücadiləyə hazır olacaqdır. Stalinin təbirilə desək: "Bizə nəzəriyyə lazımdır! Nəzəriyyəsiz biz ölümə məhkumuq!" Ateizm anlayırdı ki, hay-küylə dinə qarşı çıxmaq bir nəticə verməyəcək. Ona görə yalan-doğru hər hansı bir əsaslanma olmalıdır. Bu əsaslanma da müasir insanın pərəstiş etdiyi, elm adına edilməli, elmi bir nəzəriyyə formasında olmalıdır. Darvinin fikirlərini əsaslandırmaq üçün elm aləmində bu günə qədər edilən çoxlu sayda böyük şarlatanlıqlar, saxta dəlillərin təqdimatı, bir çox faktların ört-basdır edilməsi bu cəhdlərin miqyasından xəbər verir. Elm tarixi hələ də dünyaca tanınmış yapon arxeoloqu Siniti Fudzimuranın "təkamül nəzəriyyəsi"nin xeyrinə etdiyi fırıldaqları unutmayıb. Bu arxeoloq öz əli düzəltdiyi tapıntıları elm aləminə uzun müddət qədim qazıntı kimi təqdim edirdi. 2000-ci ildə gizli çəkiliş nəticəsində isə onun saxtakarlıqları ifşa olundu.

Ona görə deyirik ki, ateizmin dəlili kimi irəli sürülən bir çox fikirlərin, həmçinin "təkamül nəzəriyyə"sinin çox qaranlıq keçmişi, müəmmalı dəlilləri, yarımçıq özülü var. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, yenə də  qeyd etmək istəyirik ki, bu nəzəriyyə hətta düz olduğu təqdirdə belə Allahın yoxluğu üçün əsla dəlil ola bilməz.

- Allahın yoxluğunu sübut etməyə çalışanlar tez-tez bəzi elm adamlarının ateist dünyagörüşünə malik olmalarını gündəmə gətirir və bunu dini dünyagörüşünə əks arqument kimi təqdim edirlər. Sizcə, əgər Allahın varlığı möhkəm elmi dəlillərə əsaslanmış olsaydı, bu qədər alimlər ateist olardılarmı?

- Əvvəla, qeyd edim ki, say çoxluğu heç zaman, heç bir elmi dairədə həqiqətin meyarı, tutarlı bir arqument kimi qəbul edilməyib. Bu, heç də məsələyə elmi yanaşma deyil.

İkincisi, bu cür yanaşmanı düzgün hesab etsək, onda gərək biz də Yaradanın varlığını qəbul edən çoxlu sayda alim, kreasionist mütəfəkkirlərin adlarını sadalayaq və onların sayı heç də əks cəbhədə dayananlardan az deyil.
Üçüncüsü, ateist kimi təqdim olunan bir çox alimlərin əslində aqnostik olduğunu görürük. Belə ki, onların əsərlərini mütaliə etdikdə görürsən ki, onlar heç vaxt Allahın yoxluğu barədə dəqiq, əsaslı bir söz deməmiş, hətta əksinə, olma ehtimalını belə dilə gətiriblər. Bertran Rassel, Riçard Dokinz kimi Yaradan və din əleyhinə kəskin çıxışları ilə tanınmış şəxslərin belə sözlərinin ümumi nəticəsi bundan ibarətdir: "Biz Allahın yoxluğunu qəti şəkildə dəlillə sübut edə bilmirik". Dokinz isə əlavə edir: "Allahın varlığı böyük ehtimal ki, yoxdur". Dokinz "Allah bir illüziya" kitabında bir fəsli məhz belə adlandırıb. Bu barədə Rasselin 1952-ci ildə "Illustrated" jurnalında (Is There a God?) "Allah varmı?" adı ilə çap etdirdiyi məqaləyə də müraciət etmək olar. Buradan da aydın olur ki, onların özləri belə Allahın yoxluğu məsələsində yəqinə çatmayıblar.

Dördüncüsü, ateist hesab olunan bəzi alimlər Yaradanın əleyhinə deyil, əsasən din adına olunan sui-istifadələrə qarşı çıxıblar. Məsələn, XVIII əsrin böyük mütəfəkkiri hesab edilən Volter Allaha inanan şəxs olmasına baxmayaraq, o dövrün kilsə dininə qarşı kəskin çıxışlar edirdi. Ancaq digər tərəfdən o, ateizmi cəhalət və səfehlik hesab edirdi. Fikrimin isbatı üçün onun "Fəlsəfə lüğəti" əsərini oxumağı demirəm, sadəcə vərəqləmək, başlıqlarına baxmaq kifayət edər.

Beşincisi, bir şəxsin məsələn, geologiyada, astronomiyada, təbiətşünaslıqda mütəxəssis olması onun sözünün ixtisasına aid olmayan sahədə də avtoritet olması mənasına gəlməz. Bir geoloq və ya astronom alimin "Allah yoxdur" deməsi, adi bir insanın bu iddianı etməsindən heç nə ilə fərqlənmir. Çünki Allah yeraltı bir süxur, kosmosda hərəkət edən səma cismi deyil ki, biz onun barəsində bu alimlərdən soruşaq. Bu alimlərin sözləri yalnız öz sahələrində dəyərə malikdir. Yaradanın mövcudiyyətinin arqumentləri və atributları kimi sırf əqli-fəlsəfi mövzularda, din fəlsəfəsi kimi bir çox əqli və humanitar fənləri əhatə edən məsələlərdə isə o alimlərin sadəcə olaraq bir geoloq, bir astronom, bir təbiətşünas olduqlarına görə fikirləri keçərli deyildir.

Altıncısı, Yaradana münasibətdə bədbin düşüncəli alimlərin fəaliyyət sahəsinə baxanda görürük ki, onlar təcrübə, eksperimental elm sahəsinin adamlarıdırlar. Onlardan "Allah var, yoxsa yoxdur" sualının cavabını gözləmək ulduz falı əsasında həyatımızı qurmağa bənzəyir. Çünki bütün inanc məktəblərinin vurğuladıqları kimi, Allah transsendent bir həqiqətə malikdir. Bu, eksperimental, yəni təcrübi yanaşma ilə müşahidə edilməsi mümkün olmayan bir varlıq deməkdir. İmmanuel Kantın özü belə Yaradanı transsendent bilir və qeyd edir ki, o, hissi müşahidənin və təcrübi araşdırmanın əhatəsindən kənar olan bir həqiqətdir. Biz isə qədim dövrlərdə olduğu kimi hələ də Allahı teleskoplarla bir gün müşahidə edəcəyimizi düşünürük.

