Ləvvamə nəfs – insan daxilində olan peyğəmbərlərdən biridir

13 Avqust 2022 23:20

Ləvvamə nəfs insan daxilində olan peyğəmbərlərdən biridir. İnsanı pis işlərdən uzaqlaşdırar və yaxşı işlərə təşviq edər.

Aqil insan həmişə ləvvamə nəfsinin dediklərinə əməl edər. İnsan günah edən zaman ləvvamə nəfs onu tövbə etməyə vadar edər və onu təkrar etməməsi üçün zəminələr hazırlayar.

Ancaq əgər insan daima əmmarə nəfsinin qulu olarsa və onun dediklərini yerinə yetirib günah işlədərsə, günahın çoxluğu ləvvamə nəfsi zəiflədər və aradan aparar.

Əgər insanda ləvvamə nəfs fəaliyyət göstərməzsə, insan məğlub olar.

Günah onun yanında ən sevimli əməl olar və bu da onun süqut etməsinə gətirib çıxardar.

Allah insanın səadəti üçün onun daxilində peyğəmbərlər qoymuşdur.

Həqiqi insan bu nemətlərdən istifadə etməlidir.

Milli.Az