Cənazə üzərində olan it

29 Sentyabr 2022 22:50

"Məadşünaslıq" kitabının müəllifi Əllamə Seyyid Muhəmməd Hüseyn Hüseyni nəql edir: "Hüseyn Ehsan adlı bir dostum var idi. Qış aylarında 6 ay Kərbəlaya gedərdi, orada onun tibb müəssisəsi var idi. Çox xeyirxah bir insan idi. Yoxsullardan pul almazdı.

Ziyarət etmək üçün Kazımeynə gedir və Dəclə kənarında görür ki, bir cənazə gətirirlər. Cənazəni aşağı salıb çiyinlərinə götürürlər. Onu İmam Kazım (ə) ilə İmam Cavadın (ə) hərəminə tərəf aparırlar.

Cənazənin ardınca gedir və görür ki, qara rəngli qorxulu bir it cənazənin üstündə əyləşmişdir. Təəccüb edir və öz-özünə deyir ki, niyə o it cənazənin üstündədir?

Ancaq diqqət etmir ki, həmin it onun bərzəx bədəninin üzərindədir, nəinki dünya bədəninin.

Yanında olan insanlar soruşur ki, cənazənin üstündə nə vardır?

Deyirlər ki, heç nə. O zaman başa düşür ki, həmin it cənazə sahibinin bərzəx aləmindəki halıdır. Artıq bir şey demir.

Cənazəni hərəmə çatdıran zaman həmin it cənazədən yerə enir və hərəmin bir küncündə dayanır. O zaman ki, cənazəni təvaf edib gətirirlər, it yenə cənazənin üstündə əyləşir.

Məlum olur ki, cənazə sahibi günahkar bir insandır ki, onun bərzəx aləmindəki siması it simasındadır.

Ona görə də hər kim öləndən sonra xoş aqibətə malik olmaq istəyirsə, gərək bu dünyada etdiyi əməl və rəftarlarına diqqət etsin. Allahın qəzəbinə düçar olmasın".

Milli.Az