- Axı bir çox ateist alimlərin başqa sahənin mütəxəssisi olmalarına baxmayaraq, dinlər barədə də geniş mütaliələri var. Bu bilgilər onlara dinlər və Yaradan barədə bir söz deməyə icazə vermirmi?

- Aydındır ki, onlar teologiya və din fəlsəfəsi mövzularında yalnız səthi biliyə malikdirlər. Hər hansı bir sahədə, xüsusən də din kimi insan həyatı, cəmiyyət, tarix, hüquq, fəlsəfə, epistemiologiya, hermenevtika, bir çox humanitar elmlərlə sıx əlaqəlidirsə, söz demək üçün səthi mütaliələr, bazarda eşidilənlər, sosial şəbəkələrdə oxunulanlar, gündəlik həyati müşahidələr qətiyyən kifayət deyil. Dini mövzularda dəqiq və tutarlı söz demək üçün bu sahənin mütəxəssisi olmaq lazımdır.

- Bayaq adını qeyd etdiyiniz və müasir günümüzdə ateizmin geniş təbliğatçılarından sayılan Riçard Dokinzin necə, sizcə, din barədə geniş məlumatı yoxdur? Halbuki, o, din sahəsində çoxlu sayda kitablar yazıb, hətta bəzi sənədli filmlər də çəkib.

- Günümüzdə ateizm sözü ilə yanaşı Dokinzin adı tez-tez çəkilir. Deyə bilərəm ki, onun bütün mühüm əsərlərini oxumuşam, çoxlu sayda çıxışlarını, iştirak etdiyi sənədli filmləri izləmişəm. Dokinz ingilis bioloqudur. O, təhsilini bitirəndən sonra orta səviyyədə bir-iki elmi işi işıq üzü gördü. Bundan sonra isə elmi çalışmaları tamamilə tərk etdi və ideoloji mövzularda çalışmağa, ateizmi təbliğ etməyə, şou verilişlərində, debatlarda çıxışlara başladı. Dokinzin bir dənə də olsun onu, hələ heç böyük alim kimi heç demirik, sıradan bir alim kimi təsdiq edəcək sanballı bir əsəri yoxdur. "Eqoist gen" kitabı isə ona qədər deyilmiş bioloji təkamül barəsində olan fikirlərin sadə və ümumi dil ilə bəyanından başqa bir şey deyil. Bu isə elmi iş hesab edilməz. Kitablarını mütaliə edən insanlar da təsdiqləyərlər ki, onun yazıları daha çox bədii cəhətdən zəngin olan, elmi arqumentlərdən tam uzaq, sıradan bir kitabdır. Dokinzin dini biliyinə gəlincə, deyərdim ki, o, ömründə bir dənə də olsun dinin fundamental mövzularına aid olan sanballı bir əsər oxumayıb. Dinlər barəsində olan məlumatlarının natamlığını özü belə etiraf edir. "Əl-Cəzirə" telekanalının jurnalisti Mehdi Həsən ilə onun bir videomüsahibəsi var. Orada Dokinz müqəddəs kitablar barədə fikirlərini deyir, onları tənqid atəşinə tutur. Bu zaman Mehdi Həsən ondan "Quranın Allahı barəsində nə deyə bilərsiniz?" deyə soruşduqda Dokinz belə cavab verir: "Mənim Quranın Allahı barəsində elə də məlumatım yoxdur".  Dərin fəlsəfəyə malik, son və mükəmməl din olan islam barədə elə də məlumatı olmayan biri, görəsən, hansı ixtiyarla bütün dinləri tənqid edir, onları yanlış hesab edir?! Bir insan oxumadığı kitabı necə tənqid edə bilər?!

Dokinz bu vəziyyətdə olan yeganə nümunə deyil. Devid Yum, Bertran Rassel, Feyerbax kimiləri də oxşar vəziyyətdədirlər. İndiki dövrdəki ateistlər din fəlsəfəsi barədə yalnız sosial şəbəkələrdən məlumatlanırlar, orta əsrlərdəkilər isə bazarlardan, rastlaşdıqları dindarlardan eşitdiklərindən. Ona görə də hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada bir nəfər də olsun savadlı, elmli bir ateist alim mövcud deyildir. Onlar hansısa bir sahədə mütəxəssis ola bilərlər, ancaq din sahəsindən qətiyyən yetərli məlumatları yoxdur. Bir-iki latın terminini əzbərləmək, bir-iki fizikaya, kimyaya aid qanunu dilə gətirmək, Eynşteyn, Spinoza, Devud Yum adlarını müqəddəs zikrlər kimi təkrarlamaq insanı hər bir sahədə söz sahibi etməz.

- Bəzən təxminən bir fikir də səsləndirilir ki, din adı altında çoxlu cinayətlər törədilmiş və törədilir, inanclı insanlar din pərdəsi altında min bir hoqqadan çıxırlar. Buna keçmişdə inkvizisiya məhkəmələri, səlib yürüşlərini, günümüzdə isə müxtəlif dini-terrorçu qrupların fəaliyyətini misal kimi göstərirlər. Buradan da dinin yanlışlığı və Allahın yoxluğu nəticəsini çıxarırlar. Onların bu mülahizələri barədə nə deyə bilərsiniz?

- Çox təəssüf olsun ki, bəziləri insanların əməllərinə görə məhz Yaradanı ittiham edirlər. Bu, çox yanlış düşüncədir. Belə ki, dindar ilə Allahı, həmçinin dindar ilə dini bir-birindən ayırmaq lazımdır. Eynilə tibb və təbib, təbiət və təbiətşünas, elm və alim kimi anlayışları bir-birindən ayırdığımız kimi. Bu günə kimi heç bir məntiqli insan həkimin şarlatanlığına görə bütün tibbi, alimin fırıldağına görə də bütünlüklə elmi puç və yanlış hesab etməyib. Bu çox gülüncdür. Bəs onda necə olur ki, hansısa inanclının etdiyi yanlışlıqlara görə bütünlüklə dini və Allahı sual altına alırıq?! Bilmək lazımdır ki, hansısa şəxsin, hətta özünü inanclı adlandırsa belə, etdiyi çirkin işin məsuliyyəti Allahın üzərində yox, məhz o şəxsin üzərindədir. İnsanların din adına etdikləri yanlışlıqlardan "Allah yoxdur" və ya "din səhvdir" nəticəsini çıxarmaq insafsızlıq və məntiqsizlikdir.

