Azərbaycan haqqında maraqlı faktlar

2 Avqust 2022 08:55

1. İranda yaşayan azərbaycanlıların sayı Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların sayından 3 dəfə çoxdur.
2. İranda yaşayan insanların çoxu azərbaycanca danışır.
3. Azərbaycan əhalisinin 60%-i 35 yaşına qədər olan insanlardır.
4. Azərbaycan dövləti son 100 ildə 4 dəfə əlifba dəyişdirmişdir: ərəb, latın, kiril və yenidən latın.
5. Azərbaycan əhalisinin 99%-i oxuma-yazma bilir. Bu dünya türk ölkələri arasında savadına görə birinci olmaq deməkdir.
6. Azərbaycanda yaşayan əhalinin əksər hissəsini şiələr təşkil edir.
7. Azərbaycan müsəlman ölkəsi olmasına baxmayaraq orada məcsidlərin sayı azdır.
8. Azərbaycanlılar qadınların məcburən qapanmasına qarşı oıan bir ölkədir. Buna baxmayaraq isə əhali qapanan qadınlara pis gözlə baxmır, əksinə onlara hörmətlə yanaşır.
9. Azərbaycanda inanclarına görə qadınlara hörmət qoyulur.
10. Azərbaycanda qadınların oxumasına xüsusi diqqət yetirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Şərqdə ilk qadın məktəbi Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb.
11. Azərbaycanlılar çayı çox sevirlər.
12. Azərbaycanın Sumqayıt şəhəri dünyanın ən kirli havası olan şəhərləri siyahısına daxildir.
13. Qafqazda, bütün Cənubi Avropa və Yaxın Şərqdə ilk təyyarəçi qadın azərbaycanlı Leyla Məmmədbəyova olmuşdur.
14. Dünya statistikasına görə ən çox azərbaycanlılar qaçın həyatı yaşamışlar. Hesablamalar Azərbaycanın 1 milyona yaxın qaçqını olduğunu göstərir.
15. Azərbaycanlılar ermənilərlə olan və əsrlər boyu davam edən münaqişələrdə haqlıdırlar.
16. Azərbaycanlılarla türklərin dostluğu tarixə dayanır.

Milli.Az