Namazı şükür səcdəsi ilə bitirsən...

24 Yanvar 2023 21:55

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər bir müsəlmana lazımdır ki, namazını şükür səcdəsi ilə sona çatdırsın".
Əgər namazını bu səcdə ilə sona çatdırsan, Allah Təalanı razı etdiyin halda mələkləri də özünə qarşı heyrətləndirirsən. Bəndə o zaman ki, namazını bitirər və sonra səcdə edərsə, Allah buyurar: "Ey Mənim mələklərim! Mənim yanımda indi hansı mükafata malikdir?". Mələklər (mükafatların) onların adını çəkərlər. Bu zaman Allah Təala buyurar: "Necə ki, o, Mənim şükrümü yerinə yetirdi, Mən də ona təşəkkür edəcəyəm. Öz fəzlimlə ona üz çevirəcəyəm və ona rəhmətimi göstərəcəyəm".

Milli.Az