- Bəs onda sizcə, din adına törədilən bu qədər müharibələrin səbəbi nədir? Nəyə görə din adından bu qədər müharibələrə rəvac verilir?

- Din adına törədilən müharibələrin səbəbi digər adlarla törədilən müharibələrin səbəbindən heç nə ilə fərqlənmir. Müharibə törətmək, qan tökmək istəyən şəxs üçün onun hansı adla edilməsinin heç bir fərqi yoxdur. Bu insanlar hədəflərinə çatmaq üçün özlərinə lazım olan istənilən adı seçə bilərlər. Bu ad bəzən din və Allah olduğu kimi, bəzən isə məzlumun haqqını qorumaq, diktaturanı devirmək, bərabərlik, sülhü bərqərar etmək kimi qulağa xoş gələn gözəl sözlər də ola bilir. Zülmkar insanın öz hədəfinə çatmasına heç nə mane ola bilməz. Din olmasa, onlar bunu başqa yollarla edəcəklər.

Ümumiyyətlə, bir məsələni də qeyd edək ki, əgər bəşər tarixinə nəzər salsaq görərik ki, qeyri-dini zəmində olan müharibələr və qətllər dini zəmində olan müharibələrdən qat-qat çoxdur. Mən bir-bir onların adlarını və səbəb olduğu insan qətllərinin statiskasını vermək istəmirəm. Sadəcə olaraq, sözlərimin doğruluğunu bilmək üçün qədim dünyanın, orta əsrlərin, yeni dünyanın müharibələrinə və postindustrial müharibələrə baxmaq kifayətdir. Həmçinin, gündəlik həyatımızda baş verən kriminal hadisələrə də nəzər salsaq, onların 80-90%-nin qeyri-dini zəmində olduğunu anlayarıq. Əksəriyyətinin oğurluq, qarət, təcavüz, narkotik və silah satışı, əxlaqsız işlər olduğunu görərik. Hətta günümüzdə din adı ilə törədilən müharibələrin mahiyyəti belə dini deyil, hansısa ölkələrin siyasi məqsədlərinin din pərdəsi altında yürüdülməsidir. Ona görə dini əksər müharibələrin səbəbi, bütün cinayətlərin başı kimi göstərməyi dünya tarixindən, siyasi məsələlərdən məlumatsızlıq və ya bunu deyən şəxslərin sırf qərəzliliyi kimi dəyərləndirmək olar.

(ARDI VAR...)

İlkin İzzət

Milli.Az

loading...

Şərh yaz:

89 Şərh:

 • Anonim
  Ç · 23 İyun 2016 21:3100

  İndi bekarlar başlayacaqlar şərh yazmağa.

  Cavab yaz
  • Anonim
   AZERIYIK · 24 İyun 2016 11:3810

   burda kim serh yazir ondan cox ccox xais edirem menim ucun dua etsin Sabah imtahandi

   Cavab yaz
 • Anonim
  Seymur · 23 İyun 2016 21:4000

  Yazsınlar.....

  Cavab yaz
 • Anonim
  nöşün yoxdur var · 23 İyun 2016 21:4110

  milli.az da ateist alim var adıda Zağzuğ)))))

  Cavab yaz
 • Anonim
  aleks ateistlərə · 23 İyun 2016 21:5911

  Sizlərə məqam verilir əziz ateistlər.başqa dini saytlarda ağzınıza gələni danışıb bülbül kimi ötürsüz.nə böyük nə kiçik ağsaqqal qarasaqqal qadın kişi demiyib hər mövzuda islamı qirani kərimi təhqir edirsiz.sizə az cavab verilir.çünki aqillərin cahillərlə nə işi.buyurun nə istiyirsiz yazın..amma bilinki yaradıcı qüvvə var və dönüşünüz onadır.bizlərdən xoşunuz gəlməsədə sizlərə sayğı duyuruq.ramazanındakı sizlərə aidiyyəti yoxdurki sizlərə xeyirli ramazanlar deyim...

  Cavab yaz
 • Anonim
  Zazu · 23 İyun 2016 22:0501

  Men ateist alimem men hamidan cox bilirem lagonda hara men hara zazu hara asi hara neftcala hecne bilmir gopa basir

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 23 İyun 2016 23:1301

   Sən ən ağıllı ateist alimsən.Sənə alqış düşür.

   Cavab yaz
 • Anonim
  deli dayi · 23 İyun 2016 22:5400

  ezizim sekk etmeyin bizde istediyiniz sahede alimller var,onu bilseniz ateistlere rehmert oxuyagaqsiniz >,hansi ateist insanlarin son corek pulunu elinden alir. >ateist ne demekdir ,allahsiz.> >bizdekiler kimi rusvetxor allahsizlar harada var

  Cavab yaz
  • Anonim
   mən · 23 İyun 2016 23:1000

   Dayı,ateist vare,ateist alim yoxdur.Özünü alim sanan ateistlər var.Bilirsiz ateistlərin bədbəxtçiliyi nədir?Onlar Allahın varlığını sübut və qəbul edə bilmirlər.Güya onlar bilmirlər ki,Yaradan var!?

   Cavab yaz
   • Anonim
    deli dayi · 24 İyun 2016 08:3700

    reyinize qore tesekkur edirem . elave hecne yazmayagam cunku oqeder allahini tanimayanlar qormusem,ateistler onlarin yaninda .,.,toya qetmelidir

    Cavab yaz
   • Anonim
    dostlar · 26 İyun 2016 02:4100

    duzdur

    Cavab yaz
 • Anonim
  M · 23 İyun 2016 23:0102

  "Dahi filosofa,dünya şöhretli alime,nobel mükafatı laureatına üzümü tutub deyirem: DİNİN ALLAHLA HEÇ BİR ELAQESİ YOXDUR! DİNLER HEM ALLAHA,HEM DE ALLAHIN TEKLİYİNE PARADOKSDUR! İNSANLAR ARASINDA AYRI SEÇKİLİK SALAN BİR ŞEYİN,YANİ DİNİN ALLAHA AİDİYYATI YOXDU!

  Cavab yaz
  • Anonim
   Kamil.....Kamil · 23 İyun 2016 23:5800

   Olmaz!Axı onda onların imperiyaları yerle yeksan.olar.Hekimin pulunu sayırlar,amma mollanın.bir nağıl danışıb meclisi feyziyyab etfiyine göre aldığını.heç dile getiren.yoxdur.)))))))Din-Allahdan insanları uzaqlaşdırır.Başını lazımsız ferqliliklerle qatan insanların sayını artırır.

