Elm və dinin cinlərə münasibəti necədir?

13 Yanvar 2022 21:10

"Orta əsrlər" ifadəsi qərbə məxsus qaranlıq bir dövrü ifadə edir. Müsəlmanlar o dövrdə hər bir sahədə inkişaf edib xoşbəxt bir həyat yaşayırdılar. Müsəlmanlar nə cinləri inkar edirlər, nə də bütün xəstəliklərin cinlərdən irəli gəldiyini deyirlər. Onlar belə bir ifratçılığa varmırlar. Onlar ifrata varmağın hər iki tərəfindən də uzaq olan orta yolu tutublar. Cinlərin insanlara təsiri var. Lakin bu məsələni böyütmək lazım deyil. İnsalar əslində bu təsiri yanlış təlqinlər vasitəsilə gözlərində böyütdüklərinə görə cinləri necə deyərlər, lap "şişirdiblər". Cinləri inkar edənlər də öz növbələrində haqlı olaraq bu cür bir ifratçılığa qarşı çıxırlar. Allah: "Şeytanın hiyləsi zəifdir", - demişdir (Nisa, 4/76).

Milli.Az