   Cavab yaz
   • Anonim
    A · 24 İyun 2016 01:4500

    Çünki həkimə xəstə məcburiyyətdən müraciət edir, həkim də maaş alsa da xəstədən də əlavə pul qoparmağa çalışır. Amma molla məcburi deyil, istəməyən çağırmasın.

    Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 24 İyun 2016 12:4900

     Gunnen gune de ciblerinin sayi artir .Bezi hekimlerin.Yaxwidi oz gozlerinde tiri gormurler.

     Cavab yaz
   • Anonim
    kamileee · 24 İyun 2016 14:3100

    kamil pul almayinca usaqin meydini vermiyen hekimlerden bir az daniwee

    Cavab yaz
    • Anonim
     Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 16:3700

     Onlardan sen danışırsan da.Bes seni,qohumlarını ağır xestelikden sağaldan hekimlerden niye danışmırsan?İnzibati işler baş hekime aiddir.Hekim ise öz vezifesini icra edir.Heç kim pis mütexessis olmaq istemez.En azından beleleri haqqında melymat tez yayılır.Öz aramızda da belerine çıx pis baxırıq.

     Cavab yaz
     • Anonim
      kamileee · 24 İyun 2016 23:5300

      bax gorursen nece tesi edir bir pis hekim haqqinda yazilanda deyirsen hami ele deyil bes muselmanlarin bir pisine gore butun muselmanala etdiyin soz bizde sen diyeni deyirikde niye hamiya aid edirsen bizde o cur muselmanlara oz aramizda pis baxiriq

      Cavab yaz
  • Anonim
   dostlar · 26 İyun 2016 02:4200

   paradoks nededir?

   Cavab yaz
 • Anonim
  Qalib · 23 İyun 2016 23:0100

  Azərbaycanın da ən böyük teist alimi yazıcı publisist filosof Rövşən Abdullaoğludur! Eşq olsun! Görəsən harada öublikasiya olunur?

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 23 İyun 2016 23:1701

  Bu "yazıçı fülosofun" fizikadan xeberi yoxdu.Fizikadan başqa heç bir elm dünyanın quruluş ve yaranmasından danışa bilmez!

  Cavab yaz
  • Anonim
   Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 00:0100

   Ehh,onların.çox şeyden.xeberi yoxdur,amma cennetin hurilerimin sayını yaxşı bilirler.Elm insandan emek teleb edir.Zehmet çekirsen,aeaşdırırsan,netice, şexsi mövqe ve s.Nağılı,revayeti ise öyrenib,olduğu kimi danışırsan.Baş işletmeye ne ehtiyac qslır?)))))

   Cavab yaz
   • Anonim
    kamileee · 24 İyun 2016 00:2500

    kamil tekce sensende he baw iwleden bay bay gorunur cox gulmeyinden

    Cavab yaz
    • Anonim
     Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 11:2300

     İl on.iki ay yas tutan sizsiniz.Bu gün filankesin.ölüm günüdür,ölümünün.3 dür,5 dir...3nesil o terefe heç babalarınızı tanımırsınız,amma 1000 il bundan evvel taşayanınher il yasını tutursunuz.Ağır inqilab,müharibe dövründe sizi canı bahasına taşadan babalarınız olub.Erebin heç sizden xeberi var?Ereb dinini yayıb,bir dinbazcıq demiş,atıb-tutub.Inlar servet yığmaqda,kefde.Siz burda onların babalarının yasını tutursunuz.Elbette,gülmelidir.Bu acı gülüşdür.Millet anlayışı önde geder din.yox.

     Cavab yaz
     • Anonim
      kamileee · 24 İyun 2016 14:3200

      ne deyirsen xocaliya 20 yanvara da matem saxlamiyaq toy edek ?cavab ver xais edirem

      Cavab yaz
      • Anonim
       Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 16:3800

       Qeti.Bu adamlara matem saxlamalıyıq,1000 il önce ölen.erebe yox.Qardaşımıza,dostumuza,atamıza.

     • Anonim
      kamileee · 24 İyun 2016 14:3300

      men peygember sehid edilis huseyne bogazindan oxla vurulan 6 ayliq korpesine yas saxliyiram nece ki her il xocalida diri diri yandirilan usaqlara saxladigim kimi

      Cavab yaz
      • Anonim
       kamileee · 24 İyun 2016 23:5500

       ay kamil bes sen nece vicdanin avr korpe oldurulen bir insna ya ereb oldu ya rus ya bawqa olen insanliqidi niye ferq qoyursan haqsiz yere oldurulen insanlar arasinda ferq olar?

      • Anonim
       kamileee · 24 İyun 2016 23:5500

       beli milletci olmaq gozeldi ama menimcun insan insandi rus usaqina iwgence verilse agliyarma ozumuzkunede

      • Anonim
       kamileee · 24 İyun 2016 23:5600

       imam bawqasi idi beyem beygember balasiydi hansi ki bizim peygemberkimi qebul eldiyimiz.

     • Anonim
      dostlar · 26 İyun 2016 02:4300

      Allahın ərəbə nə aidiyyatı.

      Cavab yaz
   • Anonim
    M · 24 İyun 2016 01:1400

    Razıyam.

    Cavab yaz
   • Anonim
    A · 24 İyun 2016 01:4910

    İslam Dinini ancaq nağıl danışmaq kimi başa düşürsən? Heyf o cür dini dərk etmirsən.

    Cavab yaz
 • Anonim
  Reshad · 23 İyun 2016 23:2400

  Allahin salami olsun Rovwen qardawimiza. Gozel, konkret, fundamental ve heqiqete soykenen werhsiz bir cavablandirma. Allah komeyinde dursun Rovwen bey INWAALLAH

  Cavab yaz
 • Anonim
  ESİ:) · 24 İyun 2016 01:2300

  Bezi fikirleri çox savadlı ve doğrudu..Xüsusen de tekamül baresindeki dedikleri..Amma yanaşması bir tereflidi..İnsanları dinden uzaqlaşdıran eslinde ele dindeki çatımazlıqlardı..Dokinz barede ise yanılır ve onun biliklerini ve mövqeyini xefife alır..

  Cavab yaz
 • Anonim
  expendables · 24 İyun 2016 02:0300

  Hər kəsə salam.Mübabisə edəndə "Bəlkə qarşımdakı düz deyir?!" deyə öz-özünə sual verə bilmiyən insanla(ən çox ateistlərə aiddir) söhbət etməyə dəyməz.Mən atesitləri qınamıram və əksər halda təsdiqləyirəm niyə?Ona görə ki,hər şeyə SÜBUT lazımdır.O cümlədən də ALLAHIN varlığına.Adi lap namaz qılan insan kor-korana ibadət eliyir onun qıldığı namaz əyilib qalxmaqdan başqa bir şey deyil.Hörmətli atesitlər!Din insanı əsla düşünməkdən çəkindirən bir amil deyil.Əksinə insanı düşünməyə çağırır və insana elm öyrənməyi öyrədir.Çünki elmin özünü də ALLAH yaradıb.Hər şeyin başlanğıcı və yaradıcısı sıfırdan ALLAHDIR.Ateistlər tanıyıram elmi araşdırma zamanı özüdə bilmədən sonda gedib ALLAHA çıxıb.Uzun danışmaq istəmirəm həmdə lap istəsəm də mümkün deyil burda.ALLAH onsuzda var siz inkar etsəniz nolacaq etməsəniz nolacaq ALLAH ÖZ kürsüsündədir.Sizə kiçik bir arqument gətirim özüdə elmi.Kainatın başlanğıcını(ateistlər) siz təsdiq eləmisiz ayrısı yox.Hər bir başlıyan şeyin də mütləq yaradıcısı var..Ardı var...

  Cavab yaz
 • Anonim
  expendables · 24 İyun 2016 02:0900

  Kainatın başlanğıcı var.Gözün aç nəyə baxsan onun başlanğıcı var.Məsələn əlimdə yazdığım telefonun(bu telefonu kimsə haçansa düzəldib,başlanğıc),gördüyün ağac(kimsə haçansa əkib,başlanğıc),oturduğun stul(kimsə haçansa düzəldib,başlanğıc) və s.bütün şeylər.Əgər kainat əzəldən var olduğu sübut olunsaydı onda siz deyen idi.Demeli bunun da başlanğıcı varsa onuda kimsə yaradıb.Tək əzəli və əbədi olan yalnız ODUR!Əzəli və əbədi söhbətini dərk eləmək çox çətindir.Amma bunu dərk eliyə bilmirsənsə bu deməli insanın dərk rtmə hüdudlarından kənardı.Bu isə ALLAHI inkar eləmək deyil.Sənə bir riyazı düstur verirəm al həll elə bunu.Sən bunu eliyə bilmirsən qayıdıb deyə bilmərsən cəbr elmi yoxdur.Sadəcə sən bilmirsən amma cavabı var.Ardı var.

  Cavab yaz
 • Anonim
  gulnare · 24 İyun 2016 02:1500

  Heddinden artiq mentiqli ve elmli bir arasdirmadir. demeye soz tapa bilmiram. Rovshan muellimin qeleminden yoxdur. Cox iti ve deqiq. Devamlı olsun

  Cavab yaz
 • Anonim
  expendables · 24 İyun 2016 02:1600

  Gəldik Quran kitabına.Əziz atesitlər.Quran kitabı düz 1400 il əvvəl gəlib.Ola bilər bəlkədə ondan 50 əsr əvvəllər savadlı şəxslət olub.Amma imennavoy Quran gələn dövrdə(600-cü illərdə) Quran gələn yerdə savad sıfır olub və adi bir çobana gəlib o kitab.Həmən o çoban Peyəmbərimizdir.Deyə bilərsiz peyğəmbər niyə çoban olmalıdır?Ona görə ki ALLAHIN yanında var-dövlət yox əməl,təqva keçir.İkinci tərəfdən ALLAH O insanı savadsızlardan qərar verdiki deməsinlər ki kitabı özündən yazıb.İndi siz deyin!Yazdığım kainatın genişlənməsi amerika alimlərinin keçən əsrki kəşfidir.Səhranın ortasında yaşıyan bir insanın teleskopu var idi kainatın genişlənməsinii ora yazsın?!Bu isə ancaq teleskopdan başqa yolla kəşfi mümkünsüz bir şeydir.Quran uşağın əmələ gəlməsinin mərhələ-mərhələ dəqiqliyi ilə deyir.Nütfə töküldü bətnə filan şey oldu,feşman oldu axırda uşaq oldu.Bunu isə kamputersiz mümkünsüz bir şeydi bilmek.İndi siz deyin.Sehrada yaşıyan çobanın komputeri var idi?Hələ bunlar elementar şeylərdi.Ardı var.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 12:3700

   Siz başqa xalqların o dövre olan biliklerinden xebersizsiniz.3,5 min.il b.e evvel misirliler plastik emeliyyat edirdiler.Onların hekimleri döyüş zamanı yaralananları müalice edirdiler.Hetta diş protezleri de var idi.Siz,sadece,o dövrün,ondan evvel olan elmin inkişafından bixebersiniz.

   Cavab yaz
  • Anonim
   oxucu · 24 İyun 2016 14:3300

   Eramizdan evvel yunanlarda chinlilerde astonomiya, min dene basqa elm var idi. Erebler qizlarini basdirirdi bundan mene ne

   Cavab yaz
  • Anonim
   Efram · 13 Noyabr 2017 07:4700

   Salam evvela allahi tanimaq elede cetin is deyil kainatda allahin nisaneleri hele allahi tanimaq ucun bir delildir cetini odur ki allahin sevgisini qelbinde yerlesdirmek eger allahi qelbinde yerlesdirsen olarsan kamil insan imam huseynin qelbinde allah sevgisi olduguna gore yezide beyet etmedi

   Cavab yaz
 • Anonim
  expendables · 24 İyun 2016 02:2400

  Bir sözle elm ALLAHI ortadan qaldırmır.Əksinə elmin axırıda gedib ALLAHA çıxır.Təkamülə gəlincə isə şəxsən mən özüm 150 milyon illik tısbağa fosili görmüşəm.İndiki tısbağa necədirsə oda elə.Əgər təkamül olsaydı Çarliz Darvin özüdə məhəttəl qaldığı bir şey (Təkamül varsa niyə ara keçid mərhələsinin fosili yoxdur?)olardı.Heç buda yoxdur.Əgər lap olsaydıda buda ALLAHDAN olardı.ALLAH izn vererdiki qoy canlılar bir birleriye tekamül eliyib müxtelif növlere ayrılsınlar.Çünki belə daha yaxşıdır hər şey eyni olsa maraq olmaz.Amma canlılar necədir əvvəldən elə yaranıblar.Siz dediyiniz uyğunlaşmadır.Uyğunlaşma ilə təkamül ayrı-ayrı şeylərdi.Ola bilərki bir canlı suda yaşıyıb sonra quruya uyğunlaşsın.Bu təkamül deyil.Fikrimi o şeylər tamamlıyıramki,bunların hamısı olmalıdır(ALLAHI inkar fikri,ALLAH axtarma və s.)Çünki yaxşılıq olmuyan yerdə pislik anlayışı yoxdur.Yaxşı pis var deyə yaxşıdı.Buda elə əgər bu fikirlər olmasa onda hamı ALLAHI tanıyıb ibadət eliyər,heç kim belə olmaz.Onda imtahanın nə mənası var?ardı...

  Cavab yaz
  • Anonim
   Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 12:3800

   Eger olsaydı,bu da Allahdan olardı?))))Çox mentiqli...

   Cavab yaz
 • Anonim
  expendables · 24 İyun 2016 02:2800

  ALLAHI axtarmaq çox gözəl bir şeydir.Çünki həyatı dəlillərlə yaşamaq lazımdır.ALLAH ÖZÜ də deyir axtarın, araşdırın, düşünün.Din əsla insanı düşünməkdən çəkindirmir.Əksinədir hər şey.Amma əgər yox insanın içində insafla axtarmaq,haqqı qəbul eləmək yoxdursa onda 3 dəfə vay olsun o insanın halına.ALLAH onu elə öz azğınlığındaca buraxır elə möhürlüyür ki,vəssalam...O insan isə özü-özünü indiyənə kimi necə mükəmməl bir şəkildə aldadıbsa elə axıra kimidə elə gedir.O həddə ki,əgər nərdivanı olub çıxıb ALLAHI görmək imkanı olsa yenədə inanmaz.Vəssalamu aleykum və rəhmətullahu və bərəkətuh.

  Cavab yaz
  • Anonim
   Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 12:3900

   Yıx,deyilir ki,bildiklerinizden artıq bilmeye çalışmayın.Allahın işlerine qarışmayın(!)Bilik şettandandır.

   Cavab yaz
 • Anonim
  expendables · 24 İyun 2016 02:3100

  Milli.Az xahis eliyirem bütün şerhlerimi verin.Əgər bircəsidə olmasa necə yanıb tökülərəm...Moderasiya edəndə diqqətli olun hamısını verin.Təşəkkürlər.

  Cavab yaz
  • Anonim
   A · 24 İyun 2016 15:0600

   Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün.

   Cavab yaz
 • Anonim
  salam · 24 İyun 2016 09:4100

  çox mükəmmel bir yazı. Rovşen Abdullaoğlundan tam gözlediyim meqale. İlkin İzzət davamlı olsun.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Sem · 24 İyun 2016 10:3600

  Dəqiq deyib: söz demək üçün səthi mütaliələr, bazarda eşidilənlər, sosial şəbəkələrdə oxunulanlar, gündəlik həyati müşahidələr qətiyyən kifayət deyil. Dini mövzularda dəqiq və tutarlı söz demək üçün bu sahənin mütəxəssisi olmaq lazımdır.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 11:1600

  Sizlere bir sualım var.Dühalardan biri deyir ki,insanlar bacı-qardaş münasibetinden artub,digeri deyir ki,insanla meleyin elaqesinden.Deyirsiniz ki,Quranda her suala cavab var.Sizin fikrinizi bilmek isterdim.Hansı düzdğr?Ve başqa cavab variantı olan varmı?

  Cavab yaz
  • Anonim
   asi · 24 İyun 2016 12:0600

   Salam Kamil bəy...Mən bu sualı bir dəfə bir az başqa tərzdə verdim,amma dolğun və məntiqli cvb olmadı...Soruşdum ki,Adəmlə Həvvanın iki oğlu olubsa onda insanlar necə çoxalıb??Cvb gözlədiyim olmadı...

   Cavab yaz
   • Anonim
    ZAZU · 24 İyun 2016 12:1700

    ))))))))))) Guya bilmirsiz ki?))) Dinə görə insanlar insestdən yaranıb)))))

    Cavab yaz
    • Anonim
     Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 12:2200

     Salam,Zazu xanım.Yoooo,yeni versiyalar çıxıb))))))

     Cavab yaz
     • Anonim
      ZAZU · 24 İyun 2016 12:3100

      Salam Kamil. Maraqdan öldüm, nədi yeni versiyalar?))

      Cavab yaz
      • Anonim
       Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 12:4000

       Meselen...Adem tek yaradılmayıb.Eyni vaxtda başqaları da var idi....

   • Anonim
    Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 12:1900

    Salam,Asi xanım.Bilirem.Heç özüm de inanmıram bir cavab almağuma...Amma yene de çox xahiş edirem şerçilerden cavablandırsınlar.

    Cavab yaz
    • Anonim
     expendables · 24 İyun 2016 12:4900

     Salam aleykum.Adəm və Həvva məsələsi bu günümüzdə ən ixtilaflı məsələdir.Yəni konkret bir fikir yoxdur.Bəziləri yüksək dəqiqli araşdırmalar sayəsində belə qənaətə gəliblər ki,onlar heçdə ilk insanlar olmayıblar.Nəsil artımı da əvvəlkilərdən keçmiş bir artımdır.Bəzi alimlər və hədislərə görə Habil və Qabil olanda və gəlib yetkinlik yaşına çatanda onlara mələklərdən insan şəklində zövcələr göndərilib onlar vasitəsiylə çoxalıblar.Ancaq bu bacı qardaş söhbəti hardan yaranıb bilmirəm.Həvva Adəmin qabırğasından yaranıb.Bilmirəm bacı qardaş söhbətini bunlara şamil eliyirlər yoxsa kimə?Çünki burda Həvvadan başqa bacı(qadın) yoxdur.Sonra ikinci bir məsələ əgər bunlar həqiqətən ilk insan deyilsə niyə Quran da ilk insan kimi qələmə verilib?Bunun hikməti nədir?Quranda çox şey kodlaşdırmadır.Bir fikri ama yadınızda saxlıyın axşam yazmışdım yenədə yazıram.Sizə bir riyazı düstur verirəm onu həll eliyə bilmirsizsə bu o demək deyil ki,cəbr elmi yoxdur.Düsturun həlli var sadəcə siz bilmirsiz başqaları bilir.Şübhə etmiyin.

     Cavab yaz
     • Anonim
      ZAZU · 24 İyun 2016 14:2700

      ))))))))) Siz dindən tam bixəbərsiniz)) Bu dediklərinizi də ağızdan eşitmisiniz. Özünüzü biyabır eməyin........

      Cavab yaz
     • Anonim
      Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 19:4800

      Teşekkür edirem cavablandırdığınız üçün.

      Cavab yaz
    • Anonim
     .. · 24 İyun 2016 12:5200

     Guya cavabini bilsen ,imana geleceysen?

     Cavab yaz
     • Anonim
      Muslim · 24 İyun 2016 16:1800

      12:52. gozel dedin

      Cavab yaz
    • Anonim
     kamileee · 24 İyun 2016 14:3700

     kamil senin kimi hansisa bir partlayisdan ememel geldiyimize inanaq?sen inanirsan ki bir bombadan emele gelmisen ))))yaxsida sen hansisa bir bombanin nese yaratdigini gormusen patlayiw ancaq mehv edir mence

     Cavab yaz
     • Anonim
      Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 16:4100

      Yox,partlayış katalizator rolynda olur.Biokimyavi prosesslere tekan verir.

      Cavab yaz
      • Anonim
       musfiqe · 24 İyun 2016 23:5800

       bes sen partlayiwdan emele geldiyine inanirsan palcigdan emele geldiyine yox?cox gulmelu sualdi))

     • Anonim
      Mushfig · 24 İyun 2016 22:4600

      Palçıqdan yaranağınıza inanırsınız amma partlayışın nəticəsindən yarandığıınıza yox? Çox gülməli söhbət edirsiniz :D

      Cavab yaz
 • Anonim
  Kamran · 24 İyun 2016 15:0700

  Aciqi desem yazmaq istemirdim hec amma yene ozumu saxlaya bilmedim.MUSELMAN kim icaze verir sene Allahin adindan danishmaqi?Allah harda deyib ki O oz ayelerini kodlashdirib?Neye esaslanib Allahin adindan danishirsiz defelerle Allah Quranda etrafli izahlar vererek ACIQ-AYDIN haminin basha dushmesi ucun izahlar edir.Defelerle Quranda vurqulanir ki biz Qurani sizin basha dusheceyiniz dilde gonderdik,onu size birce-birce izah edirik.6-46,6-55,6-65,12-111,17-41,24-18-----17-89Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli müfəssəl izah etdik.ve daha ne qeder ayede deyilir bu.Axi Allah adindan danishmaq gunah olduqu halda MUSELMAN nece niye bu gunaha girir?Neyese cavab olmadiqda ve yaxud serfiyyat baximindan Allahi bir terefe qoyub,onun adindan danishmaq ki,MENIM INANCIM duzdur ne derecede doqru bir addimdir?Artiq necenci defedir bu meqama toxunmisham.Senin duz sandiqin hami ucun duz deyil axi.

  Cavab yaz
  • Anonim
   expendables · 24 İyun 2016 16:1500

   Salam Kamran qardaş.Çox gözəl yazdınız amma mənə aid olmuyan bir şeyi.Mən danışanda sözləri ağılın analitik süzgəcindən keçirib sonra yazıram.İndi sübut eliyib sizə.Bəli Quranda kodlaşdırmalar var.Əgər Quranı bilirsizsə orda ayə var(dəqiü bilmirəm hansı ayə)deyirki bu kitabın bir hissəsi mötəşabih ayələrdi(siz deyən kimi sadə,anlaşılan)amma bir qismi möhkəm ayələrdi kişonların məğzi məlum deyin.Həmən kodlaşdırmalar isə bu möhkəm ayələrdə yerləşib.Bu haqda geniş informasiyaya malikəm.Hələ Quranda riyazı hesablamaları demirəm.Lazım olsa bircə bircə açıq və aydın şəkildə izah eliyə bilərəm.

   Cavab yaz
   • Anonim
    Kamran · 24 İyun 2016 16:3100

    Siz?Allahin kodlashdirdiqini izah ede bilersiz?ne gulmeli meseledir.Allahin gizli saxlamaq istediyini expendables ashkara cixaracaq ela.Suzgeciniz deshilib deyesen.Siz umumiyyetce men deyeni hec basha dushmediz.Quran gonderilib ki insanlar onu sade dilde oxuyub basha dushsunler yox eger o basha dushulmurse niye gonderilir?Yaxud,eger Allah istemirse ayeleri basha dushulsun onu kodlashdirirsa demeli Allah zeif kadirovshikdir?Onun kodlashdirdiqini onun gizli saxladiqini kimlerse acir?

    Cavab yaz
    • Anonim
     expendables · 24 İyun 2016 16:4700

     Quranın kodlaşdırmalarının bir qismi açılır yavaş yavaş.Görünür siz men yazdığımı anlamamısız.Bir qismi isə Qiyamətə kimi bilinmiyəcək.Yalnız ALLAH bilir.Bu açılan kodlar isə ALLAHIN izni ilədir.Çünki bunları öyrənmək ALLAHI daha da tanımaq deməkdir.Bunların açıla bilməsi mümkündür.Sizə gülməli gələ bilər çünki kiminlə danışdığınızı bilmirsiz.Bu açılan kodlar ALLAHIN əzəmətini və Quranın həqiqətən ALLAH tərəfdən göndərilməsinin vacib sübutu üçün lazım idi.Ona görə bunlar insan getdikcə aça bilən kodlardı.Siz dediyinizlə razıyam onlar Qiyamətə kimi açılmıyacaq.

     Cavab yaz
     • Anonim
      ZAZU · 24 İyun 2016 17:4600

      Kamil, boş ver))) Müsəlmanlar cavab tapa bilmədiyi sualları allah bilir deyirlər)))) Zatən din sualı sevməz))))

      Cavab yaz
      • Anonim
       expendables · 24 İyun 2016 18:0210

       Zazu bəli cavab tapa bilmədiyimizi ALLAH bilir.Hər şeyin cavabını bilmək mümkün deyilki.Sənə elə bir riyazi düstur verərəm heç anadan olandan görməmisən onu sən qayıdıb onu bilmiyəcəksən deyəcəksənki bunu yazan bilir.Deməl sən cavab tapa bilmiyəndə deyirsən bunu yazan bilir.Bu sözü demək pis deyil və haqqdır.Bizim özdə cavab tapa bilmədiyimiz sual yoxdur.Ateistin dünyada ən "savadlısı" gəlsin mənə izah eləsinki dünyaya nə üçün gəlib?O gözünü döyə-döyə qalacaq.Amma gedin müsəlmanın 8 yaşında uşağından soruşun o sizə bircə bircə desin hamısını.Burda yazdıqlarımı kaş divara yazardım görün o divar canlanıb necə başa düşür hər şeyi.Yazmaq mənasızdır sağolun.

      • Anonim
       Kamil.....Kamil · 24 İyun 2016 18:4301

       Siz hele bir din dühasının yazılarını oxusaydınız o biri meqalede....

    • Anonim
     expendables · 24 İyun 2016 16:5000

     Birdəki bir müsəlmanın digər müsəlmana belə sərtcəsinə yazmağını pis sayıram.Qıraqdan baxanda kafir müsəlman dartışmasına oxsuyuruq.Mən sizinlə nəzakətlə danışıram amma siz yox.Mənim süzgəcim dəyişmiyib mən yazı məhdudiyyətinə görə sözləri mümkün qədər ixtisara salıb yazıram.Bəlkə fikrim ona görə az və tamamiylə tam çatmır.

     Cavab yaz
     • Anonim
      expendables e · 25 İyun 2016 00:0200

      onlarina adetidi onlar normal insankimi danismazlar srhlerine fikir verin insanlarla nece dalqa kecirler elesine cavab vermiyesen gerek cunki gulmeye giriler bu sayta agizlarinin danisiqlarini bilmirler tehiqr edirler .onlarla nezaketle daniwimiyin onlar kimi daniwin

      Cavab yaz
 • Anonim
  expendables · 24 İyun 2016 15:5900

  And olsun günəşi şərqdən doğurana özünü biyabır edən varsa oda sizsiniz.Sizin pis əməlləriniz və olduqca mənasız,savadsız baxışınız özünüzə yaxşı və dahi gəlir.Bu isə özünü mükəmməl şəkildə aldatmaqdan başqa bir şey deyil.Dini qoyaq bir yana.Normal elmli,savadlı insan meymundan əmələ gəlməyini heç vaxt qəbul edə bilməz.Çünki bunu qəbul etmək dediyiniz kimi özünü biyanır etməkdir.Ateizm özü inancdır.Siz özünüzdə Darvinin yazılarına imanınız var görməmisiz heç birini.Yaxşı sizə bir sual verim buna cavab verə bilsəniz mən atezimi seçəcəm.Amma öz aləminizdə yaxşı cavab verə bildiyinizi sanmıyın.Sual:Gözlənə bilinən bir zaman sitemi ilə mənə təkamülü sübut eliyə bilərsiz???Gedin nə qədər alim var yığın bir yerə.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Muslim · 24 İyun 2016 16:1410

  Gozle megaledi. Allah razi olsun!!!

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 24 İyun 2016 19:3100

  Noldu yazdığım?

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 24 İyun 2016 20:0510

  expendables - senin burda yazdıqların hamısı köhnelmiş şeylerdi,köhne yanaşmadı.Senin yazdıqların heç neyi izah etmir ve heç neye yaramır.İnsanlara yeni esl izah lazımdır,senin yazdıqlarınsa her yerde yazılan,rast gelinen lazımsız cefengiyyatlardır.Senin o dediyin kürsüde oturan,dine esaslanan Allaha ehtiyacımız yoxdur çünki o mövcud deyil,mövcud olan ise esl Allahdır,dinle heç bir elaqesi olmayan sırf Şüur formasında olan Allah(Hyper Cosmic Intelligence).Hemin o sırf Şüur da sırf Enerjidir. Energy is everything(Albert Einstein). Men Darvinist deylem ve onun eksine de heç ne demirem.Darvinle,marvinle heqiqeti(Истина) tapmaq olmaz.Men o canlılar arasındakı keçid formasına,varlığına toxunmuram,amma insanın bu güne qeder keçdiyi,faktiki olaraq arxeoloji qazıntılarla sübut olunan zencirvarı inkişaf yolu var ve hemin yolun uzunluğu texminen 2,5 milyon ildir.Ve sizlerin dediyine göre quran 1400 il bundan evvel yaranıb.Sual olunur: Bes bu sizlerin dediyi o kürsüde oturan Allah 1400 il evvel hardaydı?,birden 1400

  Cavab yaz
  • Anonim
   Sadiq · 25 İyun 2016 11:1800

   1400il evvel Quran nazil olunub onnan sora muselmanlar olub onda

   Cavab yaz
 • Anonim
  M · 24 İyun 2016 20:4000

  expendables - senin burda yazdıqların hamısı köhnelmiş şeylerdi,köhne yanaşmadı.Senin yazdıqların heç neyi izah etmir ve heç neye yaramır.İnsanlara yeni esl izah lazımdır,senin yazdıqlarınsa her yerde yazılan,rast gelinen lazımsız cefengiyyatlardır.Senin o dediyin kürsüde oturan,dine esaslanan Allaha ehtiyacımız yoxdur çünki o mövcud deyil,mövcud olan ise esl Allahdır,dinle heç bir elaqesi olmayan sırf Şüur formasında olan Allah(Hyper Cosmic Intelligence).Hemin o sırf Şüur da sırf Enerjidir. Energy is everything(Albert Einstein). (1)ardı var...

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 24 İyun 2016 20:4500

  Xahiş edirem yazdıqlarımın hamısını verin.

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 24 İyun 2016 21:3900

  4 hisseden ibaret yazı yazdım,hanı?

  Cavab yaz
 • Anonim
  M · 24 İyun 2016 23:2000

  Teessüf,vermediler yazdıqlarımın hamısını!

  Cavab yaz
 • Anonim
  dost · 25 İyun 2016 15:4200

  metale cox gozeldir.cox deqiq meqamlara toxunulub.ancaq heyif gorurem ekseriyyet sohbeti tutmayib. menasiz kommentler yazirlar

  Cavab yaz
 • Anonim
  dost · 25 İyun 2016 15:4300

  en azi xahish olunur bele gozel meqaleni sona qeder oxuyun sonra uyqun sherhler yazin

  Cavab yaz
 • Anonim
  Cavid · 30 İyun 2016 19:0010

  Mən Rövşən müəllimə bizimlə bölüşdüyü bilgilərə görə təşəkkür edirəm və dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox dəqiq və mükəmməl. Bunlar nəinki köhnəlməyib, hətta mən deyərdim ki, ən yeni araşdırmalar ,məlumatlar və statistikanın dəstəklədiyi mülahizələrdi.

  Cavab yaz
 • Anonim
  Efram · 13 Noyabr 2017 07:4900

  Xahis edirem serhi derhal verin

  Cavab yaz
 • Anonim
  ateist droid · 17 Dekabr 2018 00:2100

  v

  Cavab yaz

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2015